Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els continguts van dirigits a identificar el tractament fisioterapèutic més apropiat en els diferents processos d'alteració, prevenció, i promoció de la salut així com en els procediments de procés i desenvolupament. Identificar la situació del pacient/usuari a través d'un diagnòstic de cures de fisioteràpia, planificant les intervencions, i avaluant la seva efectivitat en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals en ciències de la salut. Conèixer i aplicar les guies de bona pràctica clínica.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / RENATA MUÑOZ REIS  / MONTSERRAT PALOM GRAU  / GEMMA SOLA NOGUER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / RENATA MUÑOZ REIS  / MONTSERRAT PALOM GRAU
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE JUAN CAZORLA GONZALEZ  / RENATA MUÑOZ REIS  / MONTSERRAT PALOM GRAU  / GEMMA SOLA NOGUER
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. BLOC I: FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA

2. 1.1 Introducció a la geriatria. Principis de l'atenció de fisioteràpia en geriatria.

3. 1. Característiques del procés de l'envelliment. 2. Fisiologia de l'envelliment. Envelliment fisiològic, patològic i psico-social.

4. Història clínica en geriatria. 1. Escales de valoració específiques de geriatria. 2. Valoració geriàtrica integral.

5. Síndromes geriàtriques específiques. 1. Síndrome d'immobilitat. 2. Síndrome de desequilibri posterior. 3. Síndrome post-caiguda. 3.1 Estudi de la marxa en geriatria. 3.2 Etiopatogènia de les caigudes. 3.3 Prevenció. 3.4 Fisioteràpia en la síndrome post-caiguda.

6. Principals afeccions traumatològiques en geriatria. 1. Descripció, objectius i tractament de fisioteràpia.

7. Principals afeccions neurològiques en geriatria. 1. Demències i Alzheimer. 2. Descripció, objectius i tractament de fisioteràpia.

8. Model socio-sanitari actual. 1. Serveis d'atenció: Hospital de dia, UFISS, PADES, UCA, Atenció domiciliària.

9. L'equip interdisciplinari. 1. El PIAI.

10. Bioètica. 1. Principis bioètics i bioètica aplicada a la geriatria. 2. Dignitat humana. 3. Drets de les persones grans. 3. Tracte deficitari de les persones grans. 4. DVA. Eutanasia. Medicina pal·liativa.

11. Principis bàsics de les transferències en persones amb mobilitat reduïda. Educació postural del fisioterapeuta. 1. Mobilitzacions en el llit. 2. Acomodació en decúbits supí i laterals. 3. Transferències sedestació - bipedestació - decúbit supí. 4. Redreçaments. 5. Tècniques de deambulació. 6. Caigudes. Tècniques d'elevació del terra.

12. Productes de suport. 1. Taller de cadires de rodes. 2. Utilització de les grues per a les transferències. 3. Productes de suport per a la deambulació. 4. Productes de suport específics per a la vida diària.

13. Dinàmiques de grup. Activitat física per la gent gran amb diferents graus de dependència.

14. BLOC II: PEDIATRIA

15. Història de la Pediatria

16. Cures al recén nascut

17. Patologia neonatal associada al part

18. Talla baixa, evalucació i tractament

19. Pubertat, concepte i alteracions

20. Dèficit en vitamina D i alteracions derivades, raquitisme i osteomalacia

21. Alteracions ortopèdiques

22. Obesitat, concepte i alteracions derivades

23. Patologia de les vies respiratòries

24. Malalties musculars i malaties reumatològiques

25. Dolor, concepte, etiologia i tractament

26. Paràlisis Cerebral

27. Vacines i història, beneficis i problemàtica actual

28. Fàrmacs utilizats freqüentment en pediatria

29. Urgències en pediatria

30. El nen i la mort

31. FISIOTERAPIA PEDIATRICA

32. Marc de l'infant.

33. Historia clínica en Fisioteràpia pediàtrica.

34. Traumatologia i ortopèdia en pediatria.

35. Fisioteràpia respiratòria. Alimentació. Escales de valoració.

36. Espina Bífida i paràlisi braquial obstètrica. Tipos i tractament.

37. S. Down, TDAH i Autisme.

38. Elements de psicofarmacología en pediatría, i el seu interés pràctic per el fisioterapeuta.

39. Exercicis d'observació del desenvolupament psicomotor en el nen; exploració i avaluació de casos clínics; mètodes de tractament en fisioteràpia pediátrica; prinicpis de correcció i tractament en pediatría; facilitació dels moviments normals.

