Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Patologies de l'aparell locomotor, estudiant etiologia, diagnòstic i tractament de les mateixes. En l'apartat tractament es farà especial referència al tractament quirúrgic.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Renata Muñoz Reis
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Renata Muñoz Reis
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Generalitats patologia ortopèdica i traumatologia

          1.1. Os

          1.2. Cartilag

          1.3. Tendó, lligaments i meniscs

          1.4. Múscul

2. Patologia específica extremitat superior

          2.1. Espatlla

          2.2. Braç, colze i avantbraç

          2.3. 3.1 Pelvis

          2.4. Canell i Mà

3. Patologia especifica extremitat inferior

          3.1. Pelvis i Anca

          3.2. Fèmur i Genoll

          3.3. Turmell i peu

4. Columna

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 0 0 3,00
Resolució d'exercicis 0 7,00 0 7,00
Sessió expositiva 20,00 41,00 20,00 81,00
Treball en equip 2,00 4,00 0 6,00
Tutories de grup 0 0 3,00 3,00
Total 25,00 52,00 23,00 100

Bibliografia

 • S.T. Canale (2013). Campbell's Operative Orthopaedics (12th Edition). Mosby 2013.
 • Ronald McRae; Max Esser (2010). Tratamiento Practico de las Fracturas (5ª, Edició Espanyol). Elsevier.
 • Rockwood & Green’s (2014). Fractures in Adults ( 6th Edition, Ingles). Lippincott Raven.
 • Manual del Residente COT. Madrid : Sociedad Española de Cirugia Ortopedica y Traumtaologia. Recuperat30/06/2014, a http://manualresidentecot.secot.criticsl.com/index.php/es/portada-tomo1
 • Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (2009). Manual de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Panamericana.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició en grup d'una patologia Treball en grup sobre una patologia específica per a cada grup. L'exposició oral tindrà nota individual. 30 No
Prova d'avaluació final de les classes expositives Examen final tipus test amb 40 preguntes amb 5 possibles respostes i un sola de valida. Les preguntes contestades malament restaran 0,20 de la puntuació. 60
Proves d'avaliació Moodle Realizació de 3 proves moodle on cada prova constará de 10 preguntes tipo test del contingut de l'assignatura 10 No

Qualificació

La nota final es confeccionarà mitjançant tres part:
a) Moodle quizzes (10%): consistent amb preguntes es faran en una plataforma online (Moodle). Al llarg del curs es realitzaran un total de 3 proves online i es calcularan una mitjana de les 3 notes. Aquest examen tindrà un valor del 10% de la nota final.

b)Treball en grup escrito + presentación oral (30%): l'exposició oral es farà en grup i es donaran notes individualment a cada participant. Treballs escrito mes les presentacions suposaran el 30% de la nota final.

c) Prova d'avaluació final de les classes expositives (60%): ambos 40 preguntes tipo test amb 5 possibles respostes i un sola de valida. Les preguntes contestades malament restaran -0,20 de la puntuació. Les preguntes sense resposta no puntuaran. Necesari treure un 4 per fer pro mig amb la resta d'activitats avaluadores. Aquest examen tipus test tindrà un valor del 60% de la nota final. En aquest examen entrarà tota la material donada durant el curs.
Per a la realizació de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o en defecte, pot ser que l'alumne no tingui la nota en el període preestablert.

El examen de recuperació constará de 40 preguntes tipos test amb 5 possibles opcions de resposta. Les respostas incorrectes restaran 0,20 punts i les no contestades no sumaran ni restaran.

La revisió dels exàmens es fará solament en la data i hora establerta per coordinació. En cap cas es podrà realizar a distància o en una altra data o horari.
1. La revisió es per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen. I per aprendre com poder millorar per a futures avaluacions.
2. En cap cas es podrà negociar la nota amb la professora de l'assignatura.
3. En cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demandarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT: No es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

IMPORTANT PROVES AVALUACIÓ:
1. No es responen preguntes durant l'examen.
2. Cada alumne haurà de portar el seu propi corrector per poder contestar correctament l'examen (no es podrà demanar a cap company ni a la professora de l'assignatura). Així mateix, només es podrà un bolígraf i el corrector en l'examen.
3. Com s'ha esmentat anteriorment és obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre UdG), si no no tindrà na nota en el període establert.
4. No es pot parlar durant l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
"Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avalució final"

Avaluació única:
" El sistema d'avaluació de l'EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre."

