Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Curs per als alumnes que vulguin tenir més fluïdesa oral i escrita en italià. Es proporcionaran les nocions de gramàtica i el vocabulari necessari per a desenvoldre's en situacions quotidianes i laborals, dins un contexte relacionat amb el turisme. Nivell: A1/A2 dins el Marc Comú Europeu d'Idiomes Estrangers.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIELA PALMERI
Idioma de les classes:
Castellà (20%), Italià (80%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Lèxic del turisme: reservar una habitació; demanar i donar informacions; dir i demanar preus; comentar la presència i/o ausència de mobles i objectes; descriure una habitació; llogar un pis. Comentar la ubicació (lluny/prop). Mesos, números y dir la data.

2. GRAMÀTICA: Diferència entre “c’è” i “ci sono”. Verbs “potere” i “venire”. Locucions temporals. Ús de les preposicions + articles. Alguns adverbis interrogatius.

3. Descriure un lloc; demanar una informació; descriure un recorregut. Donar i explicar horaris (de l'hotel, d'una botiga, etc.)

4. GRAMÀTICA: Ús de “ci”. Els adjectius i els partitius. Ús de “molto”. Adverbis de lloc. Verbs “dovere” i “sapere”. Adverbis interrogatius.

5. Explicar fets del passat; parlar de les vacances. Parlar del temps metereològic.

6. GRAMÀTICA: El “passato prossimo”; els participis passats. Locucions temporals en el passat.

7. Anar de botigues: parlar de gustos i estils. Fer la compra en un supermercat i en una tenda. Parlar dels productes típics d'un país. Comparar costums. Donar i demanar una recepta. Les estacions. Coneixer els principals festes italians

8. GRAMÀTICA: Expressar quantitats. Els partitius. Els pronoms directes. Construccions verbals impersonals.

9. Visió de videos en italià

10. GRAMÀTICA: Verbs reflexius: alzarsi, sedersi.

11. Exercicis amb cançons en italià

12. GRAMÀTICA: El “condizionale”:andrei, vorrei,potrei, sarei, etc…

13. Exercicis amb els articles de premsa italiana

14. GRAMÀTICA: Forma de cortesia: reconeixement i ús del tu ( informal ) vs. vostè (formal)

15. GRAMÀTICA: Formació i ús del futur indicatiu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 14 5 19
Elaboració de treballs 2 6 8
Exposició dels estudiants 1 7 8
Lectura / comentari de textos 1 5 6
Prova d'avaluació 7 17 24
Resolució d'exercicis 6 4 10
Total 31 44 75

Bibliografia

  • Luciana Ziglio e Giovanna Rizzo (2008). Espresso 1. Alma Edizioni.
  • Rossella Bozzone Costa, Chiara Ghezzi, Monica Piantoni (2008). CONTATTO, Corso di Italiano per starnieri, Livello A1 /A2. LOESCHER Editore.
  • Giuseppe Patota Norma Romanelli (2011). PERCORSO ITALIA, Corso multimediale di lingua italiana per stranieri. Livello A1. Garzanti Linguistica.
  • Giuseppe Patota (2006). GRAMMATICA di riferimento dell’italiano contemporaneo. Garzanti Linguistica.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Controls de vocabulari Controls per tal d'assegurar que els alumnes vagin estudiant els nous vocabularis gradualment. 15
Presentació oral d'un treball Presentació oral sobre algun tema relacionat amb els continguts del curs 15
Exàmen escrit Exàmen que inclou tots els continguts del curs 50
Exàmen oral Els alumnes seran avaluats segons la seva capacitat de dur a terme diàlegs prcaticats al llarg del curs 20

Qualificació

La modalitat AVALUACIÓ ÚNICA es farà segons els porcentatges següents:

Exàmen escrit 60%
Exàmen oral 40%

La Universitat considera que l'avaluació continua es la més adequada pels alumnes, perquè proporciona un coneixement més durader i proper a l'ús real i quotidià que es fa de la llengua estudiada.

Els alumnes que trïin l'avaluació única hauran d'omplir un formulari a secretaria per a constatar la seva decisió de ser avaluats només al final de curs al febrer. Data límit per comunicar la seva decisió: 15 març.


Examens de recuperació al juny:
L'alumne podrà recuperar, a finals de juny, només l'examen que han suspès o al que no s'han presentat. Tots els alumnes, per aprovar el curs, hauran d'examinar-se per escrit i oralment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un NO PRESENTAT es posarà a l'alumne que no es presenti a l'exàmen o que el deixi en blanc dins els deu primers minuts de l'exàmen.

Observacions

Donat que l'italià és una llengua que s'assembla al català i castellà i, per tant, no presenta grans dificultats, el ritme d'aprenentatge serà ràpid, la qual cosa requerirà una participació activa i un esforç constant per part dels estudiants.