Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
L’assignatura SMART CITIES: MÀRQUETING I BRANDING MUNICIPAL té per objectiu oferir una nova visió a l’alumne de Grau en Màrqueting on les institucions publiques són una oportunitat per innovar i participar activament en la millora de la vida de la ciutadania. Aquesta assignatura pretén potenciant l’emprenedoria de projectes en el món de les ciutats intel·ligents, per oferir una experiència pràctica recolzada en eines de Desing Thinking i la metodologia Lean Start-up, a més de la participació activa d’invitats de rellevància en el món de les institucions públiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Bruno Wiget
Idioma de les classes:
Castellà (20%), Anglès (80%)

Competències

 • 2G- Saber aplicar els coneixements apresos a l'aula, en el seu treball, amb una marcada capacitat d'adaptació a noves situacions
 • 5G- Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional
 • 6G- Ser capaç de liderar equips de treball, adquirint habilitats de negociació per prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions, assumint una marcada orientació per la qualitat
 • 9G- Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor crític i lògic
 • 4E- Crear i establir la identitat i la imatge de marca dels productes
 • 6E- Planificar, organitzar i controlar l'elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LES SMART CITIES. Definició, necessitat de mercat i impacte a la societat. Integració i visió a nivell Smart City i Smart Region.

2. CIUTADÀ COM ELEMENT CLAU. Posicionament de projectes Smart City sota la òptica i necessitats de l'Ajuntament i Comissió Europea. Ús d'eines de Design Thinking per per alinear objectius amb engagement ciutadà.

3. IOT I INFRAESTRUCTURES. Definició de ciutat connectada, i avantatges que ofereix la sensorització de les ciutats.

4. MÀRQUETING PER SMART CITIES. Aplicació d'estratègies de Marketing i Branding com eines polítiques per a les entitats públiques.

5. SOCIAL SMART CITY. Innovant en l'entorn social a partir d'estratègies i tecnologies.

6. PROTOTIPAT I EMPRENEDORIA. Disseny i prototipat de projectes Smart City, a través d'eines de Design Thinking

7. ESTRATÈGIA I SEGUIMENT. Disseny i desenvolupament d'estratègies de comunicació. Plantejament d'estratègies de seguiment i mètriques.

8. PRESENTACIÓ DE PROJECTE FINAL D’ASSIGNATURA.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 43,00 16,00 75,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Debat 3,00 6,00 3,00 12,00
Elaboració individual de treballs 0 17,00 0 17,00
Sessió participativa 5,00 8,00 5,00 18,00
Treball en equip 6,00 11,00 6,00 23,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Mike Barlow, Cornelia Lévy-Bencheton (2019). Smart Cities, Smart Future // Showcasing Tomorrow (1). New Jersey: John Wiley & Son.
 • Oliver Gassmann, Jonas Böhm, Maximilian Palmié (2019). Introducing Digital Innovation to Cities (1). Bingley: Emerald Publishing.
 • www.esmartcity.es (2017). La participació ciutadana com element fonamental per a les Smart Cities. Recuperat , a https://goo.gl/abRCgM
 • City of Barcelona. Barcelona Activa. Recuperat , a https://www.barcelonactiva.cat/
 • Israel Smart City Institute. ISCI. Recuperat , a http://israelsmartcities.org/
 • Leading Cities . Leading Cities Network. Recuperat , a https://leadingcities.org/about
 • Tim Woods (2016). 10 mètodes de Lean Startup. Recuperat , a https://goo.gl/vhLBuF
 • Franck Debane (2016). Lean Startup: Customer Development. Recuperat , a https://goo.gl/poVKcG
 • Expansión (2017). Les Smart Cities tenen a veure amb els ciutadans, no amb les tecnologies. Recuperat , a https://goo.gl/LzCLsW
 • Telefónica (2015). Llibre blanc Smart Cities. Recuperat , a https://goo.gl/BiiHVz
 • European Parliament (2014). Mapping Smart Cities in the UE. Recuperat , a https://goo.gl/nAxske
 • Patricia Lazala (2018). Com fer un anàlisi de situació pel teu pla de màrqueting digital. Recuperat , a https://goo.gl/UbdL79
 • Susana Pavón. Pla de màrqueting: objectius, estratègies, tàctiques i mètriques. Recuperat , a https://goo.gl/AuPmQX
 • www.mdirector.com (2017). Objectius SMART per a la teva estratègia de comunicació. Recuperat , a https://goo.gl/5mQWdC
 • Carlos Jiménez (2017). Tres passos clau per analitzar als competidors. Recuperat , a https://goo.gl/k5VUSV
 • Miguel Florido (2017). Què és un KPI i per a què serveix?. Recuperat , a https://goo.gl/tR5fdu
 • www.hablemosdeempresas.com (2018). Quan Smart City és igual a Smart Money: casos d'èxit. Recuperat , a https://goo.gl/whLfbC
 • Javier Megías (2011). Business Model Canvas: Cas Nespresso. Recuperat , a https://goo.gl/G27q5s

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica 1 en grupo / Tema Work Linving Case De forma grupal: selecció de projecte, anàlisi de producte/servei, anàlisis d’innovació aportada, proposta de valor. Generació de documentació / Informe.
Tutorització paral·lela per part del professionar en sessions grupals."
Exposició en grup i entrega de l’informe final

