Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
El treball de final de grau comporta la realització, per part de l’estudiant, d'unes pràctiques professionals i d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament de medicina.
Crèdits ECTS:
18

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jaime Francisco Aboal Viñas  / Xavier Aldeguer Mante  / Anna Angona Figueras  / Pere Boadas Vaello  / Ana Maria Bofill Rodenas  / Marc Bonnin Vilaplana  / Enrique Antonio Bordon Cabrera  / Antonio Bores Domenech  / Joaquim Bosch Barrera  / Ramon Brugada Terradellas  / Joan Maria Brunet Vidal  / Olga Carmona Codina  / Nicolas Carrasco Canovas  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / Ernesto Castro Gutierrez  / Ferran Cordon i Granados  / Pablo de Loma-Osorio Ricon  / Sonia del Barco Berron  / Saioa Eizaguirre Anton  / Jose Manuel Fernandez-Real Lemos  / Jose Garre Olmo  / Jordi Girones Vila  / Maria Àngels Gispert Ametller  / Montserrat Gispert Sauch Puigdevall  / Joan Ferran Gomez Castella  / Manuel Gorina Faz  / Natalia Lloveras Guelque  / Abel Lopez Bermejo  / Rafael Marcos Gragera  / Anna Maroto Gonzalez  / Maria Felisa Martin Perez  / Elisabet Merino Mesa  / Isabel Mitja Pau  / Ramon Orriols Martinez  / Sara Pagans Lista  / Marcos Antonio Paz Bermejo  / Salvador Pedraza Gutierrez  / Virginia Piñol Sanchez  / Pedro Plaja Roman  / Maria Teresa Puig Miquel  / Miguel Quesada Sabate  / Cristina Ramio Lluch  / Lluís Ramió Torrentà  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Rene Roberto Robles Cedeño  / Agueda Rodriguez Vicente  / Jordi Rubió Casadevall  / Miriam Sabat Mir  / Mario Jose Sanchez Fernandez  / Georgia Sarquella Brugada  / Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein  / Domenec Serrano Sarbosa  / Yolanda Silva Blas  / Iñigo Luis Soteras Martinez  / Ana Taltavull Pons  / Maria Tapia Garcia  / Mikel Terceño Izaga  / Marc Tobed Secall  / Alberto Trujillo Fagundo  / Montserrat Vendrell Relat  / Marcel Verges Aiguaviva  / Ester Vila Camps  / Joan Carles Vilanova Busquets  / Francesc Xavier Xifro Collsamata  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jaime Francisco Aboal Viñas  / Xavier Aldeguer Mante  / Anna Angona Figueras  / Pere Boadas Vaello  / Ana Maria Bofill Rodenas  / Marc Bonnin Vilaplana  / Enrique Antonio Bordon Cabrera  / Antonio Bores Domenech  / Joaquim Bosch Barrera  / Ramon Brugada Terradellas  / Joan Maria Brunet Vidal  / Olga Carmona Codina  / Nicolas Carrasco Canovas  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Xavier Castells Cervello  / Antoni Castro Guardiola  / Ernesto Castro Gutierrez  / Ferran Cordon i Granados  / Pablo de Loma-Osorio Ricon  / Sonia del Barco Berron  / Saioa Eizaguirre Anton  / Jose Manuel Fernandez-Real Lemos  / Jose Garre Olmo  / Jordi Girones Vila  / Maria Àngels Gispert Ametller  / Montserrat Gispert Sauch Puigdevall  / Joan Ferran Gomez Castella  / Manuel Gorina Faz  / Natalia Lloveras Guelque  / Abel Lopez Bermejo  / Rafael Marcos Gragera  / Anna Maroto Gonzalez  / Maria Felisa Martin Perez  / Elisabet Merino Mesa  / Isabel Mitja Pau  / Ramon Orriols Martinez  / Sara Pagans Lista  / Marcos Antonio Paz Bermejo  / Salvador Pedraza Gutierrez  / Virginia Piñol Sanchez  / Pedro Plaja Roman  / Maria Teresa Puig Miquel  / Miguel Quesada Sabate  / Cristina Ramio Lluch  / Lluís Ramió Torrentà  / Rafael Santiago Ramos Blanes  / Rene Roberto Robles Cedeño  / Agueda Rodriguez Vicente  / Jordi Rubió Casadevall  / Miriam Sabat Mir  / Mario Jose Sanchez Fernandez  / Georgia Sarquella Brugada  / Fabiana Silvia Scornik Gerzenstein  / Domenec Serrano Sarbosa  / Yolanda Silva Blas  / Iñigo Luis Soteras Martinez  / Ana Taltavull Pons  / Maria Tapia Garcia  / Mikel Terceño Izaga  / Marc Tobed Secall  / Alberto Trujillo Fagundo  / Montserrat Vendrell Relat  / Marcel Verges Aiguaviva  / Ester Vila Camps  / Joan Carles Vilanova Busquets  / Francesc Xavier Xifro Collsamata  / Marta Fernanda Zwart Salmeron
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional

