Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'assignatura analitza les relacions de les activitats i infraestructures turístiques amb el seu entorn. S'estudien les principals eines disponibles per aconseguir uns impactes acceptables i les formes de turisme compatibles amb el mitjà natural. La asignatura analiza las relaciones de las actividades e infraestructuras turísticas con su entorno. Se estudian las principales herramientas disponibles para conseguir unos impactos aceptables y las formas de turismo compatibles con el medio natural.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Iratxe Aragón Nicolás
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ Al TURISME SOSTENIBLE. Definició del turisme sostenible i diferències entre turisme sostenible i turisme tradicional. Desenvolupament sostenible del turisme. Veure el paper del turisme en l'economia mundial i el desenvolupament internacional. Identificar el triple balanç de la sostenibilitat, així com documents i plans de referència com els ODS, Codi Ètic, Acció pel clima, entre altres, …

2. SOSTENIBILITAT EN TURISME I IMPACTES. Anàlisi econòmica, ambiental, i polític del turisme en destins i maximització de beneficis. Anàlisi de l'evolució del concepte de la sostenibilitat, i els diferents esdeveniments que han integrat els principis de sostenibilitat en la indústria del turisme. Anàlisi dels diferents impactes del turisme.

3. POLÍTIQUES DEL TURISME, I PRÀCTIQUES TURÍSTIQUES EN RELACIÓ AMB LA SOSTENIBILITAT. Polítiques de direcció per a turisme sostenible. Identificació dels diferents camins a través de les polítiques del turisme sostenible, les pràctiques i les iniciatives cooperativistes per a millorar i aconseguir el triple balanç de la sostenibilitat.

4. CLAUS, INSTRUMENTS I ESTRATÈGIES DEL TURISME SOSTENIBLE Identificar els avantatges que el turisme sostenible aporta als consumidors, els negocis i els destins. Identificació de claus i instruments per al turisme sostenible, i ús d'estratègies per a augmentar la sostenibilitat en les operacions turístiques de destins i empreses. Integració d'accions i estratègies de planificació en models de negocis turístics.

5. SOSTENIBILITAT EN HOSPITALITY. Avantatges de pràctiques sostenibles en Hospitality. Impactes ambientals d'hotels i altres empreses i estratègies sostenibles. Desenvolupament de projectes estratègics de turisme sostenible per a productes, negocis i destins. Com desenvolupar un pla d'acció de turisme sostenible.

6. SOSTENIBILITAT EN HOSPITALITY I TURISME: LES MILLORS PRÀCTIQUES. INSTITUCIONS I ACREDITACIONS. Identificació i anàlisi dels diferents tipus de certificació existents en el mercat actualment. Anàlisi de les millors pràctiques en sostenibilitat turística i hospitality.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 17,00 5,00 0 22,00
Cerca i anàlisi d'informació 11,00 0 0 11,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Sessió expositiva 20,00 0 0 20,00
Total 50,00 25,00 0 75

