Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els continguts d’aquesta assignatura van dirigits a identificar i conèixer les estructures anatòmiques amb la finalitat d’establir relacions dinàmiques amb l’organització funcional de les mateixes i la seva aplicació en la fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
14

Grups

Competències

 • T7. Resoldre problemes.
 • T10. Tenir capacitat de gestió de la formació.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 1. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el mitjà natural i social.
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. GENERALITATS

2. CAP, COLL I TRONC

3. EXTREMITAT SUPERIOR

4. EXTREMITAT SUPERIOR

5. EXTREMITAT INFERIOR

6. SISTEMA NERVIÓS

7. APARELL CARDIOVASCULAR

8. APARELL RESPIRATORI

9. APARELL DIGESTIU

10. APARELL URINARI I REPRODUCTOR

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 84 112 196
Classes pràctiques 36 36 72
Prova d'avaluació 27 55 82
Total 147 203 350

Bibliografia

 • M. Lorente Gascón, M. Miguel Pérez, A. Pérez Bellmunt, C. Escalona Marfil (2007). Manual de miología. Elsevier Masson.
 • Schünke, Michael (2010 ). Prometheus : texto y atlas de anatomía (2a ed., mejorada y ampliada). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2006 ). Atlas de anatomía humana (22a ed). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Williams, Peter L. Gray, Henry, 1825-1861 Bannister, Lawrence H. (DL 2001 ). Anatomía de Gray : bases anatómicas de la medicina y la cirugía . Barcelona [etc.]: Harcourt. Catàleg
 • Marian Lorente Gascón, Maribel Miguel Pérez (2004). Manual de osteología. Eunate.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
EXAMEN PARCIAL Examen tipus test que es realitzarà a mig semestre 20
EXAMEN FINAL DE RESPOSTA MÚLTIPLE Examen de resposta múltiple a realitzar al finalitzar el semestre i una vegada impatits tots els continguts. 45
AVALUACIÓ CONTINUADA Preguntes orals realitzades a classe, treballs i casos clínics treballats a l’aula. Aquest apartat d’avaluació serà realitzat durant les classes. 10
EXAMEN FINAL D'IDENTIFICACIÓ D'ESTRUCTURES ANATÒMIQUES Caldrà identificar les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. 25

Qualificació

La nota final de l'assignatura serà la mitjana de les notes de tots dos semestres (50% cada semestre). Atenció per fer mitja entre els dos semestres la qualificació de cada semestre ha de ser superior a 5.

En la primera convocatòria, la nota de cada semestre es calcularà en funció de dos blocs:
1. Activitats d'avaluació continuada: 30% de la nota del semestre
a. Prova parcial: 20%
i. Prova a realitzar a la meitat del semestre aproximadament.
ii. Examen de resposta múltiple, amb 25 preguntes aprox.
b. Activitats de classe: 10%
i. Proves a realitzar al llarg del semestre durant les classes.
ii. Resolució de preguntes i exercicis, orals i escrits
2. Examen d’avaluació continuada: 70% de la nota del semestre
a. Prova d'identificació d'estructures anatòmiques: 25% de la nota del semestre
i. Prova a realitzar durant el període d’exàmens
ii. Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Prova escrita.
iii. Cal superar aquesta prova per poder fer mitja de la resta de notes.
b. Prova de final de semestre:
i. Prova a realitzar durant el període d’exàmens: 45% de la nota del semestre
ii. Examen de resposta múltiple, amb 25 preguntes aprox.
iii. Cal superar aquesta prova per poder fer mitja de la resta de notes.

En la segona convocatòria, la nota de cada semestre es calcularà en funció de dues proves de suficiència:
a. Prova d'identificació d'estructures anatòmiques: 30% de la nota del semestre
i. Prova a realitzar durant el període d’exàmens de recuperació
ii. Identificació de les estructures anatòmiques assenyalades en les imatges proposades. Prova escrita.
iii. Cal superar aquesta prova per poder fer mitja de la resta de notes.
b. Prova de final de semestre: 70% de la nota del semestre
i. Prova a realitzar durant el període d’exàmens de recuperació
ii. Examen de resposta múltiple, amb 50 preguntes aprox.
iii. Cal superar aquesta prova per poder fer mitja de la resta de notes.

Recordem que per superar l’assignatura caldrà superar amb una nota de 5 o més:
• la prova d'identificació d'estructures anatòmiques
• la prova final de semestre
• la mitjana de totes les notes.

Observacions

Els continguts d'anatomia inclosos en l'assignatura són extensos, per la qual cosa es recomana l'estudi diari i el suport amb el material d'estudi proposat pel professorat o pels propis alumnes.
Pel mateix motiu, i pels treballs que es fan durant les classes, tot i que l'assistència no és obligatòria sí és molt recomanable.