Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L' assignatura de marketing té dos objectius molt importants: El primer és que l' alumne i futur tècnic en projectes audiovisuals i multimèdia sigui capaç d'interpretar i confeccionar un pla de marketing per poder comercialitzar i vendre els seus projectes, productes i serveis audiovisuals. L' altre objectiu és que com a futur tècnic en comunicació també pugui donar valor afegit a la seva creativitat sabent interpretanr un estudi de mercat i el pla de marketing que una empresa hagi confeccionat per aconseguir vendre els seus productes o la seva marca. Per aconseguir aquests dos objectius s'estudiaran matèries molt pràctiques i dinàmiques per tal d' explicar les tècniques més importants d' un estudi de mercat i com s' analitza l' anomenat Big Data així com, totes les estratègies que cal desenvolupar en un PLA DE MARKETING. Com a valor afegit de l' assignatura es faran sessions pràctiques per conèixer les tècniques que actualment s' utilitzen a novell on-line i en especial les referides a estratègies de màrqueting digital com ara l' inbound . També es treballarà la part de comunicació del projectes important al hora de saber comunicar i saber explicar el nostre projecte i/o producte al client final.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MARTI JUANOLA PORTAS  / FREDERIC MALPICA BASURTO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • B1. Recollir, seleccionar, avaluar i transmetre la informació de manera eficaç i eficient, en funció d'objectius determinats i de diferent procedència i format.
  • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
  • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
  • E9. Analitzar, confeccionar i desenvolupar polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa

Continguts

1. Diagnosi Comercial. Quadre DAFO

2. L' Estudi de mercat

          2.1. La Segmentació.

          2.2. Fonts d' obtenció d' informació de mercat

          2.3. El Big Data

          2.4. L' Analítics de les dades i la inteligència artificial.

          2.5. L' Informe final de l' estudi de mercat.

3. Definir i interpretar Objectius Comercials.

4. El Pla de Marketing

          4.1. Producte i/o Servei. El valor de la marca.

          4.2. El Preu que hem de posar al nostre producte o servei.

          4.3. Canals de distribució on-line i of-line. El Merchadising en els punts de venda.

          4.4. Comunicació: Imatge Corporativa, els continguts i la Publicitat.

          4.5. Com treballen les agències de publicitat en l'actualitat.

          4.6. Presentació del pla de màrqueting.

5. Marketing Digital

          5.1. Estratègia digital: Entorn web, xarxes socials i posicionament.

          5.2. Inbound Marketing

          5.3. Venda a través dels Marketplaces

          5.4. Altres aspectes relacionats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Classes participatives 30 35 65
Classes pràctiques 6 15 21
Prova d'avaluació 4 0 4
Treball en equip 18 40 58
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Díaz de Santos J. (1990). La estrategia del Marketing. Madrid: McGraw-Hill.
  • Lambin JJ Madrid:McGraw-Hill,1994 i la 3ª edición. Madrid (1994). Marketing Estratégico. (3ª). Madrid: McGraw-Hill.
  • Kottler P. (1992). Dirección de la mercadotecnia, analisis, planmeación ycontrol. (1ª). Madrid: McGraw-Hill.
  • Lovelock C. (1997). Mercadotecnia de servicios. Mexico: Prentice Hal .
  • Serrano. La práctica de la investigación comercial.Madrid:Esic,1990.p.8 (1990). La práctica de la investigación comercial.. Madrid: Esic.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Definir i establir objectius comercials i la realitzacíó del pla de marketing per un projecte empresarial. Confecció i Presentació d' un Pla de Marketing d' un projecte audivisual i/o empresarial: Sistemàtica del treball, treball en equip i capacitat de comunicació del projecte en la presentació del mateix. 50
Prova d' evaluació Capacitat d' assimilació de continguts 40
Autoavaluació dels treballs diaris Propis dels alumnes en base als coneixements adquirits. 10

Qualificació

El criteri d'avaluació es fonamenta principalment en:

Un treball final de curs que implica realitzar un estudi de mercat i un pla de màrqueting d' un projecte o empresa audiovisual o d' un altre sector per tal de poder presentar-lo i comercialitzar-lo.
Els treballs representaran un 50% de la nota final i s'haurà de presentar tant de forma presencial com escrita, valorant el mateix en equip i no individual.
La nota serà la mateixa per cada membre de l'equip.

Un exàmen parcial on es valoraran els coneixemnets teòrics de l' assignatura i que suposarà un 40% de la nota final.
Cal dir que si la nota de l' exàmen és inferior a un 4, l' assignatura pot quedar suspesa en la seva nota final.
Caldrà sempre demostrar que l' aprenentatge de sistemes, les tècniques i els continguts de l' assignatura es coneixen perfectament.

L' altre 10% vindrà donat l'avaluació conjunta dels exercicis pràctics que durant el curs s'aniran presentant, com ara els quadres DAFO de diagnosi i els treballs de camp realitzats en l' estudi de mercat.
Aquesta nota s' haurà de justificar amb criteris coherents per part de l' alumne, reservant-se el professor el dret a modificar-la si aquests no són correctes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs no es podran presentar a l’examen Final i per tant se’ls qualificarà com No Presentat.

Constarà com a No Presentat de l’assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens als que s’ha presentat es inferior al 25 %.

L‘absència a les sessions docents de més d’un 60% constarà com No Presentat.