Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
011. Metodologies creatives 0111. Procés creatiu en l'ésser humà 0112. Característiques de la persona creativa i creadora 0113. La ritualització i el clima creatiu 0114. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu 0115. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat 0116. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament 0117. Estímuls i bloqueig de la creativitat 012. Tècniques creatives 0121. Repertori de tècniques 0122. Resolució de problemes i tècniques d'ideació 0123. Tècniques d'aplicació grupal i individual
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Alberto Ruiz Brussain
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Alberto Ruiz Brussain
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Alberto Ruiz Brussain
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Carlos Alberto Ruiz Brussain
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • B4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5. Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B7. Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge, i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits

Continguts

1. METODOLOGIES CREATIVES

          1.1. Què és la creativitat?

                    1.1.1. Definicions

                    1.1.2. Idees i idees innovadores

                    1.1.3. Metodologies, tècniques i eines creatives

                    1.1.4. Llibres d'idees i logbooks

                    1.1.5. Eixos fonamentals de la creativitat: flexibilitat, fluïdesa, elaboració, originalitat

                    1.1.6. Creativitat individual i grupal

                    1.1.7. Introducció a les tècniques d'ideació

          1.2. Breu història de l'estudi de la creativitat

                    1.2.1. Principals apropaments

                    1.2.2. Escoles psicològiques

                    1.2.3. Models de creativitat

                    1.2.4. Autors i experts més rellevants

          1.3. Per a què serveix la creativitat?

                    1.3.1. Disciplines i àrees d'aplicació de la creativitat

          1.4. Cervell i creativitat. Creativitat i intel·ligència. Tipus i processos de pensament

                    1.4.1. Els hemisferis cerebrals

                    1.4.2. Sensació, percepció i cognició. Processos cognitius

                    1.4.3. Teoria de les intel·ligències múltiples

                    1.4.4. Estudi i anàlisi de diversos models de pensament

          1.5. El procés creatiu

                    1.5.1. Les fases del procés creatiu

                    1.5.2. Models de fases del procés creatiu

                    1.5.3. La ritualització i el clima creatiu

                    1.5.4. Serendipitats

          1.6. Característiques de la personalitat creativa

                    1.6.1. Models de personalitat creativa

                    1.6.2. L'actitud creativa

          1.7. Blocatge i desblocatge de la creativitat

                    1.7.1. Blocatges de la creativitat

                    1.7.2. Desblocatge de la creativitat. Rituals creatius

                    1.7.3. El joc creatiu

                    1.7.4. Flow

2. TÈCNIQUES CREATIVES

          2.1. Què són i per a què serveixen les tècniques creatives?

          2.2. Repertori de tècniques creatives

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 28,00 47,00 0 75,00
Prova d'avaluació 2,00 8,00 0 10,00
Sessió expositiva 24,00 0 0 24,00
Sessió pràctica 24,00 32,00 0 56,00
Treball en equip 10,00 50,00 0 60,00
Total 88,00 137,00 0 225

Bibliografia

 • Burtenshaw, Ken. (2007). Principios de publicidad :. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Buzan, Tony. (1996). El Libro de los mapas mentales :. Barcelona: Urano. Catàleg
 • Cameron, Julia (2011). El camino del artista. Madrid: Aguilar.
 • Csikszentmihalyi, Mihaly. (1998). Creatividad :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Csikszentmihalyi, Mihaly. (1997). Fluir :. Barcelona: Editorial Kairós. Catàleg
 • De Bono, Edward (2010). Creatividad - 62 ejercicios para desarrollar la mente.. Barcelona: Paidós.
 • De Bono, Edward. (1998). El Pensamiento lateral :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • De Bono, Edward. (2008). Seis sombreros para pensar. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Fiorini, Héctor (2007). El psiquismo creador. Vitoria-Gasteiz: Agruparte.
 • Goldberg, Elkohon (2019). Creatividad: El cerebro humano en la era de la innovación. Barcelona: Crítica.
 • Goldstein, E. Bruce (2011). Sensación y percepción. Mèxic: Cencage Learning.
 • Goldstein, E. Bruce. (2006). Sensación y percepción (6a edición). Madrid [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Goleman, Daniel.; Kaufman, Paul.; Ray, Nicholas (2009). El espíritu creativo. Barcelona: Zeta Bolsillo.
 • Landau, Erika. (1987). El Vivir creativo :. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Lynch, David (2008). Atrapa el pez dorado. Barcelona: Reservoir Books Mondadori.
 • Mahon, Nik (2012). Cómo generar grandes ideas publicitarias. Barcelona: Gustavo Gili.
 • Matlin, Margaret W.. (1996). Sensación y percepción (3ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Michalko, Michael (2007). Los secretos de los genios de la creatividad (Cracking Creativity). Barcelona: Gestión 2000.
 • Michalko, Michael. (1999). Thinkertoys :. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Montes, Zoraida (2010). Mapas mentales, paso a paso. Barcelona: Alfaomega-Profit.
 • Ramachandran, V. S. (2012). Lo que el cerebro nos dice. Barcelona: Paidós.
 • Ramachandran, V. S.. (2011). The Tell-tale brain :. London.: W W Norton. Catàleg
 • Robinson, Ken (2012). Busca tu elemento. Barcelona: Empresa Activa.
 • Robinson, Ken. (2012). El Elemento. [Barcelona]: Conecta. Catàleg
 • Robinson, Ken. (2013). Encuentra tu Elemento :. Barcelona: Connecta. Catàleg
 • Ruiz Brussain, Carlos (2016). Un viaje por el dibujo. Barcelona: UOC. Recuperat , a http://arts.recursos.uoc.edu/wp-content/uploads/sites/9/2018/05/viaje_dibujo.pdf
 • Ruiz Brussain, Carlos (2016). Un viatge pel dibuix. Barcelona: UOC. Recuperat , a http://arts.recursos.uoc.edu/wp-content/uploads/sites/9/2018/05/viatge_dibuix.pdf
 • Stenberg, Robert J.. (1997). La Creatividad en una cultura conformista :. Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • Winnicott, Donald W. (1993). Realidad y juego. Barcelona: Gedisa.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació Examen on es valoraran els coneixements adquirits al llarg del mòdul 15 No
Elaboracions de treballs Treballs pràctics dissenyats per aplicar les tècniques creatives donades a classe

