Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Racionalització, assignació òptima dels recursos, cost d’oportunitat, etc. són alguns dels conceptes que l’Economia de la Salut fa servir per analitzar les interaccions de l’oferta i la demanda dins del mercat sanitari. El mòdul és de caràcter pràctic i persegueix que l’alumne tingui les competències necessàries per aplicar tals conceptes en l’anàlisi de problemes com l’escassetat de recursos i la seva assignació eficient.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca.
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional.

Continguts

1. Health Economics concepts: efficiency vs scarcity.

2. Basic decisions: opportunity cost.

3. Demand and Supply of Healthcare: Elasticity

4. Healthcare Market: price determination.

5. Efficacy vs Effectiveness: Shadow Price in health economics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20 80 100
Classes expositives 2 1 3
Prova d'avaluació 4 2 6
Seminaris 6 10 16
Total 32 93 125

Bibliografia

 • Wonderling, David (2005 ). Introduction to health economics . Maidenhead: Open University Press. Catàleg
 • Mankiw, N. Gregory (cop. 1998 ). Principles of economics . Fort Worth [etc.]: The Dryden Press. Catàleg
 • Drummond, M. F. (1997 ). Methods for the economic evaluation of health care programmes (2nd ed.). Oxford, etc.: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problem-Based Learning - Responsibility,
- Learning abilities,
- Communication,
- Interpersonal relationships.
40
Seminars Learning abilities 10
PBL- Exam First part:
- Relevance to the learning objectives,
- relevance to the problem or situation and
- justification of the 4 chosen topics.

Second part:
- Accreditation of knowledge acquired by means of the 2 questions related to the 2 selected topics.

Readability and conciseness of both parts
50

Qualificació

Evaluation has three parts: PBL sessions, Seminars and PBL Exam. All of them must be passed independently (minimum grade to pass each part is 50% of the assigned share).

5 (five) IS THE MINIMUM MARK TO PASS THE MODULE.

- PBL sessions evaluation will account for 40% of 100%. Criterion (grade proportion):
Responsibility: 10%.
Learning abilities: 10%.
Communication: 10%.
Interpersonal relationships: 10%.

- Seminars evaluation will account for 10% of 100%. Criterion (grade proportion):
Capability to apply acquired knowledge: 6%.
Oral and written presentation: 4%.

- PBL Exam is going to account for 50% of 100% (this will include all concepts from PBL sessions and seminars).

1st Part, criterion for each of the 2 selected topics (grade proportion):
Relevance to the learning objectives: 2%.
Relevance to the situation: 2%.
Justification: 6%.

2nd Part, criterion for each of the 2 questions (grade proportion):
Accreditation of acquired knowledge within the question context: 25%


Both parts, criterion (grade proportion)
Readability and conciseness: 5%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Not attending at the PBL sessions.

Observacions

If the PBL- Exam was not passed, it would do a RE-EXAMINATION.

Evaluation activity:
PBL Exam: 100%

----------------------------------------------------------------------
Qualificació:
5 (five) IS THE MINIMUM MARK TO PASS THE MODULE.


- PBL Exam is going to account for 100% of 100%.

1st Part, criterion for each of the 2 selected topics (grade proportion):
relevance to the learning objectives: 4%
relevance to the situation: 4%
justification: 12%

2nd Part, criterion for each of the 2 questions (grade proportion):
accreditation of knowledge acquired within the question context: 40%

Both parts, criterion (grade proportion)
Readability and conciseness: 20%

---------------------------------------------------------------------
Criteris específics de la nota NO Presentat:
Not attending.

Assignatures recomanades

 • Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació
 • Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària