Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Té com a objectiu el domini de les tècniques comptables i d'anàlisi econòmica - financer orientat a l'elaboració del Treball Fi de Grau d'Empresa. Millora les habilitats i les competències per a realitzar l'Estratègia Financera d'una empresa turística. L'assignatura es realitza de manera molt pràctica i amb un seguiment
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PIA OLIVAN PLAZAOLA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats

Continguts

1. Previsión de ventas y definición de productos o servicios: 1.1. Definición de productos o servicios que se ofrecen 1.2. Previsión de ventas mensual y por productos/servicios para el primer año (en unidades de producción)

2. Cálculo de costes unitarios: 2.1. Cálculo de costes fijos mensuales 2.2. Escandallos de cada producto/servicio 2.3. Cálculo del coste medio o unitario de cada producto/servicio

3. Definición de precios de venta 3.1. Cálculo del precio de venta unitario por producto/servicio 3.2. Cálculo de la relación Costes Variables/Ventas para cada producto/servicio 3.3. Justificación de los precios de venta

4. Previsión de resultados (cuentas de explotación) 4.1. Cálculo de ingresos por productos/servicios para el primer año (en unidades monetarias) 4.2. Cálculo de costes (fijos y variables) para el primer año 4.3. Cálculo de resultados acumulados y anual para el primer año 4.4. Cuentas de resultados para tres o cinco años

5. Balances: 5.1. Confección de Balance a fecha de inicio 5.2. Confección de Balance a 31 de diciembre del primer año

6. Presupuesto de Tesorería: 6.1. Confección de la Previsión de Tesorería desde la constitución hasta el inicio de la actividad

7. Umbral de Rentabilidad: 7.1. Cálculo del Umbral de Rentabilidad en unidades monetarias 7.2. Análisis del Umbral de Rentabilidad

8. Valor Actualizado Neto 8.1. Cálculo de los Cash Flow y del coste de los recursos financieros 8.2. Cálculo del Valor Actualizado Neto 8.3. Análisis del Valor Actualizado Neto

9. Análisis Económico - Financiero

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 28 24 52
Exposició dels estudiants 8 5 13
Tutories 10 0 10
Total 46 29 75

Bibliografia

 • Garcia Villanueva, R. (2007). GESTIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR TURÍSTICO. Oviedo: Pirámide.
 • Munch, L. (2006). PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. México: Trillas.
 • Rivas García, Jesús (2011). ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS. Oviedo: Pirámide.
 • Veciana, J.M. (2005). CREACIÓN DE EMPRESAS: UN ENFOQUE GERENCIAL . Barcelona: Servicios de Estudios La Caixa.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cálculo de costes unitarios y fijación de precios.
Para ello se necesitan las previsiones de ventas
Definir los costes de los productos o servicios y definir precio venta 10
Realización de cuentas de explotación y balances Realizar cuentas de resultados al inicio y previsiones a 3-5 años.
Realizar balance a fecha de inicio y a 31 de diciembre
20
Cálculo del Umbral de Rentabilidad y del Valor Actualizado Neto Realizar el cálculo del UR y del VAN de la inversión 10
Análisis económico - financiero: cálculo de ratios y comentarios Utilizar los ratios adecuados y analizar situación y evolución 10
Presentación de la Estrategia Económico - Financiera Los alumnos deberán entregar la Estrategia Económico- Financiera y posteriormente presentarla en clase 50

Qualificació

La asignatura se realizará únicamente en Evaluación Continua

Entrega 1 Costes unitarios por productos/servicios y fijación de precios de venta: 10%
Entrega 2 Cuentas de explotación y Balances: 20%
Entrega 3 Umbral de Rentabilidad y Valor Actualizado Neto: 10%
Entrega 4 Análisis económico - financiero : 10%
Presentación final de la Estrategia Económico - Financiera: 50%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Todos los alumnos deben realizar las cuatro entregas y la presentación final

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat d'empreses turístiques
 • Gestió d'empreses turístiques
 • Organització d'empreses turístiques
 • Treball final de grau