Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES TURISTIQUES
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PIA OLIVAN PLAZAOLA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. LA EMPRESA TURÍSTICA

2. COSTES Y PRECIOS EN LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

3. LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA

4. DECISIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA

5. LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 56 96
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10 20 30
Classes participatives 4 10 14
Tutories 10 0 10
Total 64 86 150

Bibliografia

 • AGUADO FRANCO,J.C. (2005). LECCIONES BÁSICAS DE ECONOMÍA. Madrid: Thomson.
 • AMAT,J. (2000). EL CONTROL DE GESTIÓN: UNA PERSPECTIVA DE DIRECCIÓN. Barcelona: Gestión 2000.
 • BLASCO PERIS, A. (2005). LA EMPRESA Y EL PRODUCTO TURÍSTICO. Barcelona: Civitas.
 • CASANUEVA, C. (2000). ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS. Madrid: Pirámide.
 • NOGUERAS, Mª T. (2007). PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pruebas de evaluación Asegurarse que el alumno consigue los objetivos fijados 70
Presentación de ejercicios Asegurarse de que el alumno es capaz de desarrollar de manera correcta unos ejercicios 30

Qualificació

En el examen final el alumno conoce cómo puntúa cada pregunta, siendo éstas de Verdadero o Falso. Las preguntas incorrectas restan y las no contestadas no puntúan. El alumno conoce la puntuación de los ejercicios y/o de las preguntas a desarrollar

En los controles realizados a lo largo del curso el criterio es el mismo que en el examen final

Se valora tanto el resultado obtenido como el esfuerzo realizado y el proceso de racionamiento