Bibliografia

 • BENGOECHEA MORANCHO, Aurelia; MAGADÁN DÍAZ, Marta y RIVAS GARCÍA, Jesús (2006). Actividad turística y medio ambiente. Oviedo: Septem.
 • BLANCO PORTILLO, Ricardo y ESTEBAN CURIEL, Javier de (coords.) (2016). Ecoturismo. Hacia una gestión sostenible moderna. Madrid: Síntesis.
 • BOSCH CAMPRUBÍ, Ramón et al (1998). Turismo y medio ambiente. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces , S.A..
 • BUADES, Joan; CAÑADA, Ernest y GASCÓN, Jordi (2102). El turismo en el inicio del milenio: una lectura crítica a tres voces. Madrid: Foro de Turismo Responsable.
 • BUENDÍA AZORÍN, José D. y COLINO SUEIRAS, José (ed.) (2001). Turismo y medio ambiente. Madrid: Civitas.
 • CEBALLOS-LASCURÁIN, Héctor (1998). Ecoturismo. Naturaleza y desarrollo sostenible. México D.F: Diana.
 • FULLANA, Pere y AYUSO, Sílvia (2001). Turisme sostenible. Rubes – Departament de Medi Ambient, Genralitat de Catalunya.
 • GARCÍA PALACIOS, Carlos (2012). La gestión del turismo en el ámbito de las comunidades indígenas. Barcelona: Formatic Barna.
 • GONZÁLEZ, Matías y LEÓN, Carmelo (2010). Turismo sostenible y bienestar social. ¿Cómo innovar esta industria global?. Vilafranca del Penedès: Erasmus ediciones.
 • LAGUNAS, David (2007). Antropología y turismo: claves culturales y disciplinares. México: Plaza y Valdés.
 • MAGADÁN, M. Y RIVAS, J. (2005). Turismo y medio ambiente. Oviedo: Septem.
 • MALDONADO, Carlos (2006). Turismo y Comunidades indígenas: Impactos, pautas para autoevaluación y códigos.. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
 • MUÑOZ, María (2012). El uso público en la Red de Parques Nacionales de España. OAPN.
 • OIT (2009). Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía..... Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
 • PÉREZ DE LAS HERAS, Mónica (1999). La guía del ecoturismo. O cómo conservar la naturaleza a través del turismo. Madrid: Mundi- Prensa.
 • PÉREZ DE LAS HERAS, Mónica (2004). Manual del turismo sostenible. Cómo conseguir un turismo social, económico y a. Mundi-Prensa.
 • PUERTAS, Inmaculada (2007). Ecoturismo en las Reservas de la Biosfera. Universidad de Granada.
 • RIVAS GARCÍA, Jesús (2008). Planificación y gestión sostenible del turismo. Oviedo: Septem.
 • RIVERA MATEOS, Manuel y RODRÍGUEZ GARCÍA, Luis (coord.) (2012). Turismo responsable, sostenibilidad y desarrollo local comunitario. Córdoba: Cátedra Intercultural, Universidad de Córdoba.
 • VV.AA. (2003). Sistema español de indicadores ambientales / Spanish System of Environmental To. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente.
 • WORLD TOURISM ORGANIZATION (2003). Sustainable development of ecotourism. A compilation of good practices in SME. Madrid: Sustainable Development of Tourism Series.
 • DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL. Recuperat , a http://www.gencat.cat/agricultura
 • DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Recuperat , a http://territori.gencat.cat/ca/inici/
 • ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. Recuperat , a www.ecologistasenaccion.org/
 • EUROPARC. Recuperat , a http://www.redeuroparc.org/
 • GREENPEACE. Recuperat , a http://www.greenpeace.org/espana/es/
 • INSTITUTO DE TURISMO RESPONSABLE. Recuperat , a http://www.biospheretourism.com/
 • MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Recuperat , a https://www.miteco.gob.es/es/
 • PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Recuperat , a http://www.unep.org/
 • SURVIVAL. Recuperat , a http://www.survival.es/indigenas
 • UNESCO (Ciencias Naturales). Recuperat , a http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/
 • WWF España. Recuperat , a http://www.wwf.es/wwf_adena/
 • Cuadernos de Turismo. ....
 • Papeles de Geografía. ....
 • Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. ....
 • Política y Sociedad. ....
 • Revista de Antropología Iberoamericana. ......
 • Revista de Medio Ambiente, Turismo y Sostenibilidad. ....
 • RIAT (Revista Interamericana de Ambiente y Turismo). ....
 • Revista Crítica. .......
 • Revista Española de Antropología Americana. .......

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treballs avaluables per treballar els continguts. S´ha de seguir el Llibre d´Estil Mediterrani. 45 No
Activitats a l´aula (debats, videoforums, estudis de cas,...) Participació activa a les activitats a l´aula (debats, video forums, role play, estudi de cas, etc,..) 10 No
Prova avaluativa final de resolució de cas pràctic. Nota mínima de 5 per a avaluació continua i 5 per a avaluació no continua. 45

Qualificació

L'avaluació contínua prevaldrà la constància de tot alumne que vingui a classe regularment, lliuri els treballs ,participi, acudeixi a les activitats, etc....

Per a l'alumne que no pugui seguir aquesta dinàmica o que per mitjanes acadèmiques no arribi a l'aprovat també hi ha un exàmen final.

L'avaluació contínua:

10% Participació activitats a l´aula (debats, estudi de cas, video-forum, role-play, etc,...)
15% Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments)
15% Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics)
15% Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística.
45% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Total 100%

Si algú realitza tota l'avaluació contínua i (avaluant amb la mitjana aritmètica) suspèn, va solament a la prova pràctica avaluable (100%)

Els Treballs es podrán presentar en grup no més gran de 4 persones.

Es presentaran treballs de classe i tots tindran la mateixa presentació:
a.- Nom de l'alumne i títol visible en primera pàgina.
b.- Sempre escrits a ordinador
c.- Sempre tindran una bibliografia
d.- Pàgines numerades
e.- Cites d'autors referenciades
f.- S’ inclourà inexcusablement un index
g.- Es respectessin els temps de lliurament i es podrà lliurar durant tot el dia triat fins al tancament de la universitat.
h.- El contingut serà senzill, no massa ampul•lós.
i.- Tots els treballs es presentaran via Moodle.


1.- Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments). Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Octubre 2022

2.- Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics). Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Novembre 2022

3.- Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística. Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball. Data de lliurament: Desembre 2022

Les tres activitats avaluables (treballs pràctics), així com els debats i resta d´activitats a l´aula inclouen temes 6, 7 i 8 del projecte Europeu Tourbit, per tractar la mobilitat sostenible, la circularitat dels serveis turístics, a través de debats i noticies d´actualitat quan tractem els diferents impactes del turisme i cerquem sol.lucions per maximitzar impactes positius, així com també s´inclouen items sobre la transició ecològica de les empreses turístiques i les Pyme´s als treballs pràctics en els que desenvolupem un pla estratègic de sostenibilitat aplicat a empresa segons l´elecció de l´alumne, on també es presenten accions sostenibles que poden en valor la circularitat dels serveis turístics.


