Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Valoració i preparació preoperatòria del malalt. Risc anestèsic-quirúrgic. Monitorització de les funcions orgàniques. Tècniques i fàrmacs anestèsics. Complicacions anestèsiques. Recuperació postanestèsica. Tractament del dolor.
Crèdits ECTS:
5
Idioma principal de les classes:
Francès
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Indistintament (50%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Grup F

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:

Competències

  • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
  • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
  • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
  • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
  • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
  • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
  • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Valoració i preparació preoperatòria del malalt

2. Risc anestèsic-quirúrgic.

3. Tècniques i fàrmacs anestèsics.

4. Complicacions anestèsiques.

5. Recuperació postanestèsica.

6. Tractament del dolor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18 32 50
Classes pràctiques 10 0 10
Prova d'avaluació 4 43 47
Seminaris 6 12 18
Total 38 87 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ABP Criteris d'avaluació segons normativa UEM 50
Examen ABP Aprovat >= 5 50

Qualificació

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació (tutories ABP, examen ABP, pràctiques i examen test). En el cas de les tutories ABP es considerarà com a no realitzada en cas de no assistència a > 25% de les tutories.