Continguts

1. Pràctiques professionals, en forma de rotatori clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials.

2. Treball final de grau: presentació d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament de medicina. Implica la presentació de un informe científic per escrit i una exposició i defensa oral en públic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 4,00 4,00 0 8,00
Anàlisi / estudi de casos 0 2,00 0 2,00
Elaboració individual de treballs 0 120,00 0 120,00
Pràctiques en empreses / institucions 130,00 130,00 0 260,00
Sessió expositiva 2,00 20,00 18,00 40,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 0 20,00
Total 146,00 286,00 18,00 450

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en el centre mèdic per a dur a terme el Treball Final de Grau (durant 11 setmanes) S'avaluen la responsabilitat de l'alumne, les seves habilitats d'aprenentatge i comunicació i també les relacions interpersonals amb la resta del grup en el decurs de les pràctiques. 20 No
Presentació i defensa del TFG S'avaluen el contingut i presentació del treball, la seva estructura, correcció i qualitat científica. també s'avalua la seva capacitat de comunicar el treball científic i la seva capacitat de defensa dels arguments científics. 80

Qualificació

- El tutor de l'estudiant haurà de donar conformitat prèvia al TFG elaborat per l'estudiant. Sense aquesta conformitat l'alumne no podrà defensar-lo davant del tribunal.

- L'alumne exposarà i defensarà oralment en un acte públic els resultats de la memòria del seu TFG. L'exposició la realitzarà en llengua anglesa davant d'un tribunal avaluador.

- La qualificació final del TFG s'obtindrà ponderant en un 20% la valoració atorgada pel tutor (sobre l'estada de l'estudiant en el centre mèdic) i en un 80% la valoració del tribunal del TFG.

- Els alumnes hauran d'aprovar (superar el 50% de la nota) les dues parts per separat; tant la valoració atorgada pel tutor com la valoració del tribunal.

- Els alumnes que llur TFG sigui el resultat d’una estada en un centre l’estranger en el marc del programa ERASMUS, rebran la qualificació que se’ls hagi atorgat en el centre estranger sempre que el procés d’avaluació aplicat sigui homologable al que s'aplica a la resta d’alumnes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- Es qualificara com a "no presentat" només en el supòsit que l'estudiant no rebés la conformitat del seu tutor del TFG elaborat o que, en cas de tenir-la, no procedís a la defensa efectiva del TFG davant del tribunal avaluador.

Avaluació única:
en casos excepcionals l'alumne s'haurà de sotmetre a un examen de 3 preguntes curtes sobre el temari que ha anat aprenent al llarg del TFG

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 3 tutories grupals i 4 individuals corresponents als tallers. Aquestes tutories seran presencials si el context no aconsella el contrari.
A banda, es podran sol·licitar tutories individuals addicionals als tutors mitjançant correu electrònic.
Aquestes tutories individuals podran ser presencials o virtuals.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'utilitzaran plataformes de videotrucada per a les activitats no presencials.
Les informacions de caire general relatives al funcionament del mòdul es realitzaran mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
- Es mantindran els tallers, tutories i magistrals, que es realitzaran a través de Moodle i plataformes de videotrucada.

En el cas de passar a un escenari de presencialitat plena:
- Tots els tallers, tutories i magistrals es realitzaran al centre docent.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
Donat que en aquest cas no es pot garantir la realització de les pràctiques, ens trobarem en dos escenaris possibles.
1. Si s'ha realitzat un 40% o més de les 130 hores mínimes de pràctiques, l'avaluació es mantindrà com estava prevista. La part de presentació i defensa del treball de final de grau es realitzarien a través de la plataforma Moodle o videotrucada.
2. Si no s'ha realitzat un 40% o més de les 130 hores mínimes de pràctiques, l'avaluació serà el 100% l'activitat de presentació i defensa del treball de final de grau. En aquest cas també es realitzarien a través de la plataforma Moodle o videotrucada.

Tutoria i comunicació:
En el cas de passar a un escenari de NO-presencialitat:
- Totes les tutories i comunicacions es realitzarien mitjançant el fòrum d'avisos i notícies de Moodle i plataformes de videotrucada.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.