Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El pràcticum pretén establir l'intercanvi entre el coneixement teòric, observació i presa de decisions necessàries per exercir la fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORES CRUZ SOBREIRA  / MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / SERGI GARCIA RETORTILLO  / GERARD MUÑOZ CASTRO  / NURIA PUIGTIO REBOLLO  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Francès (20%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORES CRUZ SOBREIRA  / MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / SERGI GARCIA RETORTILLO  / GERARD MUÑOZ CASTRO  / NURIA PUIGTIO REBOLLO  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Francès (20%)

Grup ER

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORES CRUZ SOBREIRA  / MARIANO LUIS GACTO SANCHEZ  / SERGI GARCIA RETORTILLO  / GERARD MUÑOZ CASTRO  / NURIA PUIGTIO REBOLLO  / JUAN SERRANO FERRER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Francès (20%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
 • T13. Saber treballar en un context internacional.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 10. Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats.
 • 15. Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia.
 • 16. Dur a terme les intervencions fisioterapéutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

Continguts

1. Pràctiques acadèmiques externes.

2. Realització del seguiment clínic d'un pacient.

3. Descripció del centre de practiques.

4. Reflexions sobre les pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 18 20
Pràctiques en empreses / institucions 430 0 430
Total 432 18 450

Bibliografia

 • Sobotta, Johannes (2006). Atlas de anatomía humana (22a ed). Madrid: Médica Pan (22). Médica Panamericana.
 • Kapandji (2012). Fisiologia Articular (2012). Ed. Panamericana..
 • Manual de pruebas diagnósticas: Traumatología y ortopedia. (2007). Paidotribo.
 • Génot C, Neiger H, Dufour M, Péninou G, Dupré JM. (2005). Kinesioterapia.. Ed. Panamericana..
 • Torres Lacomba M, Salvat Salvat I. (2006). Guia de masoterapia para fisioterapeutas.. Ed. Panamericana..
 • Neiger (1988). Estiramientos analíticos manuales. Ed. Panamericana..
 • Tim Watson (2009). Electroterapia. Pràctica Basada en la Evidencia (12). . Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques acadèmiques externes Es realitzen 18 ECTS de pràctiques acadèmiques externes dividits en dos períodes. 75
Memòria de pràctiques És un treball escrit que es presenta en dues parts (una al final de cada període de pràctiques.)
25

Qualificació

Les pràctiques a centres seran avaluades pel tutor del mateix centre mitjançant el document d'avaluació amb els criteris marcats per l'equip de practicum. Cal tenir com a mínim un 5 a cada una de les notes de centre en els que hagi realitzat practiques per superar l'assignatura.

L'assistència a les pràctiques és obligatòria. En cas de faltar al centre de pràctiques per qualsevol causa s'ha d'avisar amb antelació tan al centre de pràctiques com a l'equip de pràcticum. Tanmateix l'acumulació de tres faltes injustificades a les pràctiques suposarà suspendre l'assignatura. És imprescindible per assolir l'assignatura la realització de la totalitat de les hores, les faltes, justificades o no, realitzades durant els períodes s'hauran de recuperar mitjançant voluntariats acadèmics durant el curs escolar.

La memòria de pràctiques és un treball que s'entrega en dues parts, una a final de cada període. Cal tenir com a mínim un 5 de nota mitja entre les dues parts per aprobar l'assignatura.
Els treballs enviats fora de termini tindran les següents penalitzacions:

-2 punts: els treballs enviats fins a 1 dia més tard de la data límit.
-4 punts: els treballs presentats fins a 7 dies més tard de la data límit.
0 punts (No evaluat): el treballs presentats més enllà dels 7 dies de la data límit.

Les activitats d’avaluació són de convocatòria única, per tant, els estudiants que no superin alguna de les activitats suspendran l’assignatura.

Si un centre rescindeix el conveni de pràctiques perquè l’alumne vulnera alguna de les seves clàusules, l’alumne quedarà suspès del període i no tindrà la possibilitat d’acabar les hores en un nou centre.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

És obligatori assistir a les pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar, i seguir qualsevol normativa interna del propi centre de pràctiques.

L'alumne ha de tenir una actitud adecuada i respectuosa cap al seu tutor i treballadors del centre de pràctiques assignat.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • CINESITERÀPIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • MASSOTERAPIA
 • TERÀPIA MANUAL
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA