Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisis jurídica de la gestió dels recursos públics. Domini públic i domini privat de l'administració: formes de gestió. Estudi del règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals (excepte regulació litoral costaner).
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Part general: la gestió dels recursos turístics públics

          1.1. El concepte de servei públic i la seva vinculació als recursos turístics

          1.2. El domini públic i privat de l’administració: tipologia de béns de l’administració i règim jurídic

          1.3. Formes de gestió de serveis públics turístics

                    1.3.1. La gestió directa de serveis públics turístics: Sense òrgan específic, amb òrgan específic o amb persona jurídica

                    1.3.2. La gestió indirecta de serveis públics turístics: Concessió, concert, gestió interessada o societat d’economia mixta

2. Part especial: especial referència al règim jurídic del patrimoni cultural i els espais naturals

          2.1. Patrimoni cultural: el marc normatiu, les categories de protecció del patrimoni cultural i el seu règim jurídic

          2.2. Espais naturals: el marc normatiu, el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i els espais naturals de protecció especial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 20 35
Classes pràctiques 10 15 25
Prova d'avaluació 2 16 18
Resolució d'exercicis 10 12 22
Total 37 63 100

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan M. (2013). Derecho Administrativo. Parte general. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Fernández Rodríguez, Carmen (2010). Derecho administrativo del turismo (5ena). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Severiano Fernández Ramos, Raúl Pérez Guerra (2013). Manual de derecho administrativo del sector turístico (1era). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Oriol Miralbell (coord.); Ramon Arcarons, Josep Capellà, Francesc González, (2010). Gestió pública del turisme (1era). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cosculluela Montaner, Luis (2010 ). Manual de derecho administrativo : parte general (21a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Castejón Montijano, Rafael (cop. 2003 ). Introducción a la economía para turismo . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (DL 2002 ). La Economía del sector público (3a ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Dwyer, Larry (2006 ). International handbook on the economics of tourism . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la primera i segona lliçó sobre la gestió jurídica dels recursos públics Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 60
Pràctica sobre l'administració pública de recursos S'avaluarà la capacitat de resoldre supòsits pràctics sobre l'administració pública de recursos, bé en exercicis ad hoc, bé durant les sessions ordinàries de classe, en aquest cas a través de la participació de l'estudiant durant la sessió. 40

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través de:

- Examen teòric: 60% de la nota de curs. L'examen es realitzarà el darrer dia de docència. L'estudiant que no hagi aprovat, tindrà l'opció d'un examen de recuperació.

- PRÀCTICA: 40% de la nota de curs.
La part pràctica de l'assignatura s'avaluarà a través dels següents paràmetres:
- desenvolupament d'un o més supòsits pràctics sobre l'administració pública dels recursos turístics. Aquest/s exercici/s es realitzarà durant les sessions de classe, i/o juntament amb l'examen teòric;
- participació de l'estudiant a l’aula durant les sessions de classe.

Atesa la seva naturalesa (pràctica), la part pràctica del curs NO serà objecte de recuperació.

El fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent.

Si s'escau, el professor anirà publicant l'adaptació dels anteriors criteris a la dinàmica dels grups, sense que això suposi modificar els criteris publicats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
1. No es presenta a l'examen.
2. No realitza el/s exercici/s de pràctica, que es vagin encarregant durant el curs.

Observacions

- Les classes es faran en català (grups en català), o en anglès (grup en anglès).

- És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents.

- És necessària l'assistència a les sessions de classe i l'estudi del material que s'hi proporcioni. Això inclou les sessions de classe de pràctiques, atès que ajuden a comprendre la informació de les sessions teòriques.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L'estudiant s'ha de reservar el dia que s'indicarà com a data de l'examen. Aquesta data és general per a tothom; NO es faran excepcions, ni convocatòries especials per CAP motiu.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme
 • Gestió pública de les destinacions
 • Ordenació i planificació del territori