40. BLOC III: FISIOTERÀPIA EN OBSTETRICIA I UROLOGIA

41. ANATOMIA DE LA PELVIS 1- Bases anatòmiques i fisiològiques 2- Estàtica pelviana i continència

42. OBSTETRICIA 1.EMBARÀS 1.Perfil de la dona embarassada. 2.Fisiologia de la gestant. Canvis de la dona embarassada: Hormonals, fisiològics, mecànics i posturals. 3.Dolències en obstetricia. 4.Gimnàstica de Preparació al part. 5. Valoració i tractament de fisioteràpia en la gestació. 2.PART 1.La pelvis obstètrica. 2.Canvis hormonals durant el part. 3.Postures de dilatació. 5.Postures i tècniques en la fase d’expulsió. 3- POST.PART INMEDIAT 1. Canvis de la gestant en el post.part. 2.Anàlisi i valoració del terra de la pelvis en el post part. 3.Tractament de fisioteràpia en post-cesària. 4.Tractament del terra pelvià.

43. INCONTINÈNCIA URINÀRIA. TRACTAMENT DE FISIOTERÀPIA 1.MECANISMES DE CONTINÈNCIA URINÀRIA 2-INCONTINÈNCIA URINÀRIA 1.Definició 2. Causes de la incontinència urinària. 3.Fisiopatologia de la incontinència urinària. 4. Patologia en els descensos viscerals: alteració de l’estàtica del sòl pelvià. 5.Proves complementàries. 6. Evaluació i exploració: Història clínica. 7. Objectius generals del tractament de la incontinència urinària. 8.Tractament de reeducació de les IU en fisioteràpia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 69 70 139
Classes participatives 6 10 16
Classes pràctiques 27 17 44
Prova d'avaluació 6 45 51
Total 108 142 250

