Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ésser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant de múltiples signes i símptomes.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AFRA MASIÀ PLANA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T7. Resoldre problemes.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Binomi salut/malaltia. Enfocament biopsicosocial. Història natural de la malaltia.

2. Detecció, prevenció, guariment, rehabilitació. Estils de vida

3. Homeòstasi. Ritmes circadians. Els cos humà vulnerable. Febre. Dolor.

4. El/la fisioterapeuta com a “treballador/a de la salut” conjuntament amb metgesses i infermer@s.

5. Terminologia mèdica (sanitària).

6. Antecedents històrics de la Fisioteràpia. Història i naixement de la fisioteràpia com a titulació universitària.

7. Història Clínica del fisioterapeuta. Informació i aspectes específics a tenir en compte en l'escriptura.

8. Incursió estructurada a la patologia mèdico-quirúrgica per sistemes. Organitzat amb la següent estructura: 1-Semiologia clínica. 2-Patologies més importants. 3-Proves complementàries pel diagnòstic. 4-Farmacologia específica. 5- Possibles trataments 5-Patologies relacionades amb la fisioteràpia.

9. Fisiopatologia del sistema cardíac - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

10. Fisiopatologia del sistema respiratori - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

11. Fisiopatologia del sistema digestiu - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

12. Fisiopatologia del sistema renal-urològic - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

13. Fisiopatologia del sistema nerviós - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

14. Fisiopatologia del sistema endocrí. - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

15. Fisiopatologia del sistema hematològic. Immunologia.

16. Fisiopatologia dermatologia - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

17. Oncologia - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

18. Salut Mental - Clínica, signes i símptomes - Proves diagnòstiques - Procediment terapèutic - Correlació de la fisiopatologia amb la fisioteràpia

19. Trastorns articulacions i teixits subjacents. Reumatologia

20. Farmacologia bàsica

21. Miscel•lània de temes mèdics.

22. Introducció a la metodologia científica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 8 10
Classes expositives 45 16 61
Prova d'avaluació 2 15 17
Tutories 4 8 12
Total 53 47 100

Bibliografia

 • Catherine Cavallaro Goodman; Teresa E. Kelly Snyder (2001). PATOLOGÍA MÉDICA PARA FISIOTERAPEUTAS (3ª edición (2001)). McGraw-Hill.
 • Prieto Valtueña, J.M. (2007). NOGUER-BALCELLS. EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA. (26 Edicion). Masson.
 • Sobotta (2006). ATLAS DE ANATOMIA HUMANA I i II (22ª Edición). PANAMERICANA.
 • Orts Llorca (2004). ANATOMIA HUMANA I i II i III (6ª Edición). Cientifico-Medica.
 • GUYTON (2007). COMPENDIO DE FISIOLOGIA MEDICA. ELSEVIER.
 • Rey (1998). EL EXAMEN CLINICO. ELSEVIER.
 • HARRISON (2006). Principios de Medicina Interna (16 edición). MC GRAW HILL .
 • HARRISON (2005). MANUAL DE MEDICINA HARRISON (16 Edición). MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A..
 • Guies de Pràcica Clínica. ICS (2004). Patologia de la columna lumbar en l'adult. ICS.
 • FARRERAS VALENTI, P. y ROZMAN, C. (2004). MEDICINA INTERNA (2 VOLS.) (16ª Edición). ELSEVIER ESPAÑA, S.A.
 • Merck (2007). EL MANUAL MERCK. ELSEVIER ESPAÑA, S.A..
 • Guies de Pràctica Clínica. ICS (2010). MPOC. ICS.
 • Guies de Pràctica Clínica. ICS (2010). Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2. ICS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmens parcials 1 i 2 Examen parcial 1 (35%), tipus test de 30 preguntes.
Examen parcial 2 (35%), tipus test de 30 preguntes.
70
Presentació de cas clínic Desenvolupament d'un cas clínic: Treball escrit (20%), exposició oral (10%) 30

Qualificació

Avaluació continuada Examen 1 (50%) i Examen 2 (50%), s'ha de treure un mínim de 5/10 a cada examen, per poder fer mitja en ambdós. El pes total dels dos examens és de 70%.
Avaluació continuada de Treball de cas clínic i Exposició Oral (30%). És obligatori treure un mínim de 5/10 per poder fer promig.


La suficiència de l'assignatura s'aconsegueix amb una nota mínima de 5/10 en l'examen 1, l'examen 2 i en el promig del treball escrit i presentació oral del desenvolupament d'un cas clínic.
En el cas de suspendre l'apartat d'examens, s'haurà d'accedir a una prova única de recuperació que consisteix en examen tipus test de 40 preguntes on hi inclou tot el temari i la nota tindrà una validesa del 100% de la nota de l'assignatura. En aquest cas, no es tindrà en compte la nota del treball de cas clínic.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne/a no presentat aquell que no es presenti a
l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Hi ha un total de 14 classes d'AMQ al matí i a la tarda. A cada sessió es començarà fent la presentació oral del cas clínic per grups (15 min) i posteriorment s'inciarà la classe magistral. A la 7a sessió de classe, hi haurà l'Examen 1, que es farà conjuntament amb els alumnes de matí i de tarda (Novembre). L'Examen 2 es realitzarà al Gener amb la totalitat dels alumnes també.

El Moodle serà una eina de comunicació entre alumne/a i professor. És responsabilitat de l'alumne/a de mantenir-se informat en les activitats que es desenvolupin durant el curs.

L'assistència a classe és recomanada ja que tot el que s'estudia a classe és matèria d'examen.
Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA
 • BIOLOGIA
 • FISIOLOGIA