Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Assignatura que aprofundeix en la gestió i operativa dels mitjans de transport i la comprensió del funcionament de les infraestructures
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ROSA DOMINGUEZ GALCERAN
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Tema 1: Introducció 1.1 Anàlisi de la situació 1.2 Relació entre transport i turisme 1.3 El sistema del transport turístic

2. tema 2: Xarxes de transport i fluxos turístics 2.1 la naturalesa i el transport turístic: estils de viatges

3. Tema 3: Transport i turisme 3.2 Planificació dels mitjans de transport

4. Tema 4: Mitjans de transport 4.1 Transport terrestre: ferrocarril i carretera 4.2 El transport acuàtic 4.3 El transport aeri

5. tema 5: el futur del transport turístic 5.1 Tendències 5.2 Perspectives de futur

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 21 0 21
Lectura / comentari de textos 15 29 44
Prova d'avaluació 0 10 10
Total 36 39 75

Bibliografia

 • Conrady, R Buck, M. (2011). Trends and Issues in Global Tourism. Springer, Heidelberg,,
 • Duval, D.T (2007). Tourism and Transport. Modes, BNetworks and Flows. UK Channel View Publications,,
 • Page, J Stephen (2005). Transport and Tourism. Harlow: Pearson Prentice Hall Publications.
 • Sorupia, E (2005). rethinking the role of transportation in tourism. Eastern Asia Society for Transportatios Studies, 5(), 1676-1777

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup Lectura dels articles penjats a la intranet i anàlisi a classe 10
Treball individual Treball que configura el de la nota i que forma part de l'aprenentatge i assimilació dels continguts teòrics 15
Debat de temes d'actualitat dels transports i infraestructures Asistència a classe i debat sobre els temes analitzats als articles 10
Lectura d'articles d'interés i d'actualitat i posterior entrega de comentaris de text Cal entregar a temps els comentaris de text 10
Examen Cal tenir un 5 per poder fer mitjana amb l'activitat pràctica 55

Qualificació

Assignatures recomanades

 • Comercialització de productes turístics
 • Creació d'itineraris turístics
 • Gestió d'intermediació i distribució turística
 • Introducció al turisme
 • Productes turístics