Bibliografia

 • Dominique Grosse, Jean Sengler (2001). Reeducación del periné. Barcelona: Masson.
 • Blandine Calais, Germain (1998). El perine femenino y el parto. Barcelona: LIEBRE DE MARZO.
 • Valancome, G (1995). Reeducación en coloproctologia. Barcelona: Masson.
 • Rebecca G Stephenson, Linda J, O'Connor (2003). Fisioterapia en obsetricia y ginecologia (2º). Barcelona: Mc Grau Hill.
 • E. Martínez Agulló (1989). Aproximación a la incontinencia urinaria (3º). Barcelona: Indas, SA.
 • J. Laycock, J.Haslam (2004). Tratamiento de la incontinencia y disfunción del suelo pélvico I, II. Barcelona: Mayo Ediciones.
 • García Caballero, Carlos (1995 ). Pediatría social . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Cruz Hernández, Manuel (cop. 1998 ). Compendio de pediatría . Barcelona: Espaxs. Catàleg
 • Cornellà i Canals, Josep (2008 ). Parlem de l'adolescència . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Romeu i Bes, Joan (1990 ). Trastornos psicológicos en pediatría . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Gómez de Terreros, Ignacio (1995 ). Los Profesionales de la salud ante el maltrato infantil . Granada: Comares. Catàleg
 • Couceiro, Azucena Abel, Francesc (1999 ). Bioética para clínicos . Madrid: Triacastela. Catàleg
 • Terricabras, Josep Maria (1998 ). Atreveix-te a pensar : la utilitat del pensament rigorós a la vida quotidiana . Barcelona: La Campana. Catàleg
 • Junta de Andalucía. Consejería de Salud (1997). Guia de atención a la infancia con problemas crónicos de salud. Junta de Andalucía.
 • Cornellà i Canals, Josep Llusent, Àlex (2001 ). Libro de ponencias del XV Simposium Español de Pediatría Social : Girona, 8 al 10 de noviembre de 2001 : la ciudad,hábitat saludable para el niño y el adolescente . Girona: El Colegio Oficial de Médicos de Girona. Catàleg
 • Macias Merlo L, Fagoaga Mata J. (2002). Fisioterapia en Pediatría. McGraw-Hill-Interamericana.
 • Daniele Caucal, Régis Brunod (2013). Les aspects sensoriels et moteurs de l'autisme. AFD Editions, Grase.
 • Salgado Alba, Alberto (2002 ). Manual de geriatría (3ª ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Dotte, P. (2001). Método de manutención manual de los enfermos I: Generalidades. Masson.
 • Dotte, P. (1999). Método de manutención manual de los enfermos II: Aplicaciones clínicas. Barcelona: Springer-Verlag Iberica.
 • Abric, M., Dotte, P. (2003). Gestos y Activación para las personas mayores. Ergomotricidad (Tomo I). Barcelona: Masson .
 • Tideiksaar, Rein (cop. 2005 ). Caídas en ancianos : prevención y tratamiento . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Vellas, B. (DL 1996 ). Trastornos de la postura y riesgos de caída : del envejecimiento satisfactorio a la pérdida de autonomía . Barcelona: Glosa. Catàleg
 • Tomás, GM (2005). La Bioética: un compromiso existencial y científico. Múrcia: Quaderna Editorial.
 • Javier Gafo (1995). Ética y ancianidad. Dilemas éticos de la medicina actual - 9. Madrid: UPCO.
 • Thévenon, André (1994 ). Rehabilitación en geriatría . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Kitwood, Tim (2003 ). Repensant la demència : pels drets de la persona . Vic: Eumo. Catàleg
 • Salvador Carulla, Luis (cop. 2004 ). Longevidad : tratado integral sobre salud en la segunda mitad de la vida . Madrid: Panamericana. Catàleg
 • M. Moro, S. Málaga, L. Madero (2014). Cruz, Tratado de pediatría (XI). Panamericana.
 • S. K. Campbell, R.J. Palisano, M.N. Orlin (2012). Physical Therapy for Children (IV). St Louis: Elsevier.
 • J.S. Tecklin (2014). Pediatric Physical Therapy (V). Wolters Kluwer Health.
 • S. Ucrós Rodríguez, N. Mejía Gaviria (2009). Guías de pediatría práctica basada en la evidencia (II). Panamericana.
 • J. Espinosa, O. Arroyo, P. Martin, D. Ruiz, J. A. Moreno (2010). Guía esencial de rehabilitación infantil (I). Panamericana.
 • SERMEF, SERI (2012). Rehabilitación infaltil (I). Editorial Médica Panamericana.
 • C. Walker (2006). Fisioterapia en obstetricia y urologia. Masson.
 • Stephanie Kaufman, Laia Blanco, Ines Ramirez (2013). Rehabilitación del suelo pélvico femenino. Panamericana.
 • Piti Pinach y Tamara Rial. (2015). Ejercicios hipopresivos. La Esfera de los Libros.
 • Eduardo Ortigosa (2002). Fisioterapia perinatal. RM VERLAG..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
BLOC I: FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA S'avaluarà l'adquisició de competències a partir de la resolució de casos en les sessions pràctiques. S'haurà de superar la prova teòrica (50%), pràctica (30%) i la prova moodle (20%) per avaluar el Bloc I. 40
BLOC II: PEDIATRIA.
S'avaluarà l'adquisició de competències a partir del contingut dels treballs individuals i d'una prova escrita al final del bloc II.

