Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
El curs ofereix una introducció històrica als principals problemes socioecològics contemporanis. El temari s'organitza en blocs temàtics. El primer té un caràcter introductori. El segon tracta les relacions entre població, medi ambient i economia a les societats tradicionals. El tercer analitza les relacions entre el creixement econòmic i el consum d'energia fòssil al capitalisme industrial contemporani. El quart, analitza les transformacions socio-ecològiques dels darrers tres-cents anys amb la metodologia del metabolisme social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GABRIEL JOVER AVELLA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (20%), Anglès (20%), Francès (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 12-13:30, dc 12-13:30

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Comunicar arguments de manera correcta, oralment i per escrit, en les llengües oficials i en anglès.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.

Continguts

1. Un creixement econòmic sustentable?

          1.1. Els economistes clàssic i la naturalesa

          1.2. Poden els mercats preveure i paliar el canvi climàtic del segle XXI?

2. Pressió demográfica, desigualtat social i canvi agrari a les societats tradicionals

          2.1. Pressió demogràfica i degradació ambiental a les societats tradicionals

          2.2. Canvis climàtics i transformacions agràries en l'època preindustrials

3. L'enginy del creixement econòmic modern: l'augment sostingut del consum d'energia i materials

          3.1. Creixement econòmic i sustentabilitat feble

          3.2. Creixement econòmic, desigualtat social i degradació ambiental al segle XX

4. Metabolisme social: anàlisi dels fluxos energètics i de materials

          4.1. Una altra manera de mesurar les activistas socioeconómiques: els fluxos d'energia i materials

          4.2. Les conflictives relacions entre la distribució de l'excedent econòmic i l'eficiencia energètica en els sistemes socioambientals

5. Mesurar històricament l'impacte socioambiental del creixement econòmic.

6. Canvi climàtic i crisi global al segle XXI?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 12 22
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 6 10
Classes expositives 28 32 60
Elaboració de treballs 6 10 16
Exposició dels estudiants 4 8 12
Lectura / comentari de textos 4 6 10
Prova d'avaluació 2 15 17
Total 58 89 147

Bibliografia

 • Carpintero Redondo, Óscar (DL 2005 ). El Metabolismo de la economía española : recursos naturales y huella ecológica (1955-2000) . Teguise: Fundación César Manrique. Catàleg
 • Fischer-Kowalski, Marina Haberl, Helmut (cop. 2007 ). Socioecological transitions and global change : trajectories of social metabolism and land use . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg
 • González de Molina, Manuel (2011 ). Metabolismos, naturaleza e historia : hacia una historia de las transformaciones socioecológicas . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Martínez Alier, Joan (DL 2005 ). El Ecologismo de los pobres : conflictos ambientales y lenguajes de valoración . Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Martínez Alier, Joan (2013 ). Economía ecológica y política ambiental (3a ed. rev. i aum.). México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • McNeill, John Robert (cop. 2003 ). Algo nuevo bajo el sol : historia medioambiental del mundo en el siglo XX . Madrid: Alianza. Catàleg
 • McNeill, John Robert (2012 ). A Companion to global environmental history. Hoboken, N.J.: Wiley. Recuperat 25-06-2014, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118279519 Catàleg
 • McNeill, John Robert Martínez Alier, Joan (2007 ). Rethinking environmental history : world-system history and global environmental change . Lanham: AltaMira Press. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (1987 ). La Economía en evolución : historia y perspectivas de lascategorías básicas del pensamiento económico . Madrid: Siglo XXI [etc.]. Catàleg
 • Naredo, José Manuel (cop. 2010 ). Raíces económicas del deterioro ecológico y social : más allá de los dogmas (2ª ed. act.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Singh, Simron Jit, 1969- (2013 ). Long term socio-ecological research : studies in society-nature interactions across spatial and temporal scales . Dordrecht: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques: Pressió demogràfica, desigualtat i degradació ambiental a les societats tradicionals Cada estudiant ha de llegir un dels articles de la carpeta del tema, i sintetitzar-lo en 2.000 paraules. Després ha de fer una presentació de 10 minuts. 15
Classes pràctiques: La Corba Ambiental de Kuznets: creixement econòmic i benestar social. Cada estudiant ha de llegir un dels articles de la carpeta del tema, i sintetitzar-lo en 2.000 paraules. Després ha de fer una presentació de 10 minuts. 15
Classes pràctiques: Com històricament les societats equilibraven els seus balanços d'energia? Cada estudiant ha de llegir dos dels articles de la carpeta del tema, i sintetitzar-los en una exposició oral de 10 minuts. Discussió i exercici breu de preguntes curtes. 15
Classes pràctiques: Exposició de diversos exemples de transicions socioecològiques. El grup ha de triar dos dels articles de la carpeta del tema, i fer una presentació a l'aula. El grup ha d'entregar una breu síntesi de 2.000 paraules. 15
Classes pràctiques: Canvi Climàtic i crisi global, anàlisi i discussió sobre els indicadors. Discussió a l'aula dels diferents indicadors emprats per mesurar el canvi global. Anàlisi de les prospectives. 15
Exercici individual final sobre els temes més importants tractats al programa. Els materials seran els que els diferents grups de treball han preparat, discutit i presentat. Aquest exercici constara d'un conjunt de preguntes curtes i tipus test per avaluar la capacitat d'aprenentatge individual dels estudiants. 25

Qualificació

S'avaluarà l'assimilació dels objectius de l'assignatura i de les competències bàsiques. L'avaluació comprendrà tots els materials utilitzats a les classes teòriques i pràctiques, així com les lectures obligatòries.

Al llarg del curs es faran 5 exercicis avaluables cada un d'ells amb un pes específic i competències diferents. L'avaluació d'aquests exercicis serà conjunta per cada un dels membres integrants de cadascun dels equips de feina.

L’avaluació final s’obtindrà de la nota ponderada de tots els exercicis realitzats en equip i l'exercici individual final.

L’estudiant tindrà l’oportunitat de recuperar només el darrer dels exercicis que té un carácter global en el període que determini la Facultat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es reservarà per a aquells estudiants que no es presentin a cap dels exercicis.

Observacions

Aquesta assignatura utilitzarà la metodologia docent de l'aula invertida. Aquest enfoc canvia l'estructura típica de la classe. De tal manera que l'estudiant treballa prèviament a la sessió uns materials (lectures, apunts, vídeos curts) que hauran estat facilitats amb antelació suficient a la pàgina web de l'assignatura.

A l'aula les classes expositives consistiran en la presentació i discussió dels temes continguts al programa de l’assignatura a partir dels materials que els estudiants hauran prèviament treballat.

Les classes pràctiques consistiran en aproximacions a temes específics de la matèria, amb la intenció d’aclarir o ampliar els coneixements generals sobre l’assignatura, utilitzant material adient en cada cas (textos, gràfics, quadres, exemples, etc.). En elles la iniciativa correrà per compte dels estudiant. Aquests s'organitzaren en grups de 2 o 3 individus que treballaran conjuntament al llarg del curs. Cadascun dels grups prepararà i presentarà els problemