Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Formació Clínica Humana en aparell respiratori (3109G01017). Reconèixer la definició, etiologia i fisiopatologia, així com diagnosticar i orientar el maneig terapèutic o la prevenció de les principals patologies de l'aparell respiratori.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Abadal Prades  / Juan Carlos Calderon Lopez  / Saioa Eizaguirre Anton  / Albert Maroto Genover  / Ana Isabel Martin-Urda Diez-Canseco  / Ramon Orriols Martinez  / Daniela Soledad Torres Scianca
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Abadal Prades  / Juan Carlos Calderon Lopez  / Saioa Eizaguirre Anton  / Albert Maroto Genover  / Ana Isabel Martin-Urda Diez-Canseco  / Ramon Orriols Martinez  / Daniela Soledad Torres Scianca
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Abadal Prades  / Manuel Haro Estarriol  / Ramon Orriols Martinez  / Daniela Soledad Torres Scianca  / Joan Antoni Valles Callol
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marta Abadal Prades  / Manuel Haro Estarriol  / Ramon Orriols Martinez  / Daniela Soledad Torres Scianca  / Joan Antoni Valles Callol
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ramon Orriols Martinez  / Daniela Soledad Torres Scianca  / Carmen Amalia Vasquez Dongo  / Montserrat Vendrell Relat
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Sonia Belda Diaz  / Saioa Eizaguirre Anton  / Ramon Orriols Martinez  / Daniela Soledad Torres Scianca  / Carmen Amalia Vasquez Dongo  / Montserrat Vendrell Relat
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Marc Bonnin Vilaplana  / Saioa Eizaguirre Anton  / Manuel Haro Estarriol  / Ramon Orriols Martinez  / Carlos Sabadell Nieto  / Daniela Soledad Torres Scianca
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Bosch Barrera  / Saioa Eizaguirre Anton  / Manuel Haro Estarriol  / Ramon Orriols Martinez  / Eric Rojas Calvera  / Carlos Sabadell Nieto  / Gladis Sabater Talaverano  / Daniela Soledad Torres Scianca  / Montserrat Vendrell Relat
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora

Continguts

1. Introducció al maneig general del pacient amb malalties respiratòries. Mediastí i malformacions pulmonars.

          1.1. Historia clínica i exploració física.

          1.2. Tècniques i procediments diagnòstics de les malalties respiratòries.

          1.3. Tècniques i procediments terapèutics en les malalties respiratòries.

          1.4. Insuficiència respiratòria.

          1.5. Hemoptisi.

          1.6. Malalties del mediastí.

          1.7. Malformacions broncopulmonars.

2. Malalties de les vies respiratòries.

          2.1. Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

          2.2. Asma bronquial.

          2.3. Bronquièctasis i fibrosi quística de l'adult.

          2.4. Altres malalties pulmonars obstructives.

3. Neoplàsies broncopulmonars. Malalties de la pleura i el diafragma.

          3.1. Carcinoma broncogènic microcític i no microcític.

          3.2. Nòdul pulmonar solitari.

          3.3. Tumor carcinoide i altres neoplàsies pulmonars.

          3.4. Malalties de la pleura.

          3.5. Malalties del diafragma.

4. Malalties infeccioses pulmonars.

          4.1. Pneumònia adquirida a la comunitat i nosocomial. Abscès pulmonar.

          4.2. Tuberculosi pulmonar i infeccions per micobactèries atípiques.

          4.3. Infeccions pulmonars en el pacient inmunodeprimit i altres infeccions pulmonars.

          4.4. Infecció pel VIH i SIDA: Manifestacions pulmonars.

5. Malalties pulmonars intersticials difuses i malalties vasculars.

          5.1. Classificació general i diagnòstic de les malalties pulmonars intersticials.

          5.2. Pneumònies intersticials pulmonars idiopàtiques. Fibrosi pulmonar.

          5.3. Exposició a pols orgànica i inorgànica. Pneumonitis per hipersensibilitat i pneumoconiosi.

          5.4. Sarcoïdosi, eosinofília pulmonar i hemorràgia alveolar.

          5.5. Manifestacions pulmonars de les col.lagenosis i vasculitis.

          5.6. Hipertensió pulmonar primària i secundària.

          5.7. Malaltia tromboembòlica venosa. Embòlia pulmonar.

6. Cirurgia toràcica, trasplantament pulmonar i risc preoperatori. Reanimació cardiopulmonar. Trastorns respiratoris durant el son.

          6.1. Risc preoperatori en cirurgia toràcica.

          6.2. Bases anatòmiques i quirúrgiques de la cirurgia toràcica. Drenatge pleural.

          6.3. Pneumotòrax, traumatismes toràcics i trasplantament pulmonar.

          6.4. Reanimació cardiopulmonar.

          6.5. Trastorns respiratoris durant el son. Síndrome d'apnea-hipopnea del son. Apnees centrals. Síndromes d'hipoventilació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 36,00 75,00 0 111,00
Prova d'avaluació 6,00 0 0 6,00
Sessió expositiva 7,00 12,00 6,00 25,00
Sessió participativa 18,00 60,00 18,00 96,00
Sessió pràctica 32,00 30,00 0 62,00
Total 99,00 177,00 24,00 300

Bibliografia

 • Álvarez-Sala Walther, José Luis (cop. 2010 ). Neumología clínica . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Álvarez-Sala Walther, José Luis (cop. 2010 ). Neumología clínica. Barcelona [etc.]: Elsevier. Recuperat 25-03-2019, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9788480862981 Catàleg
 • Archivos de bronconeumología (1965. Barcelona: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. , a http://www.sciencedirect.com/science/journal/03002896 Catàleg
 • ATS. American Thoracic Society. Recuperat 25/03/2019, a http://www.thoracic.org/
 • Baum, Gerald L., (2004 ). Baum's textbook of pulmonary diseases (7th ed.). Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna : Farreras, Rozman (18a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna: Farreras, Rozman (18ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier, a https://www.elsevierelibrary.es/product/farreras-rozman-medicina-interna Catàleg
 • Cecil, Russell L. (2009). Cecil : tratado de medicina interna (23a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier España. Catàleg
 • Comité Ejecutivo de la GEMA (2018). GEMA 4.3 : guía española para el manejo del asma. Madrid: Luzán 5, a https://www.semg.es/images/documentos/docs_varios/GEMA_43.pdf Catàleg
 • Elias, Jack A. (cop. 2008 ). Fishman's pulmonary diseases and disorders (4th ed.). New York [etc.]: Mc Graw-Hill. Catàleg
 • ERS. European Respiratory Society. Recuperat 25/03/2019, a https://www.ersnet.org/
 • Fraser, Richard S (1999). Fraser and Paré's diagnosis of diseases of the chest (4th ed.). Philadelphia [etc.]: Saunders. Catàleg
 • GOLD. The Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (2019). Recuperat 25/03/2019, a https://goldcopd.org/
 • Goodman, Lawrence R (cop. 2009 ). Felson, principios de radiología torácica : [un texto programado] (3a ed.). Madrid [etc.]: bMcGraw-Hill / Interamericana de España. Catàleg
 • Harrison, Tinsley Randolph (2013). Harrison manual de medicina (18ª edición). México, D.F.: McGraw-Hill Education, a http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4423 Catàleg
 • Jameson, J. Larry (2018). Harrison's principles of internal medicine (Twentieth edition). New York: McGraw-Hill Education. Catàleg
 • Kasper, Dennis L. (cop. 2016 ). Harrison : principios de medicina interna (19a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Kumar, Vinay (2010). Robbins and Cotran pathologic basis of disease (8th ed.). Philadelphia (Pa.): Elsevier Saunders. Catàleg
 • Kumar, Vinay (2015). Robbins y Cotran patología estructural y funcional / (9a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Murray, John F (2010). Murray and Nadel's textbook of respiratory medicine / (5th ed.). Philadelphia: Elsevier Saunders. Catàleg
 • Parker, Mark S (cop. 2006 ). Teaching atlas of chest imaging . New York: Thieme. Catàleg
 • Patterson GA, Pearson FG (2008). Pearson's thoracic and esophageal surgery (3rd ed.). London: Churchill Livingstone.
 • Parsons, Polly E. (2006). Pulmonary / respiratory therapy secrets (3rd ed.). Philadelphia: Mosby Elsevier. Catàleg
 • Pedrosa, Cesar S. (cop. 2009 ). Pedrosa : diagnóstico por imagen (3ª ed.). Madrid: Marbán. Catàleg
 • Sabiston, David C. (2018). Sabiston tratado de cirugía : (20a edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Sellke, Frank W (2010). Sabiston and Spencer Surgery of the chest (8th ed). Philadelphia: Saunders. Catàleg
 • SEPAR. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica . Recuperat 25/03/2019, a https://www.separ.es/
 • Townsend, Courtney M. (2018). Sabiston tratado de cirugía : (20a edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Presentació Presentació del mòdul 0 No
Sessions d'aprenentatge basat en problemes S'avaluarà a l'alumne pel que fa als seus coneixements previs, actitut i assoliment dels objectius del grup. L'avaluació la farà el tutor amb una plantilla estandaritzada segons els criteris establerts per la UEM (Unitat d'Educació Mèdica) i l'assistència serà obligatòria. Cal superar aquesta activitat per aprovar el mòdul. 40 No
Classes magistrals integradores Classes magistrals dels professor 0
Classes participatives o seminaris Seminaris o classes participatives dels professors 0
Tallers participatius Tallers pràctics del mòdul 0 No
Examen ABP Examen final del mòdul 60
Altres avaluacions Segons funcionament del mòdul 0

Qualificació

Per a la qualificació del mòdul cal considerar els següents apartats:

1. 40% Treball en les sessions ABP amb tutor (4 dels 10 punts de la nota final). El tutor valorarà la participació de l'estudiant amb plantilla estandaritzada segons el criteris establerts per la UEM Unitat d'Educació Mèdica. L'assistència és obligatòria.

2. 60% Examen final. L'examen final incloura una part d'avaluació ABP amb un cas clínic, preguntes curtes i la possibilitat de preguntes tipus test amb un qüestionari de múltiples opcions de resposta única. L'examen final es realitzarà en dues parts. La suma de la part corresponent a l'avaluació ABP de l'examen final correspondrà aproximadament a un 20% de la nota final. L'examen final correspon a tot el mòdul i pot incloure la resolució adicional d'un o dos casos clínics.


3. Per poder aprovar el mòdul i fer la suma de les puntuacions ponderades de les diferents parts de l'avaluació, caldrà aprovar amb una nota mínima de la meitat de l'apartat 1 (20%, 2 dels 4 punts possibles) segons els criteris establerts a la Unitat d'Educació Mèdica i una nota mínima de la meitat de l'apartat 2 (30%, 3 dels 6 punts possibles).

4. Només serà recuperable l'apartat 2.

5. Els alumnes que superin l'apartat 1 i no superin l'apartat 2 podran presentar-se a un examen de recuperació sobre tot el contingut del mòdul. L'examen de recuperació constarà de les mateixes parts que l'examen final.

6. Es realitzarà un únic examen de recuperació. La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

7. Només es podran presentar a la convocatòria de recuperació aquells alumnes que havent realitzat les proves d'avaluació ordinàries al llarg del mòdul, no hagin superat l'apartat 2.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1. La valoració global de NO PRESENTAT es reservarà als alumnes que no hagin vingut a alguna de les proves d'avaluació ordinàries al llarg de tot el mòdul.

2. L'absència dels alumnes a una o més proves de l'avaluació suposarà una qualificació de 0, per tal de poder aplicar els criteris de qualificació establerts en la resta de l'avaluació final del mòdul.

Avaluació única:
La valoració final del Mòdul queda descrita en l'apartat dels criteris de qualificació i consistirà en l'avaluació del treball de les sessions ABP i un ÚNIC examen final.
Aquest tipus d'avaluació i les classes presencials es modificaran en funció de la situació sanitària del moment i dels acords que es produeixin des de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

En base la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020, el punt 3 de l’article 8 estableix que les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar com a molt tard una setmana abans de l’acabament del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

1. El dia i hora de la classes, tallers o seminaris no presencials, el professor responsable estarà disponible per resoldre els dubtes durant el temps que hauria de durar la classe.
2. Els estudiants podran contactar per correu electrònic amb els tutors i professors assignats a cada una de les activitats per comentaris o resolució de dubtes.
3. El tutor o professor responsable del contingut es reserva la possibilitat de fer una tutoria grupal.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

1. El Moodle serà l'eina principal de comunicació entre el professorat i l'alumne.
2. Els estudiants tindran visible al Moodle tots els casos problemes des de l'inici del mòdul i els objectius d'aprenentatge de cada cas a partir de la segona sessió de treball del grup ABP.
3. Es penjaran al Moodle els seminaris, tallers o classes magistrals en format Powerpoint o arxiu pdf segons criteri del professor que les fa.

Observacions

1. El temari i els objectius d'aprenentatge per les activitats seran distribuïts durant el curs en forma d'una taula que servirà de referència per saber quines son les matèries a treballar.
2. En alguns seminaris o tallers, l'alumne disposarà de material per a preparar-ho que es penjarà prèviament a la web del mòdul i haurà de treballar per millorar el funcionament de les sessions.
3. Les pràctiques clíniques es realitzaran segons la informació aportada per la Facultat de Medicina. L'assistència a les pràctiques obliga a portar material per prendre notes, una bata blanca i un fonendoscopi.
La resta de material addicional que s'aportarà a les pràctiques dependrà de la situació epidemiològica del moment. Es recomana als alumnes portar sabates tancades i vestimenta adequada.
4. L'assistència a les activitats amb els professors diferents de les sessions ABP (tallers, seminaris, classes expositives,...) és recomanable i pot ser valorada pel professorat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.