Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Disseny d’itineraris es centra en dos aspectes fonamentals: els itineraris o rutes promocionals, i els itineraris o rutes producte turístic. S'estudiarà com confeccionar i dissenyar un itinerari i s'analitzaren els principals exemples tant a nivell internacional, nacional i local
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Laia Mojica Gasol  / Maria Elena Puiggros Roman
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Laia Mojica Gasol  / Maria Elena Puiggros Roman
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (70%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. ITINERARIS: 1.1 Definició i tipologia d'itineraris 1.2 Fonts documentals

2. PROCESSOS D'UN ITINERARI: des del coneixement a la creació, comunicació, gestió anàlisi 2.1 Concepte de treball en Excel•lència 2.2 Eines de comunicació 2.3 Eines de gestió 2.4 Eines d'análisi

3. ITINERARIS PROMOCIONALS 3.1 UNESCO 3.2. Itineraris culturals del Consell d’Europa 3.3 Principal Itineraris Promocionals a nivell estatal, autonòmic i local.

4. ITINERARIS COM A PRODUCTE TURÍSTIC. 4.1 Legislació aplicable 4. 2 Empreses d’itineraris a BCN i Catalunya 4.3 Principals itineraris per Barcelona i Catalunya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 10,00 75,00 3,00 88,00
Sessió participativa 18,50 0 18,50 37,00
Total 28,50 75,00 21,50 125

Bibliografia

 • CABO NADAL, M (2004). Asistencia y guía de grupos. Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2002). Información turística en destino. Thomson Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2000). Comercialización de servicios y productos turísticos. Thomson Paraninfo.
 • CONSEIL D’EUROPE (2005). Promotion du tourisme culturel en tant que facteur de déveoppement des régions. Editions du Conseil de l'Europe.
 • IGLESIAS TOVAR, JOSÉ RAMÓN (2007). Comercialización de productos y servicios turístico. Síntesis.
 • MIRALBELL I IZARD, ORIOL (2007). Gestión de oficinas de turismo. Editorial UOC.
 • PAUNERO I AMIGÓ, XAVIER (2003). Patrimoni, turisme i desenvolupament local . Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • PICAZO ZAMORA, CARLOS (2000). Asistencia y guía a grupos turísticos. Síntesis.
 • PUERTAS, XAVIER (2012). Gestión del ocio en el ámbito turístico. Madrid: Síntesis.
 • Turisme de Catalunya. Club Cultura - Turisme Cultural-. Recuperat , a http://www.turismedecatalunya.com/cultura/
 • UE. itineraris culturals europeus.. Recuperat , a http://www.culture-routes.lu/
 • Journal of heritage tourism . Channel View Books.
 • Basora, X et al. (2015). El Mètode SENDIF, criteris per determinar el grau de dificultat dels.... Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.
 • Cirici Pellicer, A (1979). Barcelona pam a pam. Teide.
 • Galí Espelt, Núria et al (2010). Itinerarios culturales : la experiencia del camino de losdiamantes.... Documenta Universitaria.
 • Grant, David i Mason, Stephen (2012). Holiday Law . Sweet & Maxwell.
 • Hulot, François (1996). Mise en lumière d'itinéraires touristiques urbains : guide pour leur.... AFIT.
 • Puig, A. (2010). La Sagrada Família segons Gaudí. Pòrtic.
 • Sarlanga, Emmanuelle (1997). Les Routes touristiques : de la conception à l'animation. Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie.
 • Trappo, Hélène (1997). Le CE et les voyages : savoir organiser et bien acheter . Maine.
 • Hernández Ramírez (2011). Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(), 225-236
 • Horta, M et al (2010). La Barcelona turistizada. Revista d’Etnologi, (36), 126-135
 • López-Guzmán, G et al. (2008). La creación de productos turísticos utilizando rutas enológicas. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 6(), 159-171
 • Molleví Bortoló, G i Fusté Forné, F (2016). El turismo gastronómico, rutas turísticas y productos locales: el caso del.... Geographicalia, (68), 25-47
 • UdG (2019). Com citar documents . Sistema APA. Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats/ Treballs /altres EN AQUEST CAMP ES RECULLEN EL NOMBRE D'HORES EN ESCENARI DE SEMIPRESNCIALITAT

En cas de presencialitat totes les hores de professor virtual passearian a ser professor presencial. I en was de visturalitat totes les hopes de professor passerian a ser professor no presencial.
100 No

Qualificació

Tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial, però, per si de cas s’han previst altres escenaris. Els escenaris faran variar la presencialitat o no, la necessitat de fer-se tot telemàticament o no.

Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treballs/altres (aquesta modalitat no té límit de nota màxima)
En cas de no assolir el 5 ( o superior) podrà superar l’assignatura amb un examen a la convocatòria extraordinària: La qualificació màxima possible serà 6.
L’alumne/a que vant escollit la modalitat de avaluació contínua , sinó lliura el 95% de les activitats/treballs/altres (ni en temps ni en forma), passarà a avaluació única

Avaluació única: s’ha de fer un examen. La qualificació màxima possible serà 6. L’alumnat que opti per aquesta modalitat tindrà dues possibilitats: a la convocatòria ordinària i a l’extraordinària

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
ES PODRÀ ESCOLLIR EN FER AVALUACIÓ ÚNICA O CONTÍNUA
AVALUACIÓ ÚNICA
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua.
Tot fa pensar que el curs 21-22 sigue presencial, malgrat Això s'ha tingut en compte autres possibles escenario (semipresencialitat o virtualité).
El canvi d'escenario no afectaría més que en que es fes l'examen de firam virtual o presencial.
Així l'avaluació única: s’ha de fer un examen. La qualificació màxima possible serà 6. L’alumnat que opti per aquesta modalitat tindrà dues possibilitats: a la convocatòria ordinària i a l’extraordinària.


Requisits mínims per aprovar:
Tot fa pensar que el curs 21-22 sigui presencial però les modalitat i requisits per aprovar seran els mateixos. Els possibles escenaris afectaran a si es fa tot de forma virtual o parcialment o com indiquin les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball/altres
En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 95% de les activitats passa a avaluació única. Si es suspèn l’avaluació continua es podrà superar fent un examen a la convocatòria extraordinària, llavors la nota màxima sols serà 6
Avaluació única: s’ha de fer un examen final. Hi haurà dos possibilitats una a la convocatòria ordinària i una altra a la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6

Tutoria

El sistema de tutories serà (sempre que les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries ho permeti):
Presencial i /o via mail.
Les tutories presencials seran amb cita prèvia. Es crearà un sistema per fer reserva d'hora(que serà comunicat a classe i al Moodle EUM)
En alguns casos, si és necessari, es farà servir un sistema de videoconferència (GoToMeeting o el que EUM considera adient)

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El medis de comunicació es faran servir en tots els escenaris i seran:
- MOODLE d’ EUM (horaris, informacions activitats/treballs, recursos, etc.) comunicats de qualsevol novetat o variació de la programació. Es crearà un espai per comunicacions setmanals: Per servir de recordatori i de qualsevol variació del que s’hagi establert per la raó que sigui
- MISSATGERIA DE MOODLE recordatoris de lliuraments i les comunicacions que sia necessàries
- CORREU ELECTRÒNIC qualsevol informació necessària sia del tipus que sia
- GOTOMEETING sistema de videoconferència (o el sistema que EUM estimi oportú)per realitzar algunes tutories i per classes (en el cas d'escenaris de semipresencialitat o confinament.
- Moodle UdG es farai servir sols per aquelles compteències que no estiguin adaptades al Moodle Mediterrani
Per reservar hora per tutories es crear un sistema per fer la reserva. Es comunicar a classe i al Moodle.
Tot sembla indicar que el curs 21-22 serà presencial però, per si de cas ,s'apunten altres possibles escenaris
ESCENARI DE PRESENCIALITAT
Les classes es faran a les aules. Talment les tutories (tal com s'indica en l'apartar corresponden)

ESCENARI DE SEMIPRESENCIALITAT
Es farà classe a l'aula amb el percentatge d'estudiants que estableixin les Autoritats competents i la resta de l'alumnat podrà seguir les classes en temps real a través de GoToMeeting( o el sistema que EUM estima oportuno). Les sessions seran gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques i un 50% presencial. Aquet percentatge pot variar en funció de la disponibilitat d’espais i/o del estudiants. Aquest percentatge por variar en función del ue indiquin les Autoritats Sanitàtis i/o Universitàries.)
ESCENARI DE CONFINAMENT
Es farà tota la docència virtual : classes amb GoToMeeting (o el sistema que EUM estimi adient) pel 100% d'estudiants. Sessions gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques

Observacions

És OBLIGATORI que l'alumnat consulti -i si s'escau faci les accions necessàries com pot ser descarregar documents, llegir comunicats/textos, respondre per escrit, lliurar documents, etc.- el moodle, el correu electrònic com a mínim un cop per setmana car és el sistema de comunicació principal tant en escenari de semipresencialitat, presencialitat o de confinament. Caldrà també fer servir el Moodle UdG, per aquells aspectes qeu no estiguin al Moodle EUM

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Malgrat que tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial s'ha pensat en tots els escenaris possibles (presencialitat, semipresencialitat y virtualitat)
Tant a l’avaluació única com la continua, es podran fer tant en escenaris de presencialitat, semipresencialitat

Modificació de l'avaluació:
Les dues modalitats d'avaluació es podran realitzar tant en escenari de presencialitat, semipresencialitat o virtualitat. Sols modificaria si l'examen es virtual o presencial (de l'avaluació única)

Tutoria i comunicació:
Els sistemes de comunicació i tutories sols es modificaria (en cas de semipresencialitat o virtualitat) en que, en canvi de fer-se presencialment, es faria amb un sistema de teleconferència (Go To Meeting, o el sistema que EUM estimi adient)
Tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial però per si de cas es presenten altres possibles escenaris

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.