Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • CG.9 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CG.8 Identificar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat –local i global- i de les pròpies competències.
 • CE.8 Controlar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • CE.7 Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • CE.10 Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Introducció a la Intermediació i distribució turística. 1.1. Tipus d´Intermediaris Turístics.

2. Normativa d´Intermediació turística 2.1. Regulació actual de les empreses d´Intermediació i Distribució Turística.

3. Funcionament i gestió de les empreses d'intermediació turística. 3.1. Evolució, situació actual i tendències de la intermediació turística a nivell nacional i internacional. Gestió coordinada i informació actualitzada sobre els viatges (Item 18 Projecte UE Tourbit). 3.2. Organització i gestió interna de les empreses d'intermediació amb perspectiva de gènere. Relacionat amb ODS 8 i ODS 12.

4. La intermediació dins del cicle de vida del viatge. 4.1. Cicle de vida aplicat al turisme. 4.2. Cicle de vida aplicat al procés de compra i desenvolupament del viatge.

5. Els productes i serveis turístics. Viatges Multimodals, viatges transfronterers sense fissures. 5.1. Productes i serveis turístics especialitzats. Relacionat amb ODS 11 i ODS 13.

6. Transformació digital de les empreses d´intermediació i distribució turística. Estratègies de Comercialització i Màrqueting en empreses d'intermediació turística. Item 10 Tourbit: Millora la disponibilitat de l´oferta de turisme de informació en línia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 104,00 7,00 0 111,00
Anàlisi / estudi de casos 1,00 1,00 0 2,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Treball en equip 18,00 15,00 0 33,00
Total 127,00 23,00 0 150

Bibliografia

 • ALBERT PIÑOLE, Isabel (1999). Gestión,Productos y Servicios de las AAVV. Madrid: Ed.Centro de Estudios Ramón Areces,S.A.
 • ALBERT PIÑOLE, Isabel (1995). Gestión y Técnicas de Agencias de Viaje . Madrid: Síntesis.
 • BLANQUER CRIADO, D. (1999). Derechos del Turismo . Valencia: Ed.Tirant lo Blanc Libros.
 • COOPERS & LYBRAND GÁLCANO (1994). Manual de Qualitat en el Turisme . Barcelona : Editur.
 • DE LA HAZA DIAZ, P. (1997). El Contrato de Viaje Combinado. La Responsabilidad de las Agéncias de Viaje. . Madrid: Ed. Marcial Pons.
 • FEAAVV (1995). Plan de Formación Profesional Continua para Agentes de Viaje. Barcelona : FEAAVV.
 • FERNANDEZ RODRIGUEZ C. (2001). Derecho Administrativo del Turismo. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales.
 • GONZALEZ CABREROS. M.A. (1997). Fundamentos Teóricos y Gestión Práctica de las AGV´S. Madrid: Síntesis.
 • MIDDLETON, Victor (1998). Marketing in Travel and Tourism.. Oxford: Ed. Heinemann .
 • MONTANER MONTEJANO, Jordi (1993). Estructura del MercadoTurístico . Madrid: Síntesis.
 • DE BORJA SOLER, L. (2009). El Nuevo Paradigma de la Intermediación Turística.. Madrid: Pirámide.
 • GONZALEZ, Y (2013). Dirección de entidades de intermediación turística. Madrid: Síntesis.
 • MITRE ARANDA, M (2011). Producción, Intermediación Turística. Textos universitarios Universidad de Oviedo.
 • NIETO RODRIGUEZ, A (2016). Dirección y gestión de entidades de intermediación turística. Síntesis.
 • FERNÁNDEZ VILLARÁN, A., RODRÍGUEZ ZULAICA, A., PASTOR RUIZ, R. (2019). Distribución Turística. Síntesis.
 • ACAVE. ASOCIACIÓN CORPORATIVA DE AGENCIAS DE VIAJES ESPECIALIZADAS. Recuperat , a https://www.acave.travel/es/
 • Canal Empresa. GENCAT. Empresaris que organitzen i/o comercialitzen viatges combinats i serveis vinculats (Agents de viatges). Recuperat , a https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/professionals_del_turisme/agents_de_viatges/
 • Ministerio de Consumo. Gobierno de España. Viajes combinados y Servicios de viaje vinculados Nuevas medidas para proteger mejor al viajero.. Recuperat , a https://www.consumo.gob.es/sites/consumo.gob.es/files/Folleto_Viajes_Combinados.pdf

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova pràctica avaluable Prova pràctica avaluable final 30
Assist. a Classes Teòriques i activitats a l´aula (debats, estudi de cas, video-fòrum, etc,...) Assistència mínima del 80% per optar a avaluació continua 10 No
Treball sobre la constitució d’una Empresa d´Intermediació Turística Pràctica 1 20 No
Treball relacionat amb la gestió i funcionament de les empreses d´intermediació i distribució turística. Creació de productes turístics. Pràctica 2 20 No
Treball sobre transformació digital de les empreses d´intermediació i distribució turística. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a empreses d´intermediació i distribució turística. Pràctica 3 20 No

Qualificació

L'avaluació contínua prevaldrà la constància de tot alumne que vingui a classe regularment, lliuri els treballs, participi, acudeixi a les activitats, etc....
Per optar a l´avaluació continua es obligatòria l´assistència, com a mínim del 80% durant tot el curs, totes les faltes d´assistència hauran de ser degudament justificades.

