Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En aquest curs els estudiants hauran d'organitzar un viatge a Dublin. Abans del viatge, hauran d'investigar sobre el recursos i els agents turístics de la destinació triada. També s'endinsaran en la cultura irlandesa mitjançant incursions en la literatura i cinema del país visitat. Després del viatge se'ls demanarà que presentin una memòria del viatge.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DAFNE SOLA PARERA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. Planificació del viatge

2. Recursos turístics de la destinació del viatge

3. Agents turístics de la destinació

4. Immersió cultural pre-viatge

5. Avaluació post-viatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 34 54
Classes participatives 16 0 16
Exposició dels estudiants 1 4 5
Total 37 38 75

Bibliografia

  • Travel trade gazette: UK & Ireland (1998). Miller Freeman Travel Group.
  • Managing Heritage and Cultural Tourism Resources (2007). Burlington.
  • James Jeffrey roche, Maurice Francis Egan (2015). Irish Literature. Palala.
  • Fionn Davenport (2018). Lonely Planet Dublin. Lonely Planet.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació oral Realització d'una presentació a classe sobre un tema puntual. 30
Memòria escrita del viatge Elaboració d'una memòria post-viatge. 70

Qualificació

Per poder ser avaluat d'aquesta assignatura hi ha dos requisits:
1. Realització del viatge
2. Assistència a classe obligatòria (mínim d'un 80% de les classes)

Observacions

L'assignatura es realitzarà tota en anglès.