Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
PATOLOGIA NEUROLÒGICA - INTRODUCCIÓ AL TRASTORN DEL MOVIMENT I MARXA PATOLÒGICA D'ORIGEN NEUROLÒGIC - Fisiologia del Sistema Nerviós Central i Perifèric. Exploracions complementàries en Neurologia. Sistemes. - Malalties neurològiques més rellevants infantils i de l'adult.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIN SERENA LEAL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIN SERENA LEAL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL TRASTORN DEL MOVIMENT I MARXA PATOLÒGICA D'ORIGEN NEUROLÒGIC

2. Presentació, Conceptes. Marxa no patològica. Rol del sistema motor, aprenentatge motor, receptors mecànics i resposta muscular.

3. Marxa en lesions medul·lars i paràlisi cerebral. Marxa atàxica. Marxa histèrica.

4. Marxa parkinsoniana, hemiplègica, neuropàtica i coreiforme.

5. Educació de la marxa (recuperació funcional), ortesis. Anàlisi biomecànic de la marxa (casos clínics).

6. PATOLOGIA NEUROLÒGICA

7. Biologia de la neurona i de la glia. Mecanismes de neurotransmissió.

8. Organització anatòmica y funcional del sistema nerviós.

9. Exploracions complementàries en Neurologia.

10. Malalties de la medul•la espinal.

11. Malalties del múscul. Miopaties.

12. Sistema motor.

13. Parells cranials.

14. Malalties vasculars cerebrals.

15. Esclerosi Múltiple. Altres malalties neuroimmunològiques.

16. Esclerosi lateral amiotròfica. Altres malalties de la banya anterior.

17. Sistema sensitiu i sensorial.

18. Sistema autónomo. Extrapiramidal.

19. Demència. Malaltia d’Alzheimer. Altres demències.

20. Malalties del sistema nerviós perifèric.

21. Traumatisme cranioencefàlic

22. Tumors del sistema nerviós.

23. Malalties infeccioses del sistema nerviós.

24. Malaltia de Parkinson. Síndrome parkinsoniana. Altres malalties extrapiramidals.

25. Cefalees.

26. Epilèpsia.

27. Dolor neuropàtic

28. Historia de la neurociència

29. Exploració neurològica - clínica aplicada.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5 10 15
Cerca d'informació 5 25 30
Classes participatives 42 13 55
Total 52 48 100

Bibliografia

 • Guies mèdiques oficials de diagnòstic i tractament de la SCN (2ª i 3ª Edició) (2016). Societat Catalana de Neurologia. Recuperat, a http://www.scn.cat/guies_protocols.php
 • Sancho Rieger J, Rodríguez-Antigüedad Zarranz A, Murie Fernández M, Ramírez JM (2012). Manual del Médico Residente de Neurología. . Sociedad Española de Neurología.
 • Juan J Zarranz (2013). Neurología (5ª edición). Elsevier Science Health Science Div.
 • Bradley (2011). Neurology in Clinical Practice (5th Edition). Elsevier Science.
 • Harrison (2009). Principios de Medicina Interna (17 Edición). The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Adams (2000). Principios de Neurología (7ª Edición). The McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Perry, J, Burnfield, JM. (2010). Gait anlaysis: normal and pathological function (2ª). Thorofare: SLACK Incorporated.
 • Cano de la Cuerda, R, Collado, S (2012). Neurorrehabilitación: Métodos específicos de valoración y tratamiento. Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
CLASSES EXPOSITIVES (CE)

L'element actiu serà el professor, encara que s'utilitzaran recursos com la interrelació d'idees o la interrogació entre altres.
Els docents, són experts en el camp en què impartiran les classes expositives.
La classe expositiva ressaltarà els aspectes més importants del tema i finalitzant amb aquelles idees més rellevants que l'alumne ha de conèixer i comprendre.
Examen tipo test de las materias y temas incluidos en el programa del curso, tanto si se mencionan explícitamente en las clases presenciales como si no se hace, incluyendo aspectos trabajados por los alumnos en formación continuada.

Cada pregunta se seguirá de 5 respuestas posibles, solo una será correcta. La respuesta correcta puntúa 1, la incorrecta -0,20 y la no respondida 0.

El examen tipo test ha de aprobarse de forma independiente (5 en base 10) para aprobar la asignatura.

La asignatura se aprobará obteniendo un 5 sobre 10 con la suma de todos los apartados (evaluación continuada + examen tipo test).
70
EVALUACIÓ CONTINUADA (EC1)

PREGUNTA SETMANAL/QUINZENAL SOBRE CONCEPTES BÀSICS O RELLEVANTS DEL TEMA A TRACTAR LA MATEIXA SETMANA.