Per a l'alumne que no pugui seguir aquesta dinàmica o que per mitjanes acadèmiques no arribi a l'aprovat també hi ha un examen final.

L'avaluació contínua:

10% Participació activitats a l´aula (debats, estudi de cas, video-forum, etc,...)
20% Treball Constitució Empresa d´Intermediació i Distribució Turística.
20% Treball Gestió i funcionament d´empresa d´Intermediació i Distribució Turística. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les empreses d´Intermediació i Distribució Turística.
30% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable final per poder fer mitjana)

Total 100%

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica) suspèn, va solament a la prova pràctica avaluable (100%)

Els Treballs es podrán presentar en grup no més gran de 4 persones.

Es presentaran treballs de classe i tots tindran la mateixa presentació:
a.- Nom de l'alumne i títol visible en primera pàgina.
b.- Sempre escrits a ordinador
c.- Sempre tindran una bibliografia
d.- Pàgines numerades
e.- Cites d'autors referenciades
f.- S’ inclourà inexcusablement un index
g.- Es respectessin els temps de lliurament i es podrà lliurar durant tot el dia triat fins al tancament de la universitat.
h.- El contingut serà senzill, no massa ampul•lós.
i.- Tots els treballs es presentaran via Moodle.


1.- Treball de constitució d´empresa d´intermediació i gestió turística es redactará un treball amb tota la informació sobre la forma de constitució d'una empresa d´Intermediació i Distribució Turística.
Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Març 2024

2.- Treball Funcionament i Gestió d´empresa d´Intermediació i Distribució Turística. Creació de Producte. Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Abril 2024

3.- Treball Transformació Digital de les empreses d´intermediació i distribució turística. Estratègies de comercialització i Màrqueting digital de les empreses d´intermediació i distribució turística. Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Maig 2024

Les tres activitats avaluables (treballs pràctics), així com els debats i resta d´activitats a l´aula inclouen temes 2, 10, 17, 18 del projecte Europeu Tourbit, per tractar els viatges transfronterers, els viatges multimodals, a través de debats i noticies d´actualitat quan tractem els diferents productes i serveis comercialitzats per les empreses d´intermediació, així com s´inclouran items sobre informació actualitzada sobre viatges i millora de la disponibilitat de l´oferta en línia als treballs pràctics en els que desenvolupem una empresa de´intermediació turística segons l´elecció de l´alumne. Tant a les sessions teòriques com a les activitats i pràctiques estaràn presents els ODS 11 i 13 Ciutats i Comunitats Sostenibles i Acció per el Clima, així com els ODS 8 i 12 per al desenvolupament de negocis basats en un creixement economic i treball decent i la producció i consum responsables. Tota l´assignatura tindrà present l´ODS 5 d´Igualtat de Gènere, fent servir casos d´estudi centrats en el segment Only Women, tenint present la perspectiva de gènere a totes les sessions i activitats i fent servir una comunicació inclusiva.

L´últim dia de classe (6 de maig 2024) es farà una presentació oral de tots els projectes.

ELS COL.LOQUIS MEDITERRANI i VISITES A EMPRESES FORA DE L´AULA NO ES PODEN INTEGRAR DINS AQUESTA INFORMACIÓ PER QUE NO TENIM LA DISPONIBILITAT DELS QUE IMPARTIRAN AQUESTES CONFERENCIES.
ES PER AIXO QUE ES MARCA COM ACTIVITAT I ES RECONFIRMARÁ QUAND TINGUEM INFORMACIÓ REAL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L'avaluació única es contempla per a qui no pot assistir a un mínim del 80% de les classes. En aquest cas, no es contempla la realització de treballs pràctics ni cap altre tipus d´activitat avaluable que no sigui la prova final.

Avaluació Única (Prova avaluable final) (Juny) = Total 100%

La prova avaluable serà diferent depenent si es realitza avaluació continua o no.

L´estructura de la prova d´avaluació única constarà de tres parts:
Resolució online de 2 casos pràctics, i aportació crítica sobre tema d´actualitat d´intermediació turística.

Es considera aprovat quan AC (100%) o AÚ (100%) superin el 4,9.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Tutories presencials:
Les tutories presencials es realitzaran al depatx de Carrer Consell de Cent, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
Es recomana demanar cita previa i confirmar horari previament per email.

Tutories Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L´eina principal de comunicació amb la professora es l´email, on es poden realitzar tot tipus de consultes en torn a l´assignatura. Es poden demanar tutories personalitzades amb videoconferència sempre que es necessitin, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.
Tot el relatiu amb l´assignatura (continguts, lliuraments, activitats, etc,..) és a l´abast de l´estudiantat a través de Moodle.

