Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i aplicació del sistema de processos i protocols de producció i servei-venda dels productes hotelers i de restauració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS CODO PLA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi

Continguts

1. Introducción a la gestión por procesos y operaciones en la empresa de restauración. 1.1 Las variables del negocio de la restauración. 1.2 La cadena de valor del restaurante. 1.3 El sistema experiencial del consumidor. 1.4 El proceso perceptivo del consumidor. 1.5 La pirámide emocional del consumidor. 1.6 La fórmula valor/esfuerzo.

2. La gestión de la calidad y su proceso de implantación en la empresa de F&B. 2.1. La Calidad como elemento diferenciador en la restauración. Estrategias a llevar a cabo tanto a nivel de producto como de servicio. 2.2 La adopción de un sistema de calidad en un restaurante. 2.3 Sistemas de calidad en el mercado de la restauración. El sistema de calidad turístico español. 2.4 Modelo ISO 9000 y las normas de aplicación ISO 9001:2000. 2.5 El modelo de excelencia empresarial EFQM.

3. La estrategia de gestión por procesos en la empresa de restauración. 3.1 El modelo de gestión empresarial en una empresa de restauración. 3.2 La gestión por procesos en el negocio de la restauración. 3.3 Tipología de procesos en un restaurante. 3.4 Diseñar el mapa de procesos. 3.5 Cómo enfocar a procesos el sistema de gestión de nuestro restaurante. 3.6 Áreas de un restaurante desde el punto de vista de los procesos y la cadena de valor: Administración, RRHH, Compras, Cocina, Sala, Comercial y Mk, Post venta. 3.7 El diseño y desarrollo de los procedimientos operativos. 3.8 Estructura de un procedimiento operativo en un restaurante.

4. Medición y control de los procesos de gestión en un restaurante. 4.1 Porqué medir la eficacia de los procesos. 4.2 Qué es un indicador de control. 4.3 Tipos de indicadores que nos podemos encontrar en la empresa de restauración. 4.4 El proceso de selección de indicadores. 4.5 El Balance Score Card en restauración. 4.6. El proceso de implantación de indicadores en las distintas áreas del negocio de restauración. 4.7 La metodología para la mejora continua de los procesos de F&B. 4.8 El modelo PDCA. Estructura y contenido. 4.9 La aplicación del modelo en la empresa de restauración. 4.10 Las herramientas de mejora de los procesos.

5. El modelo de autodiagnóstico en la empresa de restauración. 5.1 El modelo de diagnóstico y áreas que integra. 5.2 Criterios para la realización del diagnóstico. 5.3 Plan de acción según los resultados. 5.4 Caso práctico. Desarrollo de un diagnóstico de situación competitiva en un restaurante.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 40 40
Classes participatives 60 0 60
Classes pràctiques 10 30 40
Prova d'avaluació 5 5 10
Total 75 75 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
classes participatives progresiva i final 20
Pràctica d'aplicació exposició de treballs 30
Proves d'avaluació final resolución de un caso práctico de forma individual 50

Qualificació


Avaluació progressiva:
Evaluación continua durante el semestre: Tres actividades de evaluación. Cada actividad se basará en la resolución de un caso práctico.

Avaluació final:
resolución de un caso práctico de forma individual