15 No
Pràctica 2 Individual De forma grupal: anàlisi intern i extern, estudi de competències, casos precedents (èxits i fracassos), i definició d’objectius del projecte i pla de màrqueting relacionat.
Tutorització paral·lela per part del professionar en sessions grupals.
15 No
Pràctica 3 Team Work De forma grupal: definició d’estratègia, definició d’accions tàctiques, pla de comunicació, pla de captació d’usuaris, i calendari d’actuació.
Tutorització paral·lela per part del professionar en sessions grupals.
20 No
Avaluació final (Examen) Individual / de forma pràctica 50

Qualificació

Per a la consecució dels objectius de l'assignatura s'ha dissenyat una metodologia de treball amb una aportació prèvia i una sòlida base de coneixements teòrics que permetin desenvolupar les bases necessàries pel correcte desenvolupament d'un pla de màrqueting per Smart Cities. la tutorització prèvia a cada una de les entregues pràctiques és complementària al desenvolupament correcte del treball final.

Cada grup haurà de desenvolupar un total de tres pràctiques amb un valor total del 50% sobre la nota final, i una entrega final de l'informe complet amb les correccions desenvolupades durant les sessions de tutories i exposició oral amb un valor del 50%.

Pràctica 1: Living Case (en grupo) Valor sobre la nota: 25 %
Pràctica 2: Individual Valor sobre la nota 10 %
Pràctica 3: Trabajo en grupo Valor sobre la nota: 15 %
Evaluació final: Valor sobre la nota: 50 %

L’alumne tindrà, a l’entrega final, la oportunitat de recuperar aquelles pràctiques no aprovades.

Per poder accedir a l'avaluació final, és necessari haver presentat totes i cadascuna de les pràctiques de l'avaluació contínua. En cas de no ser així, l'alumne es sotmetrà a un examen final en el qual s'integraran tots els continguts de l'assignatura i del qual dependrà el total de la nota final de l'alumna. La nota final d'aquest examen representarà el 100% de la nota en cas que haver realitzat l'avaluació contínua o s'hagi interrumput.

La nota final de l’assignatura:
Per als alumnes que hagin realitzat l’avaluació contínua i no l’hagin superat, tindran dret a una segona entrega per aconseguir, on la nota màxima serà un 5 sobre 10.
Per als alumnes que no hagin seguit l’avaluació contínua, la nota vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons la normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
Alumnes presencials (evaluació única)
Els alumnes que optin per avaluació única (que implica la no realització del treball), al renunciar a l'avaluació contínua, només tindran la possibilitat d'acudir a la prova corresponent a la convocatòria extraodinària.

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria extraodinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària, hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d'examen tots els temes de l'assignatura (100% de la nota).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

ESCENARI 1: DOCÈNCIA 100% PRESENCIAL
Es manté el mètode de tutories tradicionals.

ESCENARI 2: DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL
Es combina el mètode de tutories de tradicionals, de forma presencial, sota cita prèvia, amb les tutories online a través de videoconferència, a petició dels alumnes.

ESCENARI 3: DOCÈNCIA 100% ONLINE
Les tutories amb els alumnes es realitzaran en online a través de videoconferència, a petició dels alumnes.

Observacions

Donat el caràcter internacional dels continguts de la matèria a tractar, una part important dels documents, dades i/o materials per seguir l’avaluació continuada es trobaran en anglès, per tant, es recomana tenir una bona comprensió d’aquest idioma, almenys de manera escrita.

Els continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’EU Mediterrani per part de l’estudiant.

En totes les classes serà indispensable portar un dispositiu electrònic que permeti la cerca informació online (portàtil, tablet...) i recollida de dades.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI 1: DOCÈNCIA 100% PRESENCIAL
Es mantenen les activitats previstes

ESCENARI 2: DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL
Els alumnes es presenten a les aules en sessions alternes. En cas de ser necessaria, s’alternaran grups presencials, on els que no es presentin a l'aula podran seguir les sessions grabades o en streaming, participant en l’anàlisis de casos i la resta d’activitats docents a través del moodle.

ESCENARI 3: DOCÈNCIA 100% ONLINE
Els alumnes reben les sessions docents de forma online, ja siguien grabades o en streaming, participant en l’anàlisis de casos i la resta d’activitats docents a través del moodle.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI 1: DOCÈNCIA 100% PRESENCIAL
Es manté el mètode d’avaluació inicialment previst (tan en convocatòria ordinària com en extraordinària).

ESCENARI 2: DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL
Es manté el mètode d’avaluació inicialment previst, on en opció (o segons situació), es procedirà a fer la presentació final del projecte en online (tan en convocatòria ordinària com en extraordinària).

ESCENARI 3: DOCÈNCIA 100% ONLINE
Es manté el mètode d’avaluació inicialment previst, on es procedirà a fer la presentació final del projecte en online (tan en convocatòria ordinària com en extraordinària).

Tutoria i comunicació:
ESCENARI 1: DOCÈNCIA 100% PRESENCIAL
Es manté el mètode de tutories tradicionals.

ESCENARI 2: DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL
Es combina el mètode de tutories de tradicionals, de forma presencial, sota cita prèvia, amb les tutories online a través de videoconferència, a petició dels alumnes.

ESCENARI 3: DOCÈNCIA 100% ONLINE
Les tutories amb els alumnes es realitzaran en online a través de videoconferència, a petició dels alumnes.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.