Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Representació de gènere a la publicitat. Discriminació i desigualtat al discurs publicitari. El rol creatiu, dones invisibles. Perspectiva de gènere al relat publicitari. Gènere, comuicació i canvi social.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 3R

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
  • CE.11. Comparar les principals variables que configuren els rols de les audiències i els públics

Continguts

1. Representació de gènere a la publicitat.

2. Discriminació i desigualtat al discurs publicitari.

3. El rol creatiu, dones invisibles.

4. Desigualtat, estereotips i discriminació

5. Gènere, comuicació i canvi social.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 19,00 0 19,00
Seminaris 25,00 0 0 25,00
Treball en equip 2,00 29,00 0 31,00
Total 27,00 48,00 0 75

Bibliografia

  • SIMONE DE BAUVOIR (2005). EL SEGUNDO SEXO . CATEDRA. Catàleg
  • CARMEN G. DE LA CUEVA (2016). MAMÁ, QUIERO SER FEMINISTA . LUMEN. Catàleg
  • JOHN BERGER (2016). MODOS DE VER. Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes seminari/taller i interpretación de conceptes. Capacitat de participar al seminari/taller d'una forma activa i eficaç
Respecte a les posiciona ideològiques diferents
Aportació d'idees i propostes creatives
30 No
Recerca d'exemples reals sobre el continguts de les lectures obligatòries de cada tema Capacitat de síntesi escrita
Expressió correcta oral i escrita
Comprensió i interpretació de conceptes bàsics
Selecció d'exemples adequada
35 No
Elaboració del projecte final (grup de 2) Elaboració d'un treball final escrito/audiovisual
Treball en equip
Plantejament creatiu i honest cap a una proposta de sensibilització
35 No

Qualificació

Ja que l'assignatura s'impartirà en forma de seminari/taller, la nota de l'estudiant es confeccionarà amb els següents percentatges:

30% Participació constant i activa de l'estudiant a les sesiones de seminari/taller
35% Elaboració de les memòries escrites(una de cada tema-5%-)
35% Projecte final (treball grupalde 2)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no hagi desenvolupat les tres activitats avaluables de l'avaluació contínua o no s'hagi presentat a l'avaluació única, integrada per les dues activitats ja mencionades, figurarà a l'acta com a No Presentat. Assenyalar que excepcionalment si l'estudiant acredita que no ha pogut seguir l'assignatura a l'AC o i no ha demanat l'AU en el termini fixat, tindrà la possibilitat de demanar presentar-se a la convocatòria d'avaluació única, amb el justificant pertinent, 5 dies abans de la data de la seva realització.

Avaluació única:
L'alumnat que opti per aquesta opció d'avaluació única ha de manifestar la seva voluntat de ser avaluat per una modalitat alternativa a l'avaluació contínua una setmana següent després de començar el curs. Per aquesta raó, el procediment d'avaluació també serà diferent, i aquest estarà format per dues activitats:

*L'examen de conceptes a partir de tot el material que hi ha publicat al moodle distribuit en cinc blocs temàtics.La data de l'examen serà al març de 2021. Aquesta prova comptarà el 70%.
* Un projecte d'intervenció per lluitar contra les desigualtats de gènere. Aquesta prova comptarà el 30%


Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podrà concertar tutories, individuals o grupals, a través del correu electrònic directe de la professora de l'assignatura carmen.echazarreta@udg.edu
Així mateix, es podran desenvolupar a través de la plataforma blackboard collaborate de la que donaré indicacions al moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es proposen les següents vies de comunicació:
- Es crea un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on es debatran els diversos temes de l’assignatura i, a més, l'estudiantst podrà fer preguntes en la secció de dubtes que es respondran per tal que tot l'estudiantst tingui la mateixa informació.
- També es poden fer consultes a través del correu electrònic carmen.echazarreta@udg.edu . Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari entre professora i estudiant, fora de les hores de classe.
- Per a resoldre dubtes i aclarir qüestions que tinguin un caràcter urgent podeu contactar per Whatsapp al tel. 626 805 262 (Carmen Echazarreta)

Observacions

METODOLOGIA
La metodologia docent basada en tallers seminaris proposa l'aprenentatge autònom, la participació directa i la reflexiu de l'estudiant. S’espera que l’estudiantat sigui proactiu, prengui la iniciativa i mantingui l'interès sempre per aprendre individualment i cola·laborativament. Es tracta que tothom, al final de curs, hagi après els conceptes bàsics que defineixen una soeitat patriarcal, fornt de les desigualtats, estereotips i discriminacions.

Per això,les classes magistrals expositives tradicionals perden tot el sentit, en aquest entorn aprenentatge, en el que totes les sessions de classe esdevenen més sessions pràctiques que teòriques.Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Davant d'una circumstància excepcional que impedeixi el normal seguiment de l'assignatura, i tenit en compte que es deplega íntegrament presencial, la matèria s'impartirà íntegrament on line. Per tal fer l'adaptació corresponent, les tres activitats programades es podran desenvolupar sense cap canvi de contingut a través de la plataforma google meet o blackboard, depenent de les eines disponibles de la universitat.
Els criteris d'avaluació es mantindrien atès que el canvi d'entorn, no afectaria al seu desenvolupament.

Modificació de l'avaluació:
Encara que es produeixi una situació d'emergència sanitària que obligui a impartir la docència on line, l'assignatura es podria desenvolupar igualment. No obstant això, si es produís una situació d'excepcionalitat que impedís el normal desenvolupament de l'assignatura, es podran donar dos supòsits:
*Eliminar l'obligatorietat del menys una de les 3 activitats d'avaluació descrites a l'apartat activitats
* Disminuir el pes avaluatiu del menys una de les 3 activitats avaluatives.

Tutoria i comunicació:
S'intensificariem les tutories a través de les mateixes vies de comunicació previstes en les condicions normalitat:

- Un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on es debatran els diversos temes de l’assignatura i, a més, l'estudiantat podrà fer preguntes en la secció de dubtes que es respondran per tal que tot l'estudiantst tingui la mateixa informació.
- També es podrien fer consultes a través del correu electrònic carmen.echazarreta@udg.edu . Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari entre professora i estudiant, fora de les hores de classe.
- Per a resoldre dubtes i aclarir qüestions que tinguin un caràcter urgent es podrà contactar per Whatsapp al tel. 626 805 262 (Carmen Echazarreta)