Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ésser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant de múltiples signes i símptomes.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AFRA MASIÀ PLANA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Binomi salut/malaltia. Enfocament biopsicosocial. Història natural de la malaltia.

2. Detecció, prevenció, guariment, rehabilitació. Estils de vida

3. Homeòstasi. Ritmes circadians. Els cos humà vulnerable. Febre. Dolor.

4. El/la fisioterapeuta com a “treballador/a de la salut” conjuntament amb metgesses i infermer@s.

5. Terminologia mèdica (sanitària).

6. Història Clínica i registre del fisioterapeuta. Informació i aspectes específics a tenir en compte en l'escriptura.

7. Proves diagnòstiques

8. Incursió estructurada a la patologia mèdico-quirúrgica per sistemes. Organitzat amb la següent estructura: 1-Semiologia clínica. 2-Patologies més importants. 3-Proves complementàries pel diagnòstic. 4-Farmacologia específica. 5- Possibles trataments 5-Patologies relacionades amb la fisioteràpia.

9. Fisiopatologia del sistema cardíac - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

10. Fisiopatologia del sistema respiratori - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

11. Fisiopatologia del sistema digestiu - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

12. Fisiopatologia del sistema renal-urològic - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

13. Fisiopatologia del sistema nerviós - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

14. Fisiopatologia del sistema endocrí. - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

15. Fisiopatologia del sistema hematològic. Immunologia.

16. Fisiopatologia dermatologia - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

17. Oncologia - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

18. Salut Mental - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

19. Farmacologia bàsica

20. Miscel•lània de temes mèdics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 35,00 18,00 0 53,00
Tasques i qüestionaris formatius 2,00 5,00 0 7,00
Treball en equip 2,00 8,00 0 10,00
Tutories de grup 6,00 0 12,00 18,00
Total 47,00 41,00 12,00 100

Bibliografia

 • Catherine Cavallaro Goodman; Teresa E. Kelly Snyder (2001). PATOLOGÍA MÉDICA PARA FISIOTERAPEUTAS (3ª edición (2001)). McGraw-Hill.
 • Prieto Valtueña, J.M. (2007). NOGUER-BALCELLS. EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA. (26 Edicion). Masson.
 • Sobotta (2006). ATLAS DE ANATOMIA HUMANA I i II (22ª Edición). PANAMERICANA.
 • Orts Llorca (2004). ANATOMIA HUMANA I i II i III (6ª Edición). Cientifico-Medica.
 • GUYTON (2007). COMPENDIO DE FISIOLOGIA MEDICA. ELSEVIER.
 • Rey (1998). EL EXAMEN CLINICO. ELSEVIER.
 • HARRISON (2006). Principios de Medicina Interna (16 edición). MC GRAW HILL .
 • HARRISON (2005). MANUAL DE MEDICINA HARRISON (16 Edición). MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A..
 • Guies de Pràcica Clínica. ICS (2004). Patologia de la columna lumbar en l'adult. ICS.
 • FARRERAS VALENTI, P. y ROZMAN, C. (2004). MEDICINA INTERNA (2 VOLS.) (16ª Edición). ELSEVIER ESPAÑA, S.A.
 • Merck (2007). EL MANUAL MERCK. ELSEVIER ESPAÑA, S.A..
 • Guies de Pràctica Clínica. ICS (2010). MPOC. ICS.
 • Guies de Pràctica Clínica. ICS (2010). Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2. ICS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Examen tipus tes de 50 preguntes de resposta múltiple

60
Treball de resolució d'un cas clínic Treball escrit en grups de fins a 4 alumnes que es realitza el desenvolupament i resolució d'un cas clínic aplicant i justificant els conceptes de fisiopatologia, signes i símptomes i proves diagnòstiques. Finalment s'exposa l'activitat del fisioterapeuta en el tipus de patologia plantejada. El treball tindrà una part de presentació i defensa oral en el què els estudiants es gravaran la presentació i es penjarà en una Tasca al Moodle.
20 No
Prova Moodle 1 i 2 Prova avaluativa de 25 preguntes de resposta múltiple, en format digital (Qüestionari Moodle) que es realitzarà a l'aula (escenari 1) o telemàticament (escenari 4) 20 No

Qualificació

AVALUACIÓ: 60% PROVA FINAL + AVALUACIÓ CONTINUADA: 20% + 10% + 10%

PROVA FINAL (60%): 50 preguntes tipus test. A cada pregunta es plantejaran 5 respostes possibles i només 1 serà correcta. Les preguntes que l'estudiant marqui una resposta errònia, restaran 1/5 del valor de les preguntes. Per a la realització de l'examen és necessari portar el carnet d'estudiant de la UdG o carnet d'identitat.

