Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Assignatura altament especialitzada en el camp de les ortesis, pròtesis, ajudes tècniques i tractament de fisioteràpia. Aglutina coneixement de biomecànica, rehabilitació neurològica, rehabilitació esportiva i tècniques avançades de teràpia manipulativa. Està orientada per a que l'imminent fisioterapeuta adquireixi i treballi coneixements teòric-pràctics d'aquestes àrees científiques en constant actualització i desenvolupament.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Daniel Marcos Ruiz
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%), Anglès (0%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.
 • 9. Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. GENERALITATS, INTRODUCCIÓ AL MON DE L'ORTOPÈDIA: 1.1- Presentació, definició i classificació de les ortesis. 1.2- Presentació, definició i classificació de les pròtesis i dels ajuts tècnics. 1.3- Materials i sistemes de fabricació de les ortesis i pròtesis. 1.4- El rol del fisioterapeuta en la indicació-prescripció i disseny del material ortopèdic. 1.5- Catàleg de prestacions d'ajuts ortoprotèsics (PAO) del CATSALUT 1.6- Sensibilitat perceptiva, alteracions/variacions de la percepció.

2. EL MEMBRE INFERIOR: 2.1-Taller pràctic: valoració dinàmica biomecànica en cinta de la marxa. 2.2-Importància de l'anàlisi biomecànic a l'esport (running). 2.3-Peu i l'arc plantar 2.4-Embenatge per a amputats. Pròtesis: sistemes, components, tipus de pròtesis. Encaix i col·locació 2.5-Embenatge per patologies del peu. Posicionament, control motor i fisioteràpia.2.6-El DAFO: indicació i efecte terapèutic-visionat de vídeos i casos clínics. Confecció d'un motlle de DAFO

3. LA COLUMNA VERTEBRAL I EL TRONC. 3.1-Taller pràctic; El CORE com a eina terapèutica vs ortesis. Abordatge amb les 3 fases del treball core. 3.2-La pelvis, element clau de posicionament. Valoració en la sedestació. El seient pèlvic modelat.3.3-Taller pràctic grupal per la confecció del seient pèlvic modelat amb guix.

4. EL MEMBRE SUPERIOR. 4.1-Taller pràctic: concepte de dismetria real i funcional I; Avaluació, diagnòstic diferencial. 4.2-Taller pràctic: concepte de dismetria real i funcional II; Tècniques de teràpia per a la correcció dismetries funcionals des de la fisioteràpia i teràpia manual

5. APLICACIONS DE CAMP D'ÀMBIT CLÍNIC: 5.1-Presentació de divers material d'ajudes tècniques de posicionament.5.2-visionat de diversos casos clínics reals amb patologia diversa multifuncional. 5.3-Avaluació conjunta i propposta de tractament en les diverses tècnique de fisioteràpia i ortoprotèsica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 0 1,00 2,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 3,00 0 3,00
Exposició dels estudiants 1,00 7,00 0 8,00
Prova d'avaluació 1,00 5,00 0 6,00
Sessió expositiva 14,00 34,00 0 48,00
Sessió pràctica 14,00 1,00 0 15,00
Tasques i qüestionaris formatius 3,00 6,00 0 9,00
Treball en equip 3,00 6,00 0 9,00
Total 37,00 62,00 1,00 100