Observacions

Sense oblidar-nos dels coneixements extensos que sobre geografia son necessaris, també es recomana assignatures que tinguin que veure amb la gestió empresarial i amb la gestio de qualitat de servei.

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.
Les classes seran de 3h setmanals i es desenvoluparan a l’aula assignada. S´inclouran activitats pràctiques, debats i vídeo fòrums, estudi de casos, així com es destinarà un temps a cada sessió per treballar en les diferents activitats avaluables. En la mida del possible, farà una sortida de camp, i es contarà amb la participació d´alguns ponents experts en la temàtica.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Formació Presencial:
Prova avaluable (AP 4)
Assist. a Classes Teòriques (AP 92 / SP 8)
Treball sobre la constitució d’una empresa d´Intermediació (AP 6 / SP 5)
Treball relacionat amb la gestió i funcionament de l´empresa d´Intermediació Turística. Creació de productes turístics. (AP 6 / SP 5)
Treball sobre transformació digital de les empreses d´Intermediació Turística. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a les empreses d´intermediació Turística. (AP 6 / SP 5)
Participació a activitats a l´aula (AP 12)


Formació Semi-Presencial:
Prova avaluable (AP 4)
Assist. a Classes Teòriques (AP 92 / SP 8)
Treball sobre la constitució d’una empresa d´Intermediació (AP 6 / SP 5)
Treball relacionat amb la gestió i funcionament de l´empresa d´intermediació turística. Creació de productes turístics. (AP 6 / SP 5)
Treball sobre transformació digital de les empreses d´intermediació turística. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a empreses d´intermediació turística. (AP 6 / SP 5)
Participació a activitats a l´aula presencial/online (AP 12)

Formació Online:
Prova avaluable (AP 4)
Assist. a Classes Teòriques (AP 92 / SP 8)
Treball sobre la constitució d’una empresa d´Intermediació (AP 6 / SP 5)
Treball relacionat amb la gestió i funcionament de l´empresa d´intermediació turística. Creació de productes turístics. (AP 6 / SP 5)
Treball sobre transformació digital de les empreses d´intermediació turística. Estratègies de comercialització i màrqueting digital per a la empresa d´intermediació turística. (AP 6 / SP 5)
Participació a activitats online (AP 12)

(1) Anàlisi/estudi de casos; (2) Aprenentatge basat en problemes (PBL); (3) Altres; (4) Assistència a actes externs; (5) Cerca d’informació; (6) Classes Expositives; (7) Classes participatives; (8) Debat; (9) Elaboració de treballs; (10) Exposició dels estudiants; (11) Lectura/Comentari de textos; (12) Pràctiques en empreses/institucions; (13) Prova d’avaluació; (14) Resolució d’exercicis; (15) Seminaris; (16) Sortida de camp; (17) Simulacions; (18) Treball en equip; (19) Tutories; (20) Visionat/audició de documents.

Modificació de l'avaluació:
Formació Presencial:
L'avaluació contínua:
10% Participació activitats a l´aula.
20% Treball Constitució d´empresa d´intermediació turística.
20% Treball Gestió i funcionament de l´empresa d´intermediació turística. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les empreses d´intermediació turística.
30% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Total 100%

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica)suspèn, va solament al examen final 100%

Avaluació Única (ExFinal) = Total 100%

Formació Semi-Presencial:
L'avaluació contínua:
10% Participació a activitats presencial/online.
20% Treball Constitució d´empresa d´intermediació turística.
20% Treball Gestió i funcionament de les empreses d´intermediació turística. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les empreses d´intermediació turística.
30% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Total 100%

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica)suspèn, va solament al examen final 100%

Avaluació Única (ExFinal) = Total 100%

Formació Online:
Avaluació Continua:
10% Participació activitats online.
20% Treball Constitució d´empresa d´intermediació turística.
20% Treball Gestió i funcionament d´empresa d´intermediació turística. Creació de producte.
20% Treball Estratègies de comercialització i màrqueting de les empreses d´intermediació turística.
30% Resolució online de cas pràctic. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica)suspèn, va solament a recuperació 100%

Avaluació Única/Final (Juny):
Resolució online de 2 casos pràctics, i aportació crítica sobre tema d´actualitat d´intermediació turística.

Es considera aprovat quan AC (100%) o AF (100%) superin el 4,9.

Recuperació: Resolució online de 2 casos pràctics i aportació crítica sobre tema d´actualitat d´intermediació turística.

Tutoria i comunicació:
Formació Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències segons horaris de tutories publicats a web de l´escola. Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Formació Presencial:
Tutories presencials segons horaris de tutories publicats a web de l´escola, al despatx del Carrer Consell de Cent.
Per a tutories personalitzades es recomana consultar i confirmar horaris prèviament per E-mail.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.