Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estructura del mercat turístic i anàlisi de la seva dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen en l'activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels fluixos turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l'activitat turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA  / JOAN SOLE PLA
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup EN

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER MARTINEZ GARCIA
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
  • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. El turisme com activitat econòmica

          1.1. El turisme en els sistemes econòmics i el flux circular de la renda

          1.2. Les macromagnituds econòmiques i les polítiques macroeconòmiques

          1.3. L’ impacte del turisme sobre les economies; la compta satèl•lit del turisme.

2. La demanda i el consum de turisme

          2.1. Conceptes, definicions i indicadors econòmics de demanda i consum turístics

          2.2. El comportament del consumidor i la demanda de turisme. Demanda individual i demanda de mercat

          2.3. Anàlisi dels determinants econòmics de la demanda de turisme

3. Producció i oferta turística

          3.1. Els costos de producció i l’oferta de béns i serveis turístics

          3.2. Anàlisi dels determinants dels canvis en l’oferta

          3.3. L’oferta de mercat

4. Funcionament dels mercats turístics i models de mercat en el sector turístic

          4.1. Oferta, demanda i equilibri del mercat. Funcionament dels mercats

          4.2. Mercat de competència perfecta i mercats no competitius

          4.3. Funcionament i característiques dels mercats turístics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9,00 30,00 0 39,00
Prova d'avaluació 6,00 46,00 0 52,00
Sessió expositiva 22,00 13,00 0 35,00
Sessió pràctica 8,00 16,00 0 24,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

  • Castejón Montijano, Rafael (cop. 2003 ). Introducción a la economía para turismo . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
  • Mochón Morcillo, Francisco (cop. 2008 ). Economía y turismo (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Mankiw, N. Gregory (2017). Principios de economía (Séptima edición). México: Cengage Learning Editores SA. Catàleg
  • Sáez Cala, Antonia Martín Urbano, Pablo Pulido Fernández, Juan Ignacio (DL 2006 ). Estructura económica del turismo . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen tema 1 Control de coneixements amb preguntes test i de resposta oberta. La puntuació mínima és un 0 i la màxima un 10. 25 No
Treball 1: d'actualitat turística El professorat explicarà a classe i al moodle la guia del treball a realitzar i els criteris de valoració. El treball podrà obtenir una puntuacio entre 0 i 10 punts. 25 No
Examen temes 2 i 3 Control de coneixements amb preguntes test i de resposta oberta. La puntuació mínima és un 0 i la màxima un 10. 25 No
Treball 2: sobre estructura dels mercats turístics El professorat explicarà a classe i al moodle la guia del treball a realitar i els criteris d'avaluació. L'activitat podrà obtenir una puntuació entre 0 i 10 punts. 25 No

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través de les 4 activitats d'avaluació. La puntuació de cada activitat és entre 0 i 10 punts.

L'assignatura es basa en un sistema d'avaluació continuada, amb quatre activitats d'avaluació. Cada activitat té el mateix pes en la nota global (25%). La qualificació final serà la mitjana de les quatre notes de les quatre activitats. S'aprova l'assignatura amb una nota mínima de 5 punts sobre un màxim de 10. No es requereix nota mínima de cap de les activitats d'avaluació per calcular la mitjana i poder aprovar l'assignatura.

L'estudiant que no participi en l'avaluació continuada o la suspengui, podrà presentar-se a l'examen de recuperació, que inclourà tots els continguts de l'assignatura, i on no hi comptaran les qualificacions obtingudes a l'avaluació continuada.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l’estudiant que no s'ha presentat a cap o màxim a una de les activitats d’avaluació continuada ni a l'examen de recuperació, o no s’ha presentat a l’avaluació única.

Avaluació única:
L’avaluació única es farà amb un únic examen en la data fixada. Aquesta data serà publicada abans de l’inici del semestre i serà abans que finalitzi l’avaluació continuada.
Aquest examen tindrà una recuperació en la setmana prevista per a les recuperacions.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 punts sobre un màxim de 10.

Tutoria

El primer dia de classe es donaran les indicacions necessàries a seguir per a sol.licitar una tutoria amb el professorat de l'assignatura.

Les tutories es podran fer tant de forma presencial com de forma remota a través del canal especificat al moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A l’hora de classe es donaran totes les instruccions necessàries pel seguiment de l’assignatura, i respecte de la comunicació i interacció entre els professors i els estudiants fora de les sessions presencials. A més, es farà una entrada al fòrum de l’assignatura per a que en quedi constància i sigui consultable en tot moment.

El canal de comunicació ordinari entre el professorat i l'estudiant (i a l'inrevés) fora de les sessions de contacte amb el professor, serà el fòrum creat al moodle a aquest efecte.

Es reserva el correu electrònic només com a mitjà de comunicació extraordinari.

Observacions

L'assignatura Dimensió Econòmica del mercat turístic combina les sessions teòriques amb la realització d'exercicis i altres activitats pràctiques.Es recomana a l'estudiant UN TREBALL i ESTUDI CONTINUAT de l'assignatura.

Durant el curs es complementarà la bibliografia bàsica amb d'altra de complementària i adient als aspectes i temes que es tractin en cada moment.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de les assignatures s’ha fet per la docència de l’escenari I-Presencial.

En cas de l’escenari II-Més Presencial que Virtual, la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran seguir amb streaming .

En el cas de l’escenari III-Més Virtual que presencial la docència en grup gran passa a ser docència virtual i la docència en grups mitjans passa a ser alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i l’altre virtual) En aquest cas, un grup classe passa a fer docència totalment virtual per tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment.

En el cas de l’escenari IV-Confinament, es respectaran les sessions de classe previstes que seran els horaris de contacte estudiants/professor per fer les mateixes activitats

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data s'informarà a través del fòrum del moodle de l'assignatura del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.