Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Matemàtiques de les operacions financeres i tècniques de finançament a partir de la teoria de préstecs. Aplicacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELVIRA CASSU SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
  • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
  • CIFCE9- Aplicar les tècniques de la matemàtica financera i l'estadística bàsica per a la gestió empresarial

Continguts

1. Rendes financeres.

          1.1. Definició de renda financera.

          1.2. Classificació de les rendes financeres.

          1.3. Valoració de les rendes financeres: Valor actual i valor final. Renda vençuda, immediata i temporal; Renda perpètua; Renda anticipada; Renda diferida.

          1.4. Rendes constants.

          1.5. Rendes variables.

                    1.5.1. Renda variable geomètricament.

                    1.5.2. Renda variable linealment.

                    1.5.3. Rendes fraccionades.

2. Préstecs i sistemes d'amortització.

          2.1. Introducció

          2.2. Sistema francés d'amortització. Quotes periòdiques. Quadre d'amortització.

          2.3. Quotes d'amortització constants. Quadre d'amortització.

          2.4. Sistema Americà d'amortització. Fons d'inversió. Quadre de reconstrucció.

          2.5. Sistema Alemany d'amortització. Interessos anticipats. Quadre d'amortització.

          2.6. Ampliació del sistema d'amortització francès.

                    2.6.1. Període de carència. Període de carència total. Període de carència parcial.

                    2.6.2. Tipus d'interès variable. Tipus d'interès convingut. Tipus d'interès revisable.

                    2.6.3. Amortització extraordinària. Cancel·lació anticipada. Amortització parcial.

                    2.6.4. Tants efectius d'un préstec. Cost total del préstec. Taxa anual equivalent.

                    2.6.5. Reserves, nua propietat i usdefruit. Fórmules de Makeham i d'Achard.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 3,00 22,00 0 25,00
Prova d'avaluació 4,00 25,00 0 29,00
Resolució d'exercicis 21,00 38,00 0 59,00
Sessió expositiva 16,00 21,00 0 37,00
Total 44,00 106,00 0 150

Bibliografia

  • Badía Batlle, Carmen (DL 2015 ). Matemàtica financera : anàlisi d'operacions de finançament . Barcelona: Universitat de Barcelona Publicacions i Edicions. Catàleg
  • Miner, Javier (2008). Curso de Matemática Financiera (2ª). McGrawHill. Catàleg
  • Díaz Mata, Alfredo. (2008). Matemáticas Financiera (2ª). McGrawHill. Catàleg
  • Fontanals, Hortensia (cop. 2000 ). Matemáticas de las operaciones financieras. Barcelona: EDIUOC :LectusVergara. Catàleg
  • Gil Peláez, Lorenzo (1989 ). Matemáticas de las operaciones financieras : [unidad didáctica 1] (8a ed.). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
  • Rodríguez, Alfonso (cop. 1994 ). Matemática de la financiación . Barcelona: Edicions S. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives: Exposició per part del professor dels principals conceptes`que l'alumne ha de conèixer per poder resoldre correctament els exercicis i problemes proposats a les classes dedicades a la resolució de problemes. Exposició per part del professor dels principals conceptes`que l'alumne ha de conèixer per poder resoldre correctament els exercicis i problemes proposats a les classes dedicades a la resolució de problemes. 0 No
Resolució d'exercicis: Els alumnes realitzaran la lectura, exploració i resolució de problemes i exercicis proposats prèviament pel professor. Resolució d'exercicis: Els alumnes realitzaran la lectura, exploració i resolució de problemes i exercicis proposats prèviament pel professor. 5 No
Al llarg del curs es realitzaran dues proves d'avaluació corresponent als temes treballats fins aleshores. Aquestes proves d'avaluació es realitzaran presencialment o utilitzant plataformes virtuals i poden venir complementades amb una prova oral. Resolució d'exercicis 30 No
Prova d'avaluació durant el període d'avaluació de gener-febrer. Es realitzarà una prova d'avaluació global de l'assignatura de matemàtiques financeres. Aquesta prova d'avaluació es realitzarà presencialment o utilitzant plataformes virtuals i pot venir complementada amb una prova oral. Resolució d'exercicis 65 No

Qualificació

Es valorarà que l'estudiant resolgui de forma correcta i ordenada els problemes i qüestions teorico-pràctiques plantejades així com la rigorositat en el plantejament i compatibilitat dels resultats obtinguts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindran qualificació de No Presentat aquells alumnes que no havent superat l'avaluació continuada, no s'han presentat a l'avaluació final.

Avaluació única:
Avaluació única: Durant el període de gener-febrer, es realitzarà una prova d'avaluació única de totes els temes treballats durant el curs. Aquesta prova d'avaluació es realitzarà de forma presencial o utilitzant plataformes virtuals i pot venir complementada amb una prova oral.

L'estudiant té la possibilitat d'acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi s'entén que renuncia a l'avaluació continuada.

Perquè l'estudiant es pugui acollir a l'avaluació única, ho haurà d'haver comunicat prèviament a la Coordinació d'Estudis, sol·licitant-ho dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern del centre.

No és tasca del professorat decidir autoritzar l'alumne si es pot acollir o no a aquest sistema d'avaluació ni valorar els motius pels quals s'hi vol acollir.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per reforçar el seguiment individualitzat de l'assignatura al llarg del curs i dins l'horari marcat pels professors de l'assignatura, es realitzaran sessions de tutories individuals o en grup, de manera presencial o virtual en funció de l'escenari general que es vagi desenvolupant durant el curs. Es recomana concertar prèviament la tutoria amb el professorat per tal d'evitar molta concentració d'alumnat en una mateixa sessió, ja que les tutories estan pensades per resoldre les dificultats particulars i fer el treball en grups petits.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es podrà establir comunicació entre el professorat i l'alumnat a través de les eines del moodle de l'assignatura com els avisos i fòrums, així com a través del correu electrònic de la UdG, i a través de les plataformes Google Meet i Blackboard Collaborate.

Observacions

- Les proves de seguiment són obligatòries i no recuperables. Les proves de seguiment que no es realitzin obtindran un zero de nota.

- Els alumnes s'han d'examinar en el grup on estan matriculats.

- Els alumnes han d'assistir a classe en el grup on estan matriculats.

- Els formularis per realitzar les proves de seguiment i les proves d'avaluació, cas que siguin necessaris, els proporcionarà el professor.