25% treball/s individual/s part de pediatria.
25% treball/s individual/s part de fisioterapia pediàtrica.
50% prova escrita d'avaluació continuada.30
BLOC III: FISIOTERÀPIA EN OBSTETRICIA I UROLOGIA. Per avaluar el Bloc III: (50%) prova escrita final.
(20%) treball en grup elaboració d’un vídeo d’ obstetrícia.
(20%) treball de urologia en grup i exposició del treball.
(10%) prova moodle del contingut teòric assignatura.
30

Qualificació

BLOC I: FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA.

Classes pràctiques obligatòries. Qualsevol absència haurà de ser degudament justificada. Cal superar el 80% de l'assistència en l'horari lectiu per aprovar les pràctiques.
Cal entregar els treballs dins els termini establert (sense que s'admetin pròrrogues) i de la manera establerta. Si no es fa així, no es podran avaluar (l'avaluació equivaldrà a 0).

La nota final de bloc II: Fisioteràpia en Geriatria s'obté a partir de:
50 % prova escrita final tipus test de 25 preguntes (30' de temps) de tot el temari vist a pràctiques i a teoria. Les preguntes contestades malament restaran 0'25 de la puntuació. Les preguntes sense resposta no puntuaran. Necessari treure un 4 per fer pro mig amb la resta d'activitats avaluadores del mateix bloc.
30 % avaluació continuada de les pràctiques i treballs en grups reduïts.
20 % prova moodle de 10 preguntes tipus test per respondre en 7' de la matèria vista a pràctiques i a la teoria fins al moment.

Les classes pràctiques són obligatòries. Qualsevol absència haurà de ser degudament justificada. Només es permet un 20 % d'absència de l'horari lectiu.

El bloc I de Fisioteràpia Geriàtrica queda aprovat amb un 5, que és la nota mínima per fer mitjana amb la resta de blocs de l'assignatura.

Tant l'examen final com l'examen de suficiència de Geriatria constaran de 25 preguntes tipus test amb 5 possibles opcions de resposta. Aquelles respostes correctes sumaran 1 punt dels 25 possibles, les incorrectes restaran 0,25 punts dels 25 punts i les no contestades no sumaran ni restaran.
El temps per desenvolupar aquestes dues proves serà de 30 minuts de durada.


BLOC II: PEDIATRIA.

Les classes són obligatòries. Qualsevol absència haurà de ser degudament justificada. Només es permet un 20 % d'absència de l'horari lectiu.
Cal entregar els treballs dins els termini establert (sense que s'admetin pròrrogues) i de la manera establerta. Si no es fa així, no es podran avaluar (l'avaluació equivaldrà a 0).
A fi de poder fer la avaluació continuada, és recomanable entrar en els fòrums que es proposin i assistir als seminaris voluntaris que es programin.
La nota final del Bloc II: Pediatria s'obté a partir de:
50 % prova escrita final (15% de la nota final del mòdul).
25 % treball/s individual/s part de pediatria 1 (7,5% de la nota final del mòdul)
25 % treball/s individual/s part de fisioteràpia pediàtrica 2 (7,5% de la nota final del mòdul)
Cal aprovar totes i cadascuna de les tres parts amb un 5 a fi de que puguin puntuar les qualificacions obtingudes en cada àmbit del Bloc II.

El bloc II de Pediatria queda aprovat amb un 5, que és la nota mínima per fer mitjana amb la resta de blocs de l'assignatura.

Tant l'examen final com l'examen de suficiència de Pediatria constaran de 20 preguntes tipus test amb 5 possibles opcions de resposta. Aquelles respostes correctes sumaran 1 punt dels 20 possibles, les incorrectes restaran 0,25 punts dels 20 punts i les no contestades no sumaran ni restaran.
El temps per desenvolupar aquestes dues proves serà de 25 minuts de durada.

El bloc II de Pediatria queda aprovat amb un 5, que és la nota mínima per fer mitjana amb la resta de blocs de l'assignatura.

BLOC III: FISIOTERÀPIA OBSTÈTRICA I UROLOGIA.