Es valoraran:
-La comprensió i ús de les tècniques creatives explicades al llarg del curs.
-L'habilitat per traduir problemes inèdits en noves idees, narratives i imatges.
-La flexibilitat, la fluïdesa, l'elaboració i l'originalitat de les idees i treballs.
-La qualitat i innovació estètica en el format escollit.
-La capacitat de reflexió sobre el procés creatiu individual i grupal i l'elaboració de documents que registrin aquestes reflexions a través d'un discurs coherent.
-Les habilitats de presentar i comunicar les idees.
85 No

Qualificació

Les qualificacions finals de l’assignatura es donaran en l’escala 0-10

TREBALLS, EXERCICIS I LOGBOOKS:
Es valoraran:
-La capacitat de definir i enfocar problemes complexos de manera innovadora.
-La flexibilitat, la fluïdesa, l'elaboració i l'originalitat de les idees i treballs presentats.
-L'habilitat per resoldre problemes inèdits a través del domini de les tècniques creatives apreses al llarg del curs.
-L'habilitat d'interpretar conceptes i traduir-los a discursos narratius i produccions gràfiques i plàstiques originals de qualitat.
-La qualitat, la serietat i l'originalitat en el format de presentació dels exercicis i els treballs.
-La capacitat de reflexió sobre el procés creatiu a través de l'articulació de discursos intel·ligibles.
-La capacitat per defensar els treballs pràctics a través d'un discurs coherent.

EXERCICIS I TREBALLS:
- Es valorarà la formalitat en la presentació dels treballs.
- Els treballs es penjaran al Moodle durant el plaç establert pel docent i segons les pautes formals definides pel docent.
- No s’acceptaran treballs fora d’hora/data.
- Els treballs que no tinguin nom de l’alumne o títol seran considerats com a NP
- La manera de fer-ho és:
Cognom/s_Nom_alumne/s_Titol_Exercici/Treball_Autoavaluacio.pdf
Nota: Alguns treballs es realitzaran de manera grupal.

EXÀMENS:
- Es valoraran les capacitats de retenció i articulació del coneixement adquirit al llarg de les classes.
- Es valorarà la capacitat de resoldre problemes creatius utilitzant les eines apreses.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no tinguin Nota de Presentació dels treballs no es podran presentar a l'examen i per tant seran avaluats com a No Presentat.

Constarà com a No Presentat de l'assignatura si la suma dels percentatges totals de proves o exàmens als quals s'ha presentat sigui inferior al 25%.

L'absència a les sessions docents de més d'un 20% constarà com No Presentat.

Els treballs de resolució de problemes creatius només s'acceptaran si porten el nom de l'alumne i si són entregats dins el terme especificat pel docent. D'una altra manera es consideraran com a No Presentats (N.P.)

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté feedbacks dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura e´s necessari assistir com a mi´nim a un 80% de les sessions.
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories seran presencials.
Per demanar tutories cal utilitzar els protocols establerts per la institució (Intreram) amb prou antelació.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A part de la comunicació directa a les classes hi ha dues vies de comunicació: tutories i correu electrònic.

Observacions

Per aprovar l'assignatura és necessari assistir com a mínim a un 80% de les sessions.
Per poder dur a terme les activitats proposades, cal portar els materials específics requerits amb anterioritat a cadascuna de les classes.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.