Setmanalment/Quinzenalment es plantejaran 1 o més preguntes concretes sobre conceptes bàsics o que es considerin rellevants del tema que es tractarà en la següent classe. Es plantejaran i s'hauran de resoldre en la setmana prèvia a la classe que impartirà el professor.
Les preguntes plantejades seran tractades específicament en la classe corresponent o al llarg del curs.
El format habitual, però no necessàriament exclusiu, serà de pregunta curta amb resposta múltiple, sent correcta una sola d'elles (tipus test). No hi ha puntuació negativa en cas d'error.

S'inclouran vídeos i / o imatges per a la seva interpretació, que seran comentades posteriorment a classe.

Es realitzaran utilitzant Moodle.

Les respostes de les preguntes de cada setmana s'avaluaran i puntuaran cada setmana. La nota final d'aquest apartat serà la mitjana de les notes obtingudes cada setmana. Si una setmana no es responen les preguntes es valora com a "no presentat" i puntuarà "0". Farà mitjana amb el resultat de la resta de les setmanes.

Per aprovar l'assignatura, l'alumne ha de superar aquest apartat amb una puntuació mínima de 5 sobre 10.
20
AVALUACIÓ CONTINUADA (EC2)

ANÀLISI DE PROBLEMES CONCRETS, CONCEPTES O CASOS CLÍNICS.

Pot presentar un format variat i tant per a la seva presentació com a avaluació s'utilitzarà essencialment Moodle.

Basant-se en un cas clínic específic, problema o concepte es realitzarà una pregunta molt concreta. Els alumnes prepararan una resposta de forma breu que doni resposta a la pregunta plantejada.

Es poden incloure casos clínics o conceptes generals per al seu diagnòstic, interpretació o per a la detecció d'errors introduïts expressament. En aquests cas, l'avaluació podrà ser en format test o com a resposta raonada de text breu.

També es podran plantejar situacions clíniques concretes, que l'alumne haurà d'analitzar de forma breu per escrit, en classe o a través de Moodle, incloent el plantejament del mateix, objectius de l'anàlisi, estudis a realitzar, resultats previsibles, tractament si és el cas, conclusions, etc... Pot comportar el treball en equip, en presència o no del professor.

La seva estructura serà similar a l'aprenentatge basat en problemes. Implica diferents coneixements i habilitats.

S’explicitarà clarament el tipus de cas o pregunta realitzat i el tipus de resposta que es requereix de l'alumne.
Es valoraran aspectes com el contingut de la resposta, comprensió dels continguts presentats, fonts utilitzades. Si es el cas i es sol·licita, es valorarà material complementari aportat per l’alumne que ajudi a la comprensió de conceptes analitzats (inclusió de gràfics, esquemes, imatges,…). S'avaluarà l'aspecte formal/presentació del treball (estructura, claredat, ordenació, etc.), així com la capacitat d'identificar i transmetre conceptes rellevants de forma clara, la capacitat de síntesi i d'extreure idees fonamentals.

Es podrà plantejar en diverses ocasions durant el curs, sense freqüència determinada i sense avís previ obligatori. Les preguntes/casos clínics es plantejaran al Moodle o en classe pel professor i s'hauran de respondre igualment a Moodle o a la mateixa classe en què es planteja (per escrit cada alumne).
S'especificarà clarament el mètode: presencial per escrit en classe, via Moodle o a través del correu electrònic que s'utilitzarà durant el curs.

La solució es comentarà i/o analitzarà a classe.
10

Qualificació

L'assignatura s'aprovarà obtenint un 5 sobre 10 amb la suma de tots els apartats (examen tipus test [CE] + avaluació continuada [EC1 i EC2]).
A més, tal com s'esmenta, tant l'examen tipus test (CE) com l’apartat d’avaluació continuada (EC1+EC2: Pregunta setmanal i resolució de conceptes/casos clínics) s’han d'aprovar independent (5 en base 10) per aprovar l'assignatura.

En cas de no assolir (suspens), es farà un examen a suficiència (recuperació) tipus test en que la nota màxima serà 5.

En l'examen tipus test, cada pregunta tindrà 5 respostes possibles, només una serà correcta. La resposta correcta puntua 1, incorrecta -0,20 i la no contestada 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera un alumne no presentat aquell que no realitzi l'avaluació continuada o no es presenti a l'avaluació final.