Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació al vocabulari i situacions d’àmbit turístic. Es tractaran diversos temes a través de continguts funcionals, lèxics, gramaticals i culturals, tenint en compte la perspectiva de gènere. Es continuaran treballant situacions professionals quotidianes com instrument de comunicació i l’anàlisi de les normes de convivència socioculturals amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova  / Cristina Gracia Rosado
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (20%), Alemany (60%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (20%), Alemany (60%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (20%), Alemany (60%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Wiederholung Deutsch 1

2. LEKTION 8. Quer durch Berlin! Orientierung in der Stadt Themen und Situationen. • Eine Stadt beschreiben • Über Orte und Sehenswürdigkeiten sprechen • Vekehrsmittel benennen • Nach dem Weg fragen und Wege beschreiben Grammatik: • Präpositionen mit Akkusativ (wohin?): in, durch, über • Nach, zu + Dativ • Imperativ • Präteritum von haben Phonetik: Kosonantenverbindungen: sch, st, sp

3. LEKTION 9: Fisch zum Frühstück? Themen und Situationen • Über Essgewohnheiten sprechen • Lebensmittel und Mengenangaben • Verkaufsgespräche führen • Hotelgäste nach ihrer Zufriedenheit fragen • Rezepte verstehen Grammatik: • Häufigkeitsangaben: nie, selten, manchmal, oft, immer, jeden Tag, • Viel – mehr; wenig – weniger Phonetik: -e, -en und –el am Wortende

4. LEKTION 10. Was darf ich Ihnen bringen? Im Restaurant Themen und Situationen • Die Speisekarte • Gäste im Restaurant bedienen: die Bestellung aufnehmen, etwas empfehlen, auf Bitten und Reklamationen reagieren • Über Eigenschaften von Speisen sprechen • Einen Restauranttipp geben Grammatik: • Modalverben: dürfen, wollen, müssen • Graduierung mit zu + Adjektiv • Verben mit Dativ • Personalpronomen im Dativ Phonetik Konsonanten: h

5. LEKTION 11. Wie war del Urlaub? Urlaubstrends und Urlaubsberichte Grammatik: • Über Urlaubsaktivitäten sprechen • Über Urlaubserlebnisse sprechen • Hotelbewertungen verstehen • Über den Lebenslauf sprechen Grammatik: • Perfekt (regelmäßig und unregelmäßig) • Perfekt mit haben und sein • Zeitangaben: seit, vor, von .... bis, letztes Jahr, als Kind, wenig Phonetik • Diphthonge: ei, au, eu

6. LEKTION 12. Bleiben Sie gesund! Gesundheit und Wellness Themen und Stuationen • Der Körper • Über Wellnessangebote sprechen • Über Urlaubskrankheiten und Unfälle sprechen • Fitness- und Entspannungsübungen führen • Über das Wetter sprechen Grammatik: • Modalverb sollen • gegen + Akkusativ • Komparativ und Superlativ von gern(e), gut, viel, wenig Phonetik: Konsonantenverbindungen: ts

7. LEKTION 13. Sie brauchen Regensachen! Kleider und Wetter Themen und Situationen • Kleidung • Farben, Materialien und Stile • Verkaufsgeschpräche in Geschäften führen • Über das Wetter sprechen Grammatik. • Welcher, welche, welches? (Nominativ + Akkusativ) • Dieser, diese, dieses (Nominativ + Akkusativ) • Passen, gut stehen, gefallen + Dativ • Werden + Wetter Phonetik: Konsonanten: ich- und ach- Laut Konsonanten: r

8. LEKTION 14. Guten Flug. Am Flughafen Themen und Situationen • Orientierung am Flughafen • Fluggästen Auskunft geben • Berufe am Flughafen • Flüge buchen und über Zugfahrpläne informieren Grammatik • Personalpronomen im Akkusativ • Konunktionen: denn, aber Phonetik Konsonantenverbindungen: ng und nk

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0,50 0,50 0 1,00
Lectura / comentari de textos 1,25 0 0 1,25
Prova d'avaluació 8,00 11,00 0 19,00
Resolució d'exercicis 16,00 7,50 0 23,50
Sessió expositiva 10,00 0 0 10,00
Sessió participativa 14,00 0 0 14,00
Simulacions 1,50 4,00 0 5,50
Visionat/audició de documents 0,75 0 0 0,75
Total 52,00 23,00 0 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1. Oral: Wegbeschreibung

En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
1. (Lesen) Visionat / audició de documents Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
1. (Hören) Lectura / comentari de textos Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
1. Parcial


Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
2. Oral: im Restaurant En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
3. Oral: Frage / Antwort En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
2. Parcial (període d'exàmens gener)

Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
2. (Lesen) lectura/comentari de textos Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
2. (Hören) visionat/ audició de documents Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3. Parcial

Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
3. (Lesen) lectura / comentari de textos Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3. (Hören) visionat/audició de documents Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4. Oral: Reise En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
4. Oral : Gespräch auf dem Flughafen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
5. Oral: Frage / Antwort En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
4. Parcial
(perídoe d'exàmens maig)
Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 10
4. (lesen) lectura / comentari de textos Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4. (Hören) visionat / audició de documents Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
Aussprache / Intonation Es valora l'aprenentatge i l'evoluació en l'adquisició de la fonètica i prosodia de l'alemany, posant èmfasi en les sons més típics de l'idioma. 10

Qualificació

Per poder seguir l'avaluació continuada, ÉS OBLIGATORI assistir com a mínim al 80% de les sessions.

L’avaluació contínua constarà de

a) Quatre exàmens parcials:

1.Parcial al novembre
2. Parcial al període d'exàmens de gener
3. Parcial al març
4. Parcial al període d'exàmens de maig.

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitjana d’aquests quatre exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d'un parcial. Tot i això, per aquells alumnes que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat (mèdic o laboral) per no poder-hi assistir, es podrà fer l'examen en altres dates i horaris proposats pels professors.

b) Diàlegs o simulacions orals. Aquestes petites simulacions es duran a terme de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral). Si l'alumne no pot realitzar alguna activitat oral a la data establerta, previ justificant (mèdic o laboral) podrà fer-la fins el proper oral programat, NO MÉS ENLLÀ.

NO s’acceptarà fer cap oral de contínua una vegada hagin acabat les classes. Si falta cap oral la nota d’aquest serà 0.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un oral final com a contínua.

c) 4 proves de comprensió escrita i 4 de comprensió oral, que es faran al novembre/gener/març i maig.


Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 40%

valor de l’expressió escrita 40%

valor de la comprensió oral 10%

valor de la comprensió escrita 10%

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única).

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de quatre parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral (Sprechen): 40%
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral: 20%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats (es penalitzaran les estructures de nivells superiors, produïdes per l'ús abusiu del traductor), així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.
b) a través del correu electrònic.
c) de manera presencial a classe o al despatx.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió, oral i escrita, a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

  • Alemany I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2021-2022, si la situació empitjora i cal tornar a la semipresencialitat la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passaran a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veurà afectada per l'evolució del COVID-19. Les activitats es podran fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Pot variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

El professor avisarà als estudiants dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.