AVALUACIÓ CONTINUADA:
- Prova Moodle 1 (10%): Qüestionari de 25 preguntes amb resposta múltiple (iguals criteris de l'examen de prova final)
- Prova Moodle 2 (10%): Qüestionari de 25 preguntes amb resposta múltiple (iguals criteris de l'examen de prova final)
- Desenvolupament de la resolució d'un cas clínic en format de treball escrit, amb grups de fins a 4 estudiants (20%). Presentació i defensa oral del treball gravada i es penjarà al Moodle.

IMPORTANT: no es guarden les notes de les activitats d'avaluació continuada de cursos anteriors.

La revisió dels exàmens i de les activitats es farà solament en data i hora establerta per coordinació.
La revisió és per comprovar que no hi ha hagut cap error per part del professorat en la correcció de l'examen i per aprendre com poder millorar per a futures avauluacions. En el cas de considerar que hi ha hagut un error per part del professorat de l'assignatura en la correcció i que la nota ha de ser revisada, es demanarà per escrit després del lliurament de l'examen.

IMPORTANT DURANT UNA PROVA D'AVALUACIÓ:
- No es responen preguntes durant l'examen
- Cada alumne/a haurà de portar el seu propi corrector per poder contestar correctament l'examen (no es podrà demanar a cap company ni a la professora de l'assignatura). Així mateix només es podrà portar un bolígraf i el carnet de la UdG.
- És obligatori omplir correctament el camp d'identificació (nombre de la UdG).
- No es pot parlar durant l'examen ni realitzar conductes que que puguin sospitar el copiar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne/a no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada, avaluació única i a la prova de suficiència

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre

Els criteris d'avaluació i les activitats que han de fer els estudiants,en situació d'avaluació única són els següents:
- Examen de resposta múltiple + 3 preguntes obertes
- Prova Moodle 1
- Prova Moodle 2

Avaluació única:

- Prova final (80%): 50 preguntes tipus test (7/10) + 3 preguntes curtes (3/10) (En escenari III o presencial).
- Prova Moodle 1 i 2 (10% i 10%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5/10 en la mitjana de totes les parts, tenint en copmpte els criteris descrits en cada part.

Per aprovar l'assignatura d'AMQ es requerirà una NOTA TOTAL FINAL de 5/10.

La nota de la prova final ha de ser com a mínim d'un 4 per poder fer mitja amb les notes obtingudes en les activitats de l'avaluació continuada. Les activitats d’avaluació continuada no tenen nota mínima.

Només els alumnes no aprovats (amb nota inferior a 5 de la NOTA FINAL) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5/10 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5/10 i obtindran una nota màxima de 5/10) i no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en els activitats d'avaluació continuada.

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual

Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic

Observacions

Hi ha un total de 14+1 setmanes lectives en torn de matí i de tarda.

El Moodle serà una eina de comunicació entre alumne/a i professor. És responsabilitat de l'alumne/a de mantenir-se informat en les activitats que es desenvolupin durant el curs.

L'assistència a classe és recomanada ja que tot el que s'estudia a classe és matèria d'examen.
Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA
 • BIOLOGIA
 • FISIOLOGIA

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les competències i continguts de l'assignatura d'AMQ no es modificaran en cap cas en tant que es modificarien el mètode de les activitats segons l'escenari que marqui la Universitat de Girona.

Escenari 1. Presencial:
L'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari 4: La totalitat de les classes seran telemàtiques tant de forma sincrònica com asincrònica

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial:
Avaluació continuada:
- Examen (60%), de resposta múltiple, en format presencial
-Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle, en format presencial.
- Treball escrit en grup (20%), resolució d'un cas clínic.

Avaluació única:
-Examen final (80%)| Es desenvolupa en format presencial.
- Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle, en format presencial.

Per aprovar l'assignatura d'AMQ es requerirà una NOTA TOTAL FINAL de 5. (prova escrita + activitats d'avaluació continuada)

Només els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a un examen de recuperació on la nota màxima serà de 5 (tots els aprovats hauran d'obtenir com a mínim un 5 i obtindran com a nota màxima un 5), i no es sumaran en cap cas les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.

Es consideraran com a no presentats (NP) aquells alumnes que no realitzin cap activitat d'avaluació continuada ni la prova escrita final i, si és el cas, l'examen de recuperació.


Escenari IV. Confinament:
La totalitat de l'activitat avaluativa es realitzarà de forma telemàtica amb el seguiment visual de l'estudiant amb el programa Zoom.
Avaluació continuada:
- Examen (60%), de resposta múltiple.
-Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle.
- Treball escrit en grup (20%), resolució d'un cas clínic.

Avaluació única:
-Examen final (80%).
- Prova d'avaluació via Moodle 1 i 2 (10% i 10%) Es realitzaran 2 proves a través del moodle.Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial: les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.