Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es proposa valorar el desenvolupament de l’enginy i la creativitat aplicada mitjançant la confecció, realització i entrega periòdica de tres lliurables independents.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JOSE FONT ANDREU  / OSCAR GARCIA PAÑELLA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • E1. Aprendre els conceptes bàsics de la comunicació audiovisual i multimèdia

Continguts

1. Sessions docents i tallers. Francesc Font. Estudi, reflexió i pràctica de la capacitat per captar estímuls, transformar-los i comunicar idees o realitzacions personals sorprenents i/o noves. Tanmateix, es pretén assolir el valor afegit que ofereixi a l’artífex cert grau de satisfacció.

2. Taller de Fotografia. Diego Espada. La versemblança en una fotografia. Fotografia creativa i fotoperiodisme.

3. Creativitat aplicada a les dinàmiques i desenvolupament d’equips de treball. Òscar Garcia.

4. Taller. Introducció als recursos comunicatius mitjançant tecnologies de projecció.

5. Taller de creativitat gràfica. Carolina Trebol. En mòdul de creativitat publicitària proposa als estudiants tasques de creativitat gràfica. Els estudiants treballen les tècniques creatives del brainstorming, la llista d’atributs i l’anàlisi morfològica per assolir un storytelling, un naming, un concepte creatiu, i un manifest bàsic de la proposta creativa.

6. Taller sonor. Luís Sánchez. En aquestes classes es desenvoluparan tota una sèrie d'experiments complementats amb un exercici pràctic. Mitjançant l'enregistrament de diversos sons i la manipulació d'aquests amb efectes es dissenyarà tot un imaginari sonor concret. Es tractaran diverses metodologies per a arribar, mitjançant el procés creatiu, a aconseguir uns resultats estètics determinats. Es potenciarà el treball en grup i les diverses sinergies que cada persona pugui portar dins de la pràctica.

7. workshop. Exercicis pràctics al voltant de la conceptualització del disseny gràfic, treballant especialment les àrees de la sintàxis visual, la iconologia i el llenguatge simbòlic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 42 60 102
Elaboració de treballs 65 40 105
Treball en equip 20 0 20
Total 127 100 227

Bibliografia

 • Csikszentmihalyi, Mihaly (1998). Creatividad : el fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós.
 • Masgrau M.; Cros,S; Forasté A, (2009). ¡Buena idea! : recursos para estimular la creatividad . Barcelona: Integral : ESADE ALUMNI.
 • Fontcoberta, J. (2011). La cámara de Pandora. Gustavo Gili.
 • Bauret, Gabriel (2010). De la Fotografia . La Marca.
 • Bergström, Bo (2009). Tengo algo en el ojo: Técnicas esenciales de comunicación visual. ESPAÑA: PROMOPRESS.
 • Lupton, E (2009). Diseño Grafico. Nuevos Fundamentos. Barcelona: GUSTAVO GILI.
 • Reas,Casey and McWilliams, Chandler (2010). Form + Code. Princeton Architectural Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1 er registre.
Portada. Índex.
Descripció del context i punt de partida de l’activitat.
Desenvolupament conceptual.
Procés de creació.
Fluïdesa.
Flexibilitat.
Elaboració.
Prospectiva personal.
Documents annexos.


Criteris d'avaluació
Els criteris sobre la base dels quals s’avaluarà l’activitat està especificada en el document titulat “Rúbrica_Quadre d’indicadors_TGID 19_20”.
Els criteris generals es reflecteixen en el disseny de les activitats que configura el document titulat “Descripció de les activitats TGiD”.

35
2 on registre
Portada. Índex.
Descripció del context i punt de partida de l’activitat.
Desenvolupament conceptual.
Procés de creació.
Fluïdesa.
Flexibilitat.
Elaboració.
Prospectiva personal.
Documents annexos.
Criteris d'avaluació
Els criteris sobre la base dels quals s’avaluarà l’activitat està especificada en el document titulat “Rúbrica_Quadre d’indicadors_TGID 19_20”.
Els criteris generals es reflecteixen en el disseny de les activitats que configura el document titulat “Descripció de les activitats TGiD”.

35
3 er registre
Creació d’un exercici alternatiu:
Aquesta proposta s’ha de fer descrivint els següents indicadors:
Títol de l’exercici.
Context: (premisses)
Enunciat: (objectiu de l’activitat)

Treball en equip. Desenvolupar una proposta d’activitat creativa individual dirigida a intercanviar amb els companys i/o companyes. Ha de posseir com a resultat el desenvolupament d’un repte creatiu.

30

Qualificació

Generació i selecció de les idees.
Desenvolupament conceptual.
Disseny i models operatius aplicats.
Argumentació i ús reflexiu dels procediments.
Recursos narratius i graficoplàstics.
Pràctica i particularitat dels procediments emprats.
Expressió i fluïdesa projectiva i/o representativa de les propostes.
Significat i originalitat o innovació de les idees proposades.
Grau de conscienciació sobre els propis processos mentals i creatius.
Establiment de la prospectiva personal que es desprèn del treball realitzat.

Es proposa valorar el desenvolupament de l’enginy i la creativitat aplicada mitjançant la confecció, realització i entrega periòdica de tres lliurables independents.

Constitució dels lliurables:
Cada lliurable esta constituït per un registre en format de text i imatges, definit amb el nom de logbook i una sola carpeta anomenada contenidor de realització.

Els registres logbook s’han de presentar en suport pdf, mitjançant tramesa moodle.
Cada registre s’ha d’acompanyar del lliurament del contenidor de realització en el servidor de l’Eram “Orfeu”. Aquesta carpeta s’ha d’identificar amb el nom “Logbook I , II o III”, nom i cognoms de l’emissor i ha de contenir un mínim de 2 activitats creatives d’autoria individual i una de caràcter grupal.

En les activitats de grup s’ha de distingir l’aportació individual.

Lliuraments dels treballs.
- El lliurament periòdic dels tres registres es durà a terme segons el calendari d’activitats que consten en l’aplicació titulada “Horari ERAM”.

Requisits dels treballs
- La portada ha d’incloure. Imatge representativa. Nom de l'autor/a. Adreça electrònica. Títol de l’assignatura. Número del registre. Data i període de lliurament.
- El material textual i les imatges hauran de ser de creació pròpia.
- Els materials i documents que no són de creació pròpia hauran de fer referència esmentant la corresponent procedència i dades vinculants al respecte.
- Els continguts redactats del logbook, (no manuscrits) hauran de disposar de tres pàgines màxim per cada activitat, exceptuant l’últim apartat de “documents annexes”.
- Les pàgines del logbook es presentaran en format horitzontal DINA A4, i composta per tres columnes.


Logbook I
- Data termini: dimarts 2 de desembre de 2019, 10 h.
Logbook II
- Data termini: dijous 27 de febrer de 2020, 10 h.
Logbook III
- Data termini: dijous 2 d'abril de 2020, 10 h.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L‘absència a les sessions docents de més d’un 30% constarà com No Presentat.

Observacions

Observacions
La còpia o el plagi així com la utilització de procediments fraudulents per dur a terme els treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

La manca de presentació de qualsevol dels requisits que preveu aquesta base en els terminis establerts, comporta el desistiment del treball o l’aplicació del mínim valor d’avaluació.

Assignatures recomanades

 • Execució creativa
 • Metodologies creatives
 • Tècniques creatives