Prova d'avaluació via Moodle (10%): consistent amb preguntes es faran en una plataforma online (Moodle). Al llarg del curs es realitzaran un total de 3 proves online i es calcularan una mitjana de les 3 notes. Aquest examen tindrà un valor del 10% de la nota final.
Treball individual escrito (20%)
Prova final (70%) Preguntas tipo test amb 5 possibles respostes i un sola de valida. Les preguntes contestades malament restaran -0,20 de la puntuació. Les preguntes sense resposta no puntuaran. Necesari treure un 4 per fer pro mig amb la resta d'activitats avaluadores. Aquest examen tipus test tindrà un valor del 70% de la nota final. En aquest examen entrarà tota la material donada durant el curs.

Requisits mínims per aprovar:
AVALIACIÓ CONTINUADA:
Per aprovar l'assignatura es requerirà una NOTA FINAL de 5 (prova final + proves Moodle + Treball).
La nota de la prova final ha de ser com mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada. Les activitats d'avaluació continuada no tienen nota mínima.

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5) i no es sumarà en cap cas la nota obtinguda en els altres exàmens d'avaluació continuada (parcial).

AVALUACIÓ ÚNICA:
Prova d'avaluació via Moodle (10%)
Treball individual escrito (20%)
Prova final (70%)
La nota de la prova final ha de ser com mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Tutoria

"Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual."


Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

" La comunicació i interacció amb l'estudiant es realitzarà presencialment i virtualment i s'utlilizarà el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic."

Observacions

Prerequisits:
Es fonamental haver assolit els coneixements d'anatomia i biomecànica impartits el primer any.

Normes:
Durant les classes no es permès de realitzar fotos ni impressió per cap tipus de reproductor digital o analògic de les diapositives que s'exposen pels professors durant les classes. Tampoc es permès menjar ni beure ni l'ús del mòbil a les aules.

Objectius d'aprenentatge:
OA1 Conèixer les malalties identificant les manifestacions que apareixen al llarg del procés, així com els tractaments mèdico-quirúrgics fonamentals en els seus aspectes fisioterapèutics i ortopèdics.
OA2 Definir i descriure els conceptes genèrics de la patologia de l'aparell locomotor.
OA3 Comprendre i reconèixer les patologies en cada regió i la importància clínica i mecànica de l'evolució de la malaltia.

Assignatures recomanades

 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i la presentació dels treballs en grups realitzaran presencialment a les aules habilitades, tal qual es descriuen en disseny de l'assignatura.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i la presentació dels treballs en grupo es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals , del moodle i videos.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial: les avaluacions es realitzaran presencialment a les aules habilitades, tal qual es descriuen en disseny de l'assignatura.

Escenari IV: Confinament
La nota final es confeccionarà mitjançant tres part:
a) Prova d'avaluació Moodle (10%): consistent amb preguntes es faran en una plataforma online (Moodle). Al llarg del curs es realitzaran un total de 3 proves online i es calcularan una mitjana de les 3 notes. Aquest examen tindrà un valor del 10% de la nota final.

b)Treball en grup escrito + presentació oral (30%): l'exposició oral es farà en grup i es donaran notes individualment a cada participant. Treballs escrito mes les presentacions suposaran el 30% de la nota final. La presentació oral substituïda per un vídeo.
c) Prova d'avaluació final de les classes expositives (60%): Es desenvolupa en format no presencial, a través del moodle. L'examn amb 40 preguntes amb 5 possibles respostes i un sola de valida. Les preguntes contestades malament restaran -0,20 de la puntuació. Les preguntes sense resposta no puntuaran. Necesari treure un 4 per fer pro mig amb la resta d'activitats avaluadores. Aquest examen tipus test tindrà un valor del 60% de la nota final. En aquest examen entrarà tota la material donada durant el curs.
Per aprovar l'assignatura es requerirà una NOTA FINAL de 5 (prova final + proves Moodle + Treball).

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació (no presencial vía Moodle ) on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5) i no es sumarà en cap cas la nota obtinguda en els altres exàmens d'avaluació continuada (parcial). El examen de recuperació constará de 40 preguntes tipos test amb 5 possibles opcions de resposta. Les respostas incorrectes restaran 0,20 punts i les no contestades no sumaran ni restaran.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades.
La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.