ELS COL.LOQUIS MEDITERRANI NO ES PODEN INTEGRAR DINS AQUESTA INFORMACIÓ PER QUE NO TENIM LA DISPONIBILITAT DELS QUE IMPARTIRAN AQUESTES CONFERENCIES.
ES PER AIXO QUE ES MARCA COM ACTIVITAT I ES RECONFIRMARÁ QUAND TINGUEM INFORMACIÓ REAL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Els/les alumnes que no facin cap activitat avaluativa tindràn com a nota final un NO PRESENTAT.

Avaluació única:
Avaluació Única (Prova avaluable final) (Juny) = Total 100%

La prova avaluable serà diferent depenent si es realitza avaluació continua o no.

L´estructura de la prova d´avaluació única constarà de quatre parts:
Resolució online de 2 casos pràctics, i aportació crítica sobre tema d´actualitat de sostenibilitat turística. A més d´haver de resoldre una part tipus test de conceptes teòrics.

Es considera aprovat quan AC (100%) o AÚ (100%) superin el 4,9.


Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Es imprescindible tenir un mínim de 5 a cada activitat avaluable per tal de poder fer mitjana aritmètica.


Tutoria

Tutories presencials:
Les tutories presencials es realitzaran al depatx de Carrer Consell de Cent, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
Es recomana demanar cita previa i confirmar horari previament per email.

Tutories Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

L´eina principal de comunicació amb la professora es l´email, on es poden realitzar tot tipus de consultes en torn a l´assignatura, així com el Moodle on es disposa de tota l´informació relativa a l´assignatura. Es poden demanar tutories personalitzades amb videoconferència sempre que es necessitin, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Observacions

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.
Les classes seran de 1,5h setmanals i es desenvoluparan a l’aula assignada. S´inclouran activitats pràctiques, debats i video forums, estudi de casos, així com es destinarà un temps a cada sessió per treballar en les diferents activitats avaluables. En la mida del possible, farà una sortida de camp, i es contarà amb la participació d´alguns ponents experts en la temàtica.


Assignatures recomanades

 • Cultures aborígens
 • Destinacions turístiques inteligents
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme
 • Direcció estratègica d'empreses turístiques
 • Gestió i processos operatius de les empreses d'allotjaments
 • Gestió i processos operatius de les empreses d'intermediació turística
 • Gestió operativa d'agències de viatges
 • Gestió operativa d'allotjaments
 • Introducció al turisme
 • Nous turistes
 • Patrimoni turístic de Catalunya
 • Patrimoni turístic d'Espanya
 • Sociologia del turisme
 • Turisme ètic i cooperació internacional
 • Turisme solidari i de cooperació
 • Turisme sostenible
 • Turismes alternatius
 • Viatges combinats

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Docència Presencial:
10% Participació activitats a l´aula (debats, estudi de cas, video-forum, role-play, etc,...)
15% Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments)
15% Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics)
15% Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística.
45% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Docència Semi-Presencial:
10% Participació activitats a l´aula i online (debats, estudi de cas, video-forum, role-play, etc,...)
15% Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments)
15% Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics)
15% Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística.
45% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Docència Virtual:
10% Participació activitats online (debats, estudi de cas, video-forum, role-play, etc,...)
15% Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments)
15% Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics)
15% Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística.
45% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Les activitats a l´aula i/o online/virtual, així com els treballs no son recuperables.
Totes les activitats avaluables prova avaluable, treballs i activitats han de tenir una nota mínima de 5 per poder fer mitjana aritmètica.

Modificació de l'avaluació:
Docència Presencial:
10% Participació activitats a l´aula (debats, estudi de cas, video-forum, role-play, etc,...)
15% Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments)
15% Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics)
15% Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística.
45% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Docència Semi-Presencial:
10% Participació activitats a l´aula i online (debats, estudi de cas, video-forum, role-play, etc,...)
15% Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments)
15% Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics)
15% Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística.
45% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Docència Virtual:
10% Participació activitats online (debats, estudi de cas, video-forum, role-play, etc,...)
15% Treball 1. Turisme i Impactes del Turisme (Esdeveniments)
15% Treball 2. Pla Estratègic de Sostenibilitat aplicat a empresa turística (Circularitat dels serveis turístics)
15% Treball 3. Accions i estratègies de Turisme Sostenible aplicats a l´empresa turística.
45% Prova pràctica avaluable. (Es imprescindible tenir una nota mínima de 5 a la prova pràctica avaluable per poder fer mitjana)

Tutoria i comunicació:

Tutories presencials:
Les tutories presencials es realitzaran al depatx de Carrer Consell de Cent, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
Es recomana demanar cita previa i confirmar horari previament per email.

Tutories Online:
Les tutories es realitzaran de manera virtual, a través de E-mail, i videoconferències, segons horaris publicats a Moodle i a web de l´EU Mediterrani.
Per a tutories personalitzades amb videoconferència, es recomana consultar i confirmar horari prèviament per E-mail.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.