Bibliografia

 • Clavell S, Cohi O, Viladot R. (2005). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Extremidad Inferior. Masson.
 • Hsu JD, Michael JW, Fisk JR. AAOS. (2009). Atlas de ortesis y dispositivos de ayuda.. Elsevier-Mosby.
 • Clavell S, Cohi O, Viladot R. (2001). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Extremidad Superior. Masson.
 • Viladot R, Cohi O, Clavell S. (1986). Ortesis y Prótesis del aparato locomotor. Columna vertebral.. Masson.
 • Zambudio R (2009). Prótesis, Ortesis y Ayudas Técnicas. Masson.
 • Carlos Alberto Natalio Firpo (2010). MANUAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (Tercera). Buenos Aires: Dunken.
 • Mark Dutton (2014). ORTOPEDIA PARA EL FISIOTERAPEUTA. PAIDOTRIBO.
 • S.B. BROTZMAN (2012). REHABILITACION ORTOPEDICA CLINICA (Tercera). S.A. ELSEVIER ESPAÑA.
 • Castillo Montes, F. J. (2017). Fisioterapia y rehabilitación en el paciente amputado.. ALCALA: Formación Alcalá, S.L. .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVALUACIÓ CONTINUADA: Cas clínic a resoldre en patologies d'extremitat superior. Tasca a resoldre d'un cas clínic sobre un pacient presenta una patologia d'extremitat superior. 15 No
AVALUACIÓ CONTINUADA: Cas clínic a resoldre en patologies d'extremitat inferior. Tasca a resoldre que consisteix en l'anàlisi de biomecànica estàtica i dinàmica del peu i segment pèlvic sobre tapís rodant. 15 No
AVALUACIÓ CONTINUADA: Cas clínic expositiu en el context de treball en equip, sobre patologies traumàtiques o neurològiques de raquis. La realització a classe d'ortesis o fèrula de tronc i l'exposició del seu contingut, a través d'una presentació d'un cas clínic hipotètic d'un pacient amb patologia pelvic-raquídea, on consti el procediment metodològic de disseny, funció, fabricació i indicacions d'una fèrula-ortesis de guix. 20 No
AVALUACIÓ CONTINUADA: Prova d'avaluació (tipus test) Consistirà en la resolució d'un examen tipus test del continguts donats a classe.

50

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Consta de 3 casos clínics i una proba d'avaluació final tipus test.


1. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT SUPERIOR: valor 15% del total de l’assignatura.
Es realitzarà una tasca associada a una patologia d'extremitat superior, l'objectiu és que l'alumne pugui treballar l'aspecte de rehabilitació i abordatge clínic multidisciplinar, que faci una reflexió sobre els continguts rebuts a classe i realitzi una recerca científica per resoldre l'activitat.
Constarà en la resolució d'un cas clínic a on caldrà afegir la inclusió d'una ortesis o pròtesis per a l'extremitat superior, ajuda tècnica mes adient i un treball de rehabilitació de fisioteràpia específic.

En el cas de circumstàncies alienes que no permetin de realitzar aquesta tasca de mode presencial a tot l'alumnat, el treball consistirà en la realització d'una tasca associada a un cas clínic a on caldrà afegir la inclusió d'una ortesis o pròtesis per a les extremitats superiors, ajudes tècniques que calgui i un treball de rehabilitació de fisioteràpia específic.


2. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT INFERIOR (Treball en equip): valor 15% del total de l’assignatura.
Es realitzarà una tasca associada a una patologia d'extremitat inferior, l'objectiu és que l'alumne pugui treballar l'aspecte de rehabilitació i abordatge clínic multidisciplinar, que faci una reflexió sobre els continguts rebuts a classe i realitzi una recerca científica per resoldre l'activitat.
Constarà en la realització d'un estudi funcional de la morfologia anatòmica del tren inferior i de la trepitjada dinàmica en carrera amb calçat i sense calçat esportiu mitjançant l'ús de noves tecnologies i aplicacions de biomecànica.

En el cas de circumstàncies alienes que no permetin de realitzar aquesta tasca de mode presencial a tot l'alumnat, el treball consistirà en la realització d'una tasca associada a un cas clínic a on caldrà afegir la inclusió d'una ortesis o pròtesis per a les extremitats inferiors, ajudes tècniques que calgui i un treball de rehabilitació de fisioteràpia específic.


3. CAS CLÍNIC DE RAQUIS (Treball en equip): valor 20% del total de l’assignatura.
La realització d’una ortesis de guix i el lliurament posterior d’un document digital (power point, pdf...) on s’expliqui el disseny, la funcionalitat i el procediment metodològic seguit, i finalment, exposar de manera clara i concisa les principals característiques metodològiques, de disseny, funcionalitat i aplicació de les ortesis de guix realitzades en el treball en equip, aplicada per a una patologia com a cas clínic.

En el cas de circumstàncies alienes que no permetin de realitzar aquesta tasca de mode presencial a tot l'alumnat, el treball consistirà en la realització d'una tasca associada a una recerca científica a on caldrà exposar un article científic vinculat amb els continguts de l’assignatura, que s'haurà de obtenir de les bases de dades de contingut mèdic: PuBmedD, Web of Science, PeDro, Scielo, o d'altres...


