Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es parlarà de com donar realisme a les nostres escenes modelades en 3D, aplicant materials, textures i una il.luminació adequada a l’entorn. També es farà una introducció a la animació en 3D creant sencilles animacions, on una de les finalitats podria ser la integració amb imatge real.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGIO CUERVO GIRALDEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

  • B6. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
  • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
  • E7. Aplicar el programari audiovisual i multimèdia

Continguts

1. Il.luminació

          1.1. Teoria de la llum

          1.2. Tipus de llum

          1.3. Atributs de les llums

          1.4. Creació d’ombres

          1.5. Efectes d’il.luminació

          1.6. Il.luminació de 3 punts

          1.7. Raytracing

          1.8. Introducir al Arnold

2. Conceptes bàsics d’ animació

          2.1. Conceptes bàsics

          2.2. Transformacions lineals

          2.3. Deformacions

          2.4. Animacions per trajectòria

          2.5. Graph editor

          2.6. Atributs de la càmara

3. Introducció a les dinàmiques

          3.1. Partícules i forces gravitatòries.

          3.2. Rigid body i soft body

          3.3. Introducció al nCloth

4. Integració d'imatge 3D en imatge real

5. Introducció al Unity 3D - Laberint 3D

          5.1. Scripting

          5.2. Forces i física programada

          5.3. Funcions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 2 2
Prova d'avaluació 0 4 4
Resolució d'exercicis 0 24 24
Sessió expositiva 40 60 100
Sessió pràctica 20 0 20
Total 60 90 150

Bibliografia

  • jeremy birn (2001). Técnicas de Iluminación y render. Anaya multimedia.
  • jeremy birn (2006). Iluminación y render 2007. Anaya multimedia.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis pràctics plantejats a classe bassats en el temari. ÉS valorarà l'ús de l'eina i el resultat final 60
Exàmen d´avaluació bassat en un exercici plantejat pel professor. És valorarà l'ús de l'eina i la metodologia emprada 30
Assistència i autoavaluació Es valorarà l'esperit crític vers els treballs realitzats 10

Qualificació

Les pràctiques representen un 60% de la nota final, l'examen un 30% i l'assistència un 10%.

Observacions

A l´hora d´avaluar l´exàmen final, es tindrà en compte el tant per cent d´assistència de l´alumne a classe.

Assignatures recomanades

  • GRÀFICA AUDIOVISUAL I
  • Iniciació a la fotografia
  • TECNOLOGIA AUDIOVISUAL I TRACTAMENT DE L'IMATGE