Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es tracta d'una matèria en la qual els alumnes treballen en format Taller. Tractarem la fotografia com una forma de narrativa visual per tal de crear una sèrie que equilibri estetica, contingut i significat a fi de crear un discurs propi que sigui coherent
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 3R

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
  • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.

Continguts

1. La llum natural. Les seves variables i com modificar-la.

2. Llum artificial. Flaix d’estudi I llum continua.

3. La composició, la part més essencial d’una imatge

4. Dotar de contingut i significat les imatges

5. Crear un relat fotogràfic coherent mitjançant una sèrie fotogràfica

6. L’arxiu Raw. Captura i edició

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,50 37,50 0 47,00
Sessió pràctica 11,50 16,50 0 28,00
Total 21,00 54,00 0 75

Bibliografia

  • GABRIEL BRAU GELABERT (2017). VISIÓN FOTOGRÁFICA Y LENGUAJE VISUAL (1a). MADRID: TERRA NATIO.
  • HENRY CARROLL (2018). LOS FOTOGRAFOS HABLAN SOBRE LA FOTOGRAFIA. COMO MIRAN, PIENSAN Y DISPARAN LOS MAESTROS (1a). Barcelona: Blume.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
pràctica 1-Captura en mode Manual Assolir aquest coneixement 10
Pràctica 2- Revelat Raw Assolir aquest coneixement 15
Pràctica 3-Tècnica HDR Assolir aquest coneixement 10
Pràctica 4- Foto nocturna. L’hora blava. Treball amb llanternes Assolir aquest coneixement 15
Projecte personal: elaboració de materials propis pel projecte Que el treball sigui original, creatiu i que es respongui a la idea i repte comunicatiu plantejat. 50

Qualificació

L’assignatura s’avalua
(1)en base a 4 activitats PRÀCTIQUES d’avaluació amb un pes escecificat anteriorment fins a un total del 50% en total. Les quatre pràctiques són recuperables en la data establerta per la Facultat. A les PRÀCTIQUES s'avaluarà la capacitat de resoldre els exercisis plantejats de manera solvent, amb l’objectiu d’obtenir imatges ben construides.

(2)PROJECTE: (amb un pes escecificat anteriorment fins a un total del 50% en total). S'avaluarà que les imatges tinguin significat de manera individual i que en el seu conjunt estableixin una narrativa coherent que respongui al repte comunicatiu plantejat inicialment.


CONDICIONANTS:
Aquesta és una assignatura presencial i per tant l' assistència a classe és obligatòria i tota absència ha de ser justificada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà un No Presentat (NP) tot estudiant que no assisteixi habitualment a classe o que no participi de les tasques proposades.

Avaluació única:
L'avaluació única constarà de dues parts:

(1) Un examen pràctic d'un projecte realitzat de manera presencial i de manera inmediata, en la data fixada que tindrà un pes del 50%. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada. Aquest examen tindrà una possible recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

(2) L’activitat “projecte personal” que consta en l’avaluació continuada amb un pes del 50%. Aquesta activitat es lliurarà i si s’escau es presentarà, en la mateixa data que l’examen del punt anterior.”

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran al finalitzar la classe presencial i en cas de no poder fer-les, es concreterà per correu electronic dia i hora i es farà presencialment.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i ineteracció es farà a partir de la informació penjada a la platarorma del moodle i a partir de correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de ser on-line.
Durant les hores de classe previstes, l'alumnat tindrà un vídeo o capsules de la classe teòrica.

Les activitats proposades són les mateixes que en classe presencial, canviant els entorns, els treballs i els recursos plantejats inicialment.

Modificació de l'avaluació:
En cas de ser on-line.

Les activitats d’avaluació previstes en el disseny de l’assignatura es mantenen tot i que s'adaptaràn als condicionants individuals a l'hora de dur a terme l'activitat.Tutoria i comunicació:
En cas de ser on-lin:

La tutoria i comunicació es realitzarà per mitjans no presencials establerts a Moodle, correu electrònic i en google meet.