Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VELISLAVA SIMEONOVA SIMEONOVA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. 1. CONCEPTOS BÁSICOS 1.1. Definiciones 1.2. Clasificación de los viajes. 1.3. Tipos de agencias de viajes. 2. EL GUIA TURÍSTICO 2.1. Características profesionales y psicológicas de un guía turístico. 2.2. Tipos de guías turísticos y habilitaciones. 2.3. Relación del guía de viaje con la agencia. 3. CONFECCIÓN DE ITINERARIOS 3.1. Pasos previos: estudio del mercado (demanda y competencia), diseño del producto, búsqueda de los proveedores. 3.2. Confección del viaje: análisis de los recursos, distribución del tiempo, distribución del espacio, determinación de los servicios. 3.3. El catálogo de viaje: maquetación, estructura, condiciones generales y particulares, el itinerario, servicios, visitas facultativas, visitas incluidas, paquete de todo incluido. 3.4. Documentación: coinfección de los documentos de viaje. 3.5. Estudio de la competencia. 3.6. Control de la calidad: encuestas, entrevistas, guías, etc. 4. COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS. 4.1. Cálculo del precio neto del paquete. 4.3. Márgenes de beneficio 4.2. Determinación del precio de venta 5. RUTAS E ITINERARIOS. 5.1. Ejemplos de rutas e itinerarios famosos de España. 5.2. Ejemplos de rutas e itinerarios famosos en el resto del mundo. 6. LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 6.1. Concepto, modalidades, funciones y normativa reguladora. 6.2. Los usuarios de las oficinas de turismo. 6.3. Los servicios de las oficinas de turismo. 6.4. Los servicios al destino. 6.5. Perfil de los profesionales de las oficinas de turismo

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 4 22
Classes expositives 30 0 30
Prova d'avaluació 2 15 17
Resolució d'exercicis 18 14 32
Total 68 33 101

Bibliografia

  • Jiménez Abad, Carlos E. (2006). Productos y Destinos Turísticos Nacionales e Internacionales. Paraninfo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Análisi de casos pràctics i recerca d'informació Treballs sobre itineraris de diferents formats a treballar per grups en forma de tallers de creació de producte 10
Exposició de continguts Participació 10
Treball individual de creació d'un viatge combinat Creació d'un itinerari de larg recorregut i la seva comercialització posterior. Es tractarà de seguir tota l'operativa d'un creador de producte 20
Prova final SI 60

Qualificació

Els criteris estan descrits al programa de l'assignatura que s'entrega el primer dia de classe