Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Elaboració i defensa davant d'un tribunal d'un treball original dins del context de la fisioteràpia
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / OLGA HERNANDEZ SERRANO  / MARIA JUDIT HOMS AVILA  / JOAN MANGAS COLL  / GERARD MUÑOZ CASTRO  / ANNA PRATS PUIG  / NURIA PUIGTIO REBOLLO  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MERCEDES SALA BASSÓ  / CRISTINA TORRES PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (17%), Castellà (15%), Anglès (48%), Francès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / JORDI JOAN GOMEZ TOMAS  / OLGA HERNANDEZ SERRANO  / MARIA JUDIT HOMS AVILA  / JOAN MANGAS COLL  / GERARD MUÑOZ CASTRO  / ANNA PRATS PUIG  / NURIA PUIGTIO REBOLLO  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MERCEDES SALA BASSÓ  / CRISTINA TORRES PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (17%), Castellà (15%), Anglès (48%), Francès (20%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T13. Saber treballar en un context internacional.

Continguts

1. Què és un treball de final de grau. Objectius.

2. Estructura del treball de final de grau.

3. Com i on cercar información.

4. Tipus d'estudi.

5. Organització i anàlisi de la información.

6. Com elaborar una presentación.

7. Llenguatge verbal i no verbal en una exposició

8. Com citar segons la normativa de Vancouver.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 83 83
Elaboració de treballs 3 123 126
Exposició dels estudiants 1 40 41
Seminaris 0 27 27
Tutories 2 21 23
Total 6 294 300

Bibliografia

 • Argimon JM, Jiménez J. (2013). Métodos de investigación clínica y epidemiológica . Elsevier.
 • Icart MT, Pulpón AM, Garrido EM, Delgado-Hito P. (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Universidad de Barcelona.
 • Rivas-Ruiz F. (2010). Redacción de un protocolo de investigación en ciencias de la salud. RAPD Online, 33(3), 232-238. Recuperat , a http://mail.sapd.es/revista/article.php?file=vol33_n3/05
 • Saracevik T, Wood JB. (1981). Consolidation of information. A handbook on evaluation, restructuring and repack. UNESCO.
 • Cué M, Díaz G, Díaz A, Valdés M. (1996). El artículo de revisión. . RESUMED, 9(2), 86-96
 • Galván JL. (2006). Writing literature reviews. A guide for students of the social and behavioral sc. Pyrczak Publishing.
 • Kitchenham B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele University Technical Report.
 • Akoveng AK. (2005). Understanding systematic reviews and meta-analysis. Arch Dis Child , 90(), 845-898

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració del treball escrit de final de grau Elaboració d'un projecte de recerca. 60
Defensa del treball de final de grau S'avaluaran diferents ítems en comunicació no verbal, paraverbal i verbal, recursos audiovisuals i defensa de les preguntes plantejades pel tribunal. 30
Tutories S'avaluaran diferents ítems de compliment i participació a dues tutories presencials 10

Qualificació

1. TUTORIES.

Els ítems s’avaluaran com “mai”, “sovint” o “sempre”.

- Complir amb el calendari i horaris de tutoria
- Fer les entregues pactades de les diferents parts del TFG amb puntualitat
- Organitzar adequadament les tasques
- Acceptar la crítica que es fa i incorporar-la al treball
- Mostrar interès en la tutoria i en els aprenentatges que puguin derivar-se’n
- Mostrar iniciativa a l’hora de complementar les tasques que es recomanen
- Mostrar un alt nivell d’autoexigència
- Plantejar dubtes i dificultats en la relació teoria-pràctica
- Buscar solucions de manera autònoma als dubtes que es plantegen
- Incorporar conceptes treballats durant la carrera

PENALITZACIÓ: Es restarà 0,5 punts de la nota de tutoria si no s'entrega la selecció de tutor o títol del TFG en el període establert.

2.TREBALL ESCRIT. Es valorarà:

- Títol
- Resum (en català o castellà)
- Paraules clau
- Introducció
- Objectius i hipòtesi
- Mètode
- Calendari
- Rellevància del projecte
- Recursos humans i materials
- Costos i pressupost
- Bibliografia
- Annexes
- Aspectes formals: ús del llenguatge, redacció, faltes d’ortografia, etc.

PENALITZACIÓ: Es restarà 0,5 punts de la nota del treball escrit si no es penja en el moodle el pdf del treball escrit en el període establert.

3. EXPOSICIÓ ORAL.

3.1. Comunicació no verbal
3.2. Comunicació paraverbal
3.3. Comunicació verbal
3.4. Recursos audiovisuals
3.5. Defensa de les preguntes del tribunal

PENALITZACIÓ: Es restarà 0,5 punts de la nota de la defensa oral si no es penja en el moodle el pdf amb el ppt de l'exposició oral abans d'entrar a la defensa.

Són ACTIVITATS OBLIGATÒRIES per fer mitja de les diferents parts, l'entrega del treball escrit i presentar-se a l’exposició oral. En cas de no presentar-se a la defensa oral el dia i hora establerta la nota d'aquesta part serà un 0. La no entrega del treball escrit suposa directament un no presentat sense dret a la defensa oral.
En cas de suspendre l'assignatura NO hi ha la possibilitat de repetir el treball o la defensa per anar a suficiència.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a NO presentat:

L'alumne/a que no presenti tres còpies del treball escrit el dia i hora establerta.

Observacions

Tot i que l'assignatura està emmarcada dins el segon semestre, l'assignatura es treballarà en el semestre en què esteu realitzant les assignatures optatives. Així els alumnes que facin les optatives el primer semestre faran el TFG, les tutories i defensa del mateix de setembre a gener, mentre que els alumnes que cursin optatives a partir de febrer començaran totes les tasques vinculades amb el TFG en aquest moment.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA1- Identificar les diferents parts del que consta un projecte d'investigació.
OA2- Cercar referències bibliogràfiques per elaborar el cos teòric i metodològic de la investigació.
OA3-Redactar un projecte d'investigació integrant coneixement teòric i pràctic referenciat científicament
OA4- Defensar el projecte d'investigació davant un tribunal acadèmic.

Assignatures recomanades

 • METODOLOGIA