La nota final del bloc III s'obté de:

50% prova escrita final. Aquesta prova és de tipus test, de 20 preguntes, les preguntes contestades malament restaran 0'25 de la puntuació, les preguntes correctes sumaran 1 als 20 punts totals. Les preguntes sense resposta no puntuaran.
20% treball en grup elaboració d’un vídeo d’ obstetrícia.
20% treball de urologia en grup i exposició del treball.
10% prova moodle del contingut teòric assignatura.

Classes pràctiques obligatòries. Classe de presentació oral de treball obligatòria. En cas de no assistència el dia de l'exposició del treball en grup , l'alumne no tindrà opció a nota del treball.
(qualsevol absència haurà de ser degudament justificada).


En el cas de no presentar els treballs o presentats fora del seu termini no s'avaluaran i no hi haurà opció de tornar-lo a fer.

El bloc III de Fisioteràpia en urologia i obstetrícia queda aprovat amb un 5, que és la nota mínima per fer mitjana amb la resta de blocs de l'assignatura.

La prova de suficiència constarà de 20 preguntes tipus test. Les respostes correctes sumaran 1 punts dels 20 totals. Les incorrectes restaran 0,25 dels 20 punts totals. Les respostes no contestades no sumaran ni restaran. Per aprovar es necessari un 5.

NOTA FINAL de l'assignatura d'ESPECIALITATS CLÍNIQUES.

S'ha d'aprovar cada bloc independentment amb nota mínima de 5 per fer mitjana amb la resta de blocs.
La nota final s'obté a partir de la mitjana dels tres blocs, sempre que estiguin aprovats amb un mínim de 5.
Si s'aprova un bloc a la Prova Final es descarta per a la prova de suficiència. Només s'anirà a Suficiència dels blocs que s'han suspès.

Tenint en compte que els tres blocs formen una sola assignatura, si un bloc s'ha d'examinar a la prova de Suficiència la nota màxima de les Especialitats Clíniques serà un 5, és a dir, NO farà mitjana amb la resta de blocs aprovats a la prova Final.
El fet de suspendre algun dels blocs, no es podrà fer avaluació continuada de la resta. Cal tenir aprovats els tres blocs individualment per poder superar el mòdul d'Especialitats Clíniques, per aquesta raó cal tornar a cursar novament els 3 blocs de forma completa independentment que se n'hagués aprovat un o dos en la convocatòria anterior.

Per a els alumnes que es presenten a partir de la 2ª convocatòria no es guardaran les notes dels treballs de cursos anteriors. L'assistència a les pràctiques serà de compliment obligatori.

Per a els grups de pràctiques només s'acceptaran canvis de grup per raons de compatibilitat d'assignatures o causes majors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell que no es presenti a les diferents activitats d’avaluació continuada i/o a l’avaluació final.

Observacions

Descripció Blocs:
Bloc I: Fisioteràpia Obstetricia i Urologia
L'alumne realitzarà diverses activitats avaluatives per tal d'assolir els coneixements i continguts del bloc.
Mitjançant l'el.laboració de treballs en grup i individual on s'inclou l'anàlisi d'articles i una programació de fisioteràpia amb exercicis actius. I l'exposició dels treballs a l'aula.
I una prova escrita d'avaluació continuada al final del BLOC I

Bloc II : Fisioteràpia geriàtrica
L'alumne realitzarà diverses activitats avaluatives per tal d'assolir els coneixements i continguts del bloc.
El bloc s'avaluarà mitjançant la realització de diverses activitats pràctiques, la realització d'un vídeo al final de les pràctiques, recensions d'articles, i una prova escrita tipo test d'avaluació continuada al final del Bloc II.

Bloc III: Pediatría
L'alumne realitzarà diverses activitats avaluatives per treballar i aplicar els continguts del bloc.
El bloc s'avaluarà mitjançant:
-L'elaboració de dos treballs individuals, elaboració d'un comentari de llibre de lectura i película obligatoris.
-Durant el curs es duran a terme proves d'avaluació mitjançant el moodle (foros / examen tipo test / treballs / Etc).
-Prova escrita d'avaluació continuada final del Bloc III.