Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El turisme és una indústria immersa en un món globalitzat i hipercompetitiu al qual les empreses i les DMO s'hi han d'enfrontar mitjançant la capacitat competitiva, la innovació i l'emprenedoria. Aquesta assignatura té com objectiu introduir els/les estudiants en aquesta dinàmica competitiva on només sobreviuen els que són radicalment competitius, permanentment innovadors i amb caràcter emprenedor.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA  / ARIADNA GASSIOT MELIAN
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme

Continguts

1. Competitivitat en el sector turístic.

2. Stakeholders i networks

3. Innovació en el sector turístic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 0 15
Classes pràctiques 15 10,5 25,5
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Prova d'avaluació 1,5 20 21,5
Treball en equip 0 23 23
Total 31,5 68,5 100

Bibliografia

 • Casadesús, R. (2004). Dinámica competitiva y modelos de negocio. Universia Business Review, 4art Trim(), 8-17 Catàleg
 • Csikszentmihalyi, M (1998). Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Cuadrado, J.R., García, A. (2006). Emprendedores y creatividad competitiva en España. Cuadernos de CC.EE. Y EE, 50-51(), 13-40 Catàleg
 • Galindo, M.A., Méndez, M.T (2008). Emprendedores y objetivos de política económica. ICE, (841), 29-40 Catàleg
 • Gallo, M. A. (1995). Empresa familiar. Textos y casos. Barcelona: Praxis. Catàleg
 • Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(), 1360-1380 Catàleg
 • Gurguí, A., J., Angerri, J. (2009). Crisi i crisi: la crisi econòmica espanyola i la crisi mundial: dues crisis dife. Paradigmes, 2(), 107-114 Catàleg
 • Harvey, M., Evans, R. (1994). Family Business and Multiple Levels of Conflict. Family Business Review, 7(4), 331-348 Catàleg
 • Henrekson, M., Sanandaji, T. (2011). Entrepreneurship and the theory of taxation. Small Business Economics, 37(2), 167-185 Catàleg
 • Hite, J. M. (2003). Patterns of multidimensionality among embedded network ties: A typology of relat. Strategic Organization, 1(1), 9-49 Catàleg
 • Hjalager, A.M. (2002). Repairing innovation defectiveness in tourism. Tourism Management, 23(5), 465-474 Catàleg
 • Kotler, P., Trías de Bes, F. (2004). Marketing lateral. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Moraleda, A. (2004). La innovación, clave para la competitividad empresarial. Universia Business Review,, 128-136 Catàleg
 • López, M., Serrano, A., & Gómez, R. (2011). Factors encouraging innovation in Spanish hospitality firms. Cornell Hospitality Quarterly, 52(2), 144-152 Catàleg
 • Pla, J., León, F. (2004). La dinámica de la competencia internacional hacia la empresa transnacional. Universia Business Review, 3(), 85-101 Catàleg
 • Preble, J. (2005). Toward a comprehensive model of stakeholder management. Business and Society Review, 110(4), 407-431 Catàleg
 • Ricarte, J.M. (1999). Creatividad y comunicación persuasiva. Bellaterra: UAB. Catàleg
 • Schindehutta, M., Morris, M., & Allen, J. (2006). Beyond achievement: entrepreneurship as extreme experience. Small Business Economics, 27(4), 349-368 Catàleg
 • Scott, N., Cooper, C. & Baggio, R. (2004). Destination Networks: Four Australian Cases. Annals of Tourism Research, 35(1), 189-202 Catàleg
 • Sonfield, M.C., & Lussier, R.N. (2004). First, second and third generation family firms: a comparison. Family Business Review, 17(3), 189-202 Catàleg
 • Sundbo, J. (1997). Managament in innovation in services. The Service Industries Journal, 17(3), 432-455 Catàleg
 • Tidd, J. (2006). Innovation models. Recuperat 27/01/2012, a http://www.emotools.com/static/upload/files/innovation_models.pdf
 • Un, C.A., & Montoro, A. (2010). Public funding for product , process and organisational innovation in services i. The Service Industries Journal, 30(1), 133-147 Catàleg
 • Wong, S., & Pang, L. (2003). Motivators to creativity in the hotel industry –perspectives of managers and . Tourism Management, 24(5), 551-559 Catàleg
 • Urbano, D. (2005). Marco institucional en la creacion de empresas. Ministerio de Educación y Ciencia..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques a l'aula Pràctiques autoavaluables. 20
Treballs en equip S'avaluaran mitjançant document escrit, material audiovisual i/o presentació oral. 30
Examen teoricopràctic Es realitza un examen amb continguts teòrics i pràctics a nivell individual. 50

Qualificació

Avaluació única:
- 50% Examen teòric-pràctic.
- 30% Treball.
- 20% Pràctiques autoavaluables a l'aula.


Criteris:

- No es requereix una nota mínima del treball per poder fer el càlcul de la nota de l'assignatura. En cas que no es realitzi el treball, aquest computarà amb una nota de 0 punts per procedir al càlcul de la nota final.

- Caldrà disposar d’una nota mínima de 4,5 punts a l’examen, a fi de poder procedir al càlcul de la nota final.

- Es considerarà aprovada l'assignatura amb una qualificació mínima de 5 punts.

- No s'estableix un control d'assistència a les classes, tanmateix a principi de curs s'explicitaran les sessions que requereixen una presencialitat obligatòria, degut al seu contingut rellevant per a l’avaluació de l’assignatura.

- NO s'estableixen mecanismes de recuperació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- La no realització de l'examen de l'assignatura comporta una nota de No Presentat.

Observacions

Les activitats i la bibliografia es donaran en la primera classe.