4. PROVA D'AVALUACIÓ TIPUS TEST: valor 50% del total de l’assignatura.
La prova d'avaluació final es un examen tipus test de preguntes basades en els continguts teòric-pràctics donats al llarg del curs, té un percentatge del 50% i serà de caràcter individual.
Per a la realització de prova d'avaluació final és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o bé saber-se el codi UdG. En cas de no complir aquest requisit, podria ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.
Es recomana dur dispositiu d'oficina per corregir els errors tipogràfics de bolígraf que pugui fer l'alumne en la fulla de respostes i dur també un bolígraf de recanvi.
Per a superar/aprovar la prova final es requereix un mínim de cinc (5).
No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.


IMPORTANT PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen
2. L’alumne només podrà portar el bolígraf i el seu propi corrector a l’examen (no es podrà demanar a cap company ni al professorat de l'assignatura).
3. Com s'ha esmentat anteriorment, és obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre UdG), si no tindrà la nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.


IMPORTANT ALUMNES NO APROVATS: sobre els alumnes NO aprovats que son els de nota FINAL inferior a cinc (<5), es podran presentar a la PROVA DE SUFICIÈNCIA/RECUPERACIÓ, on la nota mínima per superar la prova de suficiència/recuperació serà de cinc (5) i aquesta és la nota màxima que podran obtenir.


IMPORTANT NOTES D'AVALUACIÓ CONTINUADA: no es guarden notes de l’avaluació continuada (classes pràctiques o tasques) de cursos anteriors. No es guarden les activitats realitzades d'un any per l'altre per a aquells alumnes repetidors.


IMPORTANT REVISIÓ D'EXAMENS: es farà la data i hora establerta per coordinació i seguint el calendari a l’aula disposada per la universitat. Per a sol·licitar la revisió de l‘examen caldrà enviar un correu electrònic 24h abans sol.licitant la revisió al professor titular de l’assignatura.
1. La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà "negociar" la nota amb el professorat de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.IMPORTANT SOBRE L’APROVAT de l’assignatura: es requerirà la superació de les activitats d'avaluació continuada amb l’obtenció d’una nota TOTAL de curs d’un mínim de 5 punts, que es computarà a partir de suma de les notes obtingudes en les 4 àrees (1-4).
El requisit per a poder aplicar la mitjana aritmètica entre les 4 àrees, és obtenir una assistència mínima del 80% de les classes. Els treballs no lliurats en la data límit establerta computaran amb un “0”.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
CONSIDERACIÓ SOBRE “NO PRESENTAT” (NP): Es consideraran no presentats aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada o la prova escrita final i si és el cas, la prova escrita d'avaluació única (examen de recuperació).
Quan un alumne realitza una activitat avaluadora (per exemple: lliura un treball en equip), ja queda automàticament inclòs en el procés d'avaluació continuada i mai no serà considerat com a “No Presentat” (NP).
L’alumne que no s’hagi presentat a cap activitat de l’avaluació continuada, també podrà examinar-se en la PROVA FINAL D'AVALUACIÓ ÚNICA (examen de suficiència/recuperació) i optar a una avaluació directa.

Avaluació única:
PROVA FINAL

Si l'estudiant no vol realitzar l'avaluació continuada, podrà acollir-se a l’avaluació única i ho ha de comunicar per correu electrònic al professor responsable de l'assignatura i també al coordinador de grau en un plaç màxim establert durant les dues primeres setmanes del semestre. Qui s'aculli a l'AVALUACIÓ ÚNICA haurà de fer l'EXAMEN o PROVA D'AVALUACIÓ TIPUS TEST (50%) i també haurà de realitzar tres treballs de casos clínics sobre els continguts de l'assignatura (50%).


Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte d'això saber-se el codi UdG. En el seu defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.


L’alumne que no hagi superat l’avaluació ÚNICA té la opció de superar els crèdits amb un examen de suficiència/recuperació) que consisteix en una prova escrita i presencial a EUSES. Estarà composta per preguntes tipus test sobre els continguts teòrics de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Aquesta assignatura està presentada per a que l'estudiant avançat en Fisioteràpia, imminent fisioterapeuta, adquireixi els màxims coneixements PRÀCTICS vinculats en el camp de les ortesis, pròtesis i ajuts tècnics.
Se suggereix que l'actitud de l'alumne sigui PARTICIPATIVA i es demana que l'alumne trenqui amb el clàssic rol de receptor passiu d'una formació teòrica.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Identificar el tractament fisioterapèutic més adequat en els diferents processos d'alteració, la prevenció i promoció de la salut, així com en els processos de creixement i desenvolupament.

OA 2 Identificar la ubicació de la pacient/usuari a través d'un diagnòstic de l'atenció de fisioteràpia, planificació d'intervencions i valoracions de la seva eficàcia en un entorn de treball cooperatiu amb altres professionals de les Ciències de la salut.

OA 3 Conèixer i aplicar les directrius de la bona pràctica clínica.

OA 4 Reconèixer diferents ortesis i pròtesis i identificar i prescriure quina és la millor opció per al pacient.

El camp de l'ortoprotèssica és ampli i altament canviant.
L'estudiant d'aquesta assignatura rebrà la formació d'un variat grup de professionals de prestigi, qui l'aproparan a un abordatge pràctic i actualitzat en aquest camp tant especialitzat i dinàmic.
Per a fomentar encara més l'interès per aquesta temàtica tant important per a qualsevol fisioterapeuta, s'ha volgut fomentar l'aprenentatge per sobre de tot.
Un grup de classe molt variades i amb la participació de personal extern altament especialitzat, permetran que l'alumne d'ortoprotèssica adquireixi i consolidi uns coneixements altament tècnics.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I. PRESENCIAL:

Classes teòric-pràctiques presencials.
Les classes pràctiques són d’assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
- AVALUACIÓ CONTINUADA:
0. Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
1. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT SUPERIOR: valor 15%.
2. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT INFERIOR: valor 15%.
3. CAS CLÍNIC DE RAQUIS: valor 20%.
4. PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA / QÜESTIONARI MOODLE: valor 50%.
- PROVA FINAL (50%).
(Veure apartat de Tutoria i comunicació)ESCENARI IV. CONFINAMENT:

Presentació a través del moodle (via on-line) de la programació de teòric-pràctiques de l’assignatura.
Recursos: audiovisuals (vídeos) i d’altres materials de suport docent (articles, enllaços, lectures, etc.) i altres documents sobre la programació i continguts de l’assignatura.
Les classes són d’assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
- AVALUACIÓ CONTINUADA: En no ser possible la presència física dels estudiants a l’aula mentre duri el confinament, es realitzarà la docència a través del moodle.
0. Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
1. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT SUPERIOR: valor 15%.
2. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT INFERIOR: valor 15%.
3. CAS CLÍNIC DE RAQUIS: valor 20%.
4. PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA / QÜESTIONARI MOODLE: valor 50%, es realizarà de forma no presencial a través de Moodle.
- PROVA FINAL (50%), es realitzarà de forma no presencial a través de Moodle.
(Veure apartat de Tutoria i comunicació)

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I. PRESENCIAL:

Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
Assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
- AVALUACIÓ CONTINUADA:
0. Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
1. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT SUPERIOR: valor 15%.
2. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT INFERIOR: valor 15%.
3. CAS CLÍNIC DE RAQUIS: valor 20%.
4. PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA / QÜESTIONARI MOODLE: valor 50%.
- PROVA FINAL (50%).
(Veure apartat de Tutoria i comunicació)


ESCENARI IV. CONFINAMENT:

Es mantenen els criteris de qualificació de l’assignatura previstos.
Assistència obligatòria en el 80%.
Es manté el criteri de ponderació percentual dels diferents camps d’avaluació:
- AVALUACIÓ CONTINUADA: En no ser possible la presència física dels estudiants a l’aula mentre duri el confinament, es realitzarà la docència a través del moodle.
0. Lectures de texts en anglès relacionats amb els continguts de l’assignatura.
1. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT SUPERIOR: valor 15%.
2. CAS CLÍNIC D'EXTREMITAT INFERIOR: valor 15%.
3. CAS CLÍNIC DE RAQUIS: valor 20%.
4. PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA / QÜESTIONARI MOODLE: valor 50%, es realitzarà de forma no presencial a través de Moodle.
- PROVA FINAL (50%), es realizarà de forma no presencial a través de Moodle.
(Veure apartat de Tutoria i comunicació)

Tutoria i comunicació:
ESCENARI I. PRESENCIAL:

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.


ESCENARI IV. CONFINAMENT:

Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.”

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.