Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Durant l'assignatura es donaran les bases de les propietats físiques i biomecaniques de l'aparell cardiorespiratori. S'apendran la fisiopatologia de les principals patologies cardíaques i respiratories. Es donaran les bases de les principals probes complementaries en l'àmbit respiratori així com la seva interpretació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GERARD MUÑOZ CASTRO  / MONTSERRAT VENDRELL RELAT
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
  • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
  • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Conceptes generals de salut, malaltia i patologia.

2. Fisiologia i biomecànica de l'aparell respiratori

          2.1. Mecànica ventilatòria

          2.2. Propietats físiques de l'aparell respiratori

          2.3. Ventilació pulmonar

3. Fisiopatologia de les principals síndromes respiratòries.

          3.1. Patologies obstructives

          3.2. Patologies restrictives

          3.3. Patologies infeccioses

          3.4. Patologia del son

          3.5. Patologies intersticials

4. Fisiopatologia de les principals síndromes cardiològiques.

          4.1. Insuficiència cardíaca

          4.2. Cardiopatia isquèmica

          4.3. Arritmies

          4.4. Valvulopaties

          4.5. Miocardiopaties

5. Exploracions complementaries (proves funcionals i gasometries)

          5.1. Espirometria forçada

          5.2. Pletismografia corporal

          5.3. Proves de difusió

          5.4. Interpretació de proves funcionals

          5.5. Gasometries

          5.6. Interpretació de gasometries

6. Terapia inhalada

          6.1. Propietats físiques de la medicació inhalada

          6.2. Concepte inhalació/nebulització

          6.3. Principals aparells subministradors

7. Oxigenoterapia

          7.1. Conceptes fisiològics de la teràpia amb oxígen

          7.2. Vies d'administració de l'oxigen

          7.3. Concepte de dissociació de l'hemoglobina

          7.4. Aparells subministradors d'oxigen

8. Ventilació mecànica

          8.1. Modes ventilatoris

          8.2. Paper del fisioterapeuta en la Ventilació Mecànica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 14,00 0 16,00
Prova d'avaluació 2,00 6,00 0 8,00
Sessió expositiva 30,00 11,00 0 41,00
Tutories de grup 4,00 6,00 0 10,00
Total 38,00 37,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen teòric moodle 1 Realització d'un examen tipus test d'avaluació continuada a la meitat del curs que tindrà un pes dins de l'assignatura del 20%. Presencial o virtual segons situació 20 No
Examen teòric moodle 2 Realització d'un examen moodle per segona vegada. Presencial o virtual segons situació 20 No
Examen teòric Realització examen teòric final. Presencial o virtual segons situació 60

Qualificació

L'assignatura constarà de 4 exàmens: un d'avaluació continuada (a la meitat del curs), dues proves presencials interactives i un examen final

Exàmens:
- tots els examens seran tipus test.
- cada pregunta tindrà 5 respostes i només 1 de correcta.
- cada pregunta errònia restarà el 25% del valor d'una resposta correcta.
- les preguntes no contestades ni sumen ni resten.

TOTS els examens faran mitja a partir del 5

La nota final de patologia cardio-respiratòria sortirà de la mitjana dels 4 exàmens (examen avaluació (10%), proves interactives (30%) i examen final (60%).

Per aprovar l'assignatura es necessita una nota mínima de 5.

Qui no assoleix l'examen d'avaluació continuada i les proves interactives NO tindrà la possibilitat de presentar-se a l'examen final d'avaluació continuada i per tant anirà directament a l'examen de competències bàsiques (recuperació) per tal d'assolir un aprovat.

A l'examen de competències bàsiques (recuperació) només es podran presentar aquells alumnes que no hagin assolit l'aprovat en avaluació continuada. A l'examen de recuperació només es podrà assolir un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.”

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Observacions

Durant les sessions magistrals es comentaràn casos clínics i articles.

Assignatures recomanades

  • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
  • ANATOMIA
  • BIOLOGIA
  • BIOQUÍMICA
  • FISIOLOGIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenario I: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación) se mantienen como en el diseño principal.
Escenario IV: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación pasan a ser virtuales.
Les activitats docents teòriques es durant a terme mitjançant plataformes online.

Modificació de l'avaluació:
Escenario I: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación) se mantienen como en el diseño principal.
Escenario IV: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación pasan a ser virtuales.

La avaluació es durà a terme de la següent manera:

Part teórica: Realització d’un examen mitjançant la plataforma Moodle. (la normativa d’examen será la prèviament establerta en l’assignatura)

Tutoria i comunicació:
Escenario I: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación) se mantienen como en el diseño principal.
Escenario IV: Las actividades de evaluación continuada/ examen/ tutorías y comunicación pasan a ser virtuales.
La comunicación i tutories dels alumnes es realitzarà mitjançant les plataformes habilitades per la Udg (google meet, Microsoft teams, Skype…)