Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Experiència en la pràctica integrada de les Arts Escèniques, per tal d'aplicar els coneixements adquirits en l'aprenentatge universitari. Possibilitat de treballar en una companyia teatral o empresa del sector de les arts escèniques, institució cultural o administració pública dedicada a les arts escèniques.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Melissa Lima Caminha  / Carolina Rua Fernandez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Melissa Lima Caminha  / Carolina Rua Fernandez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Melissa Lima Caminha  / Carolina Rua Fernandez
Idioma de les classes:

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • B4 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • B5 Treballar en equip i establir aquelles relacions que permetin aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera continuada.
 • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
 • B7 Expressar-se en anglès oralment i per escrit a nivell equivalent del B2.1 d'acord amb els estàndards del marc europeu de referència.
 • B8 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • B9 Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • E1 Dominar aquelles tècniques que permeten reproduir el comportament humà.
 • E2 Dominar les retòriques de l'emoció.
 • E3 Usar les tècniques de la veu parlada i cantada.
 • E4 Dominar les tècniques expressives del cos en moviment.
 • E6 Identificar, reconèixer i aplicar les tecnologies associades al fet escènic.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E8 Aplicar i analitzar les reflexions teòriques sobre el fet escènic.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.
 • E11 Articular el temps escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E12 Articular l'espai escènic i articular-se entorn d'ell.
 • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.
 • E15 Aplicar, utilitzar i organitzar les estructures econòmiques i legals que sustenten la producció i la difusió teatral.

Continguts

1. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb les arts escèniques.

          1.1. Anàlisi documental del sector vinculat a la pràctica.

          1.2. Determinació del grau d'interdisciplinarietat de l'àrea de treball.

          1.3. Funcions específiques de les àrees principals (idea, eina i expressió).

2. Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció escènica.

          2.1. Disseny de les tècniques i les estratègies de trebal

          2.2. Desenvolupament de criteris d'actuació en situacions reals.

          2.3. Elaboració d'un calendari (accions i dates claus).

          2.4. Capacitat de treball en grup dins de l'àmbit laboral.

          2.5. Responsabilitat professional.

3. Treball pràctic a l'empresa i elaboració de la memòria de pràctiques.

          3.1. Objectius generals del treball.

          3.2. L'entrada en campo i el plantejament de la memòria: l'etnografia com a model d'investigació i redacció de la memòria (posicionament, descripció, recollida de material, reflexió i anàlisis de les pràctiques).

          3.3. Mitjans tècnics i recursos humans.

          3.4. Característiques del context d'intervenció.

          3.5. Activitats desenvolupades en les pràctiques.

          3.6. Funció del tutor designat per l'entitat col·laboradora

          3.7. Materials didàctics complementaris.

          3.8. Treball pràctic a l'empresa.

          3.9. Reflexions finals i conclusions del treball de pràctiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 50,00 0 50,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 250,00 0 250,00
Total 0 300,00 0 300

Bibliografia

 • Bennett, Dawn (2009). Academy and the real world. Arts & Humanities in Higher Education, 8(3), 309-327
 • Carreira, André (2006). El teatro de grupo en Brasil: identidad y representación. Recuperat , a territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/01.pdf
 • Cimarro, Jesus (1997). Producción, gestión y distribución del teatro. Madrid: SGAE.
 • Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul (1994). Etnografía, métodos de investigación. Barcelona: Paidòs.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en empresa. Comportament personal. Rigor en el treball. Iniciativa en el treball. Eficiència en les tasques. Integració en el treball en grup. Comunicació a l'empresa. 60 No
Memòria de pràctiques. Assoliment dels objectius inicials del pla de treball. Interès, esforç i voluntat de l’estudiant/a per dur a terme el treball proposat. Qualitat del treball realitzat (redacció, maduresa, rigor, articulació teoria-pràctica, etc.) 40 No

Qualificació

L’avaluació contempla les qualificacions del tutor de l’empresa i el professor de les pràctiques a partir d’uns criteris específics d’avaluació fixats per la comissió d’àrees amb una relació proporcional del 60% i 40% respectivament.

Tutor de l’empresa: 60%

En el quadern de pràctiques, el tutor qualificarà 6 ítems (comportament personal, rigor en el treball, iniciativa en el treball, eficiència en les tasques, integració en el treball amb el grup i la comunicació en l’empresa) cadascú dels quals serà puntuat del 0 al 10, obtenint una mitjana que significarà el 60% de la nota obtinguda per l’alumne.
En quant al professor de pràctiques, obtindrà el 40% restant avaluant el compliment per part de l’alumne de:

- Memòria final 40%

La no presentació o la presentació fora de termini de la memòria representarà un NO PRESENTAT i es perd el 40% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne no fa la pràctica a l'empresa ni la memòria

Avaluació única:
Per les característiques d’aquesta assignatura no es contempla l’opció d’avaluació única. Els coneixements, estratègies d’aprenentatge i competències que aquesta assignatura vehicula impliquen un treball continuat de maduració en el que, de manera progressiva, l’alumnat obté uns retorns dels diversos assoliments gràcies a l’avaluació continuada. Les diverses tasques d’avaluació que es contemplen estan pensades des d’una progressió en la seva complexitat per tal que l’alumnat vagi consolidant i reforçant els aprenentatges i competències a assolir.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En cas de força major, com ara una crisi sanitària, la docència i les tutories poden continuar telemàticament, fins allà on ho permeti les característiques de l'assignatura. L'avaluació de l'assignatura també es pot fer de manera telemàtica, a través dels lliuraments dels treballs a través del moodle.

Observacions

Organització general


En les pràctiques intervenen un tutor designat per l’empresa, el professor responsable del mòdul (tutor de la pràctica) i l’alumne.

L’alumne, per iniciativa pròpia pot buscar una empresa per realitzar les pràctiques o bé pot aprofitar la borsa de pràctiques de l’Escola.


Al llarg del semestre l’alumne pot dirigir-se al professor de pràctiques o al personal d'administració del centre per solucionar dubtes i per intercanviar impressions sobre les mateixes.


Els tutors de l’empresa han d’emetre un informe final, el quadern de pràctiques que els proporciona l’escola, sobre la tasca efectuada per l’alumne.


Metodologia i avaluació

Les pràctiques tenen una durada de 300 hores.

El còmput d’hores contempla 250 hores de pràctiques en l’empresa, les quals poden correspondre a 1/2 jornada (4h/dia) 3,13 mesos, o 1 jornada (6 h/dia) 2,09 mesos o 1 jornada de 8 hores. Les 50 hores restants corresponen al treball d’aprenentatge autònom: activitats que l’alumne realitza per preparar els objectius del mòdul, consolidar-los i aprofundir en ells. Tanmateix, es contempla el treball presencial: activitats destinades a facilitar el seguiment dels objectius del mòdul.


L’alumne, per iniciativa pròpia, pot buscar una empresa per realitzar les pràctiques o bé pot aprofitar la borsa de pràctiques de l’Escola. La decissió final per acceptar un alumne serà de l'empresa.


Al final de les pràctiques l’alumne haurà de presentar una memòria on valori les pràctiques realitzades i haurà d’omplir un qüestionari d’autoavaluació.


Avaluació

L’avaluació de les pràctiques consta de 2 notes: l'avaluació del tutor d'empresa (60%) i una memòria final escrita per part de l'alumne (40%).

Aquesta avaluació partirà d’una sèrie de criteris clars, que hauran de tenir uns indicadors avaluables:


En cas de confinament total pel COVID19, l'estudiant podrà fer teletreball si l'empresa i l'estudiant així ho acorden.

__________________________________________________________________

Es recomana que la MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES tingui entre 10 i 20 pàgines com màxim, i presenti els continguts:

Index

1. Declaració de principis:
1.1. Què espero trobar-me.
1.2. Objectius i expectatives que es pretenen aconseguir.

2. Presentació de l'empresa/institució/companyia:
2.1. Història i contextualització.
2.2. Estructura i organització.
2.3. Recursos humans i materials.

3. Activitat desenvolupada
3.1. Negociació amb el tutor de l'empresa o companyia.
3.2. Motivació de l'estudiant/a per dur a terme l'activitat.
3.2. Objectius de la pràctica.
3.3. Tasques desenvolupades.
3.4. Competències que s'havien previst assolir i el grau d'acompliment assolit.
3.5. Nous coneixements i habilitats adquirits en realitzar l'activitat.

4. Valoració de la pràctica
4.1. Grau d'assoliment dels objectius proposats.
4.2. Grau d'integració de l'estudiant en l'activitat de l'entitat.
4.3. Relació amb el tutor i altres participants de les pràctiques.
4.4. Reflexió crítica sobre les pràctiques.
4.5. Punts forts i punts dèbils de l'entitat i possibles suggeriments de millora, si s'escau.
4.6. Valoració de la formació prèvia al llarg dels estudis del Grau per al desenvolupament de les tasques assignades.

5. Autoavaluació:
5.1. Reflexió sobre el treball desenvolupat i l'experiència viscuda.
5.2. Valoració global de l'experiència.

6. Bibliografia (OBLIGATÒRIA)

7. Annexos: vídeos, diari i notes de camp, fotografies, entrevistes, o altres documents rellevants de les pràctiques.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de confinament total pel COVID19, l'estudiant podrà fer teletreball si així ho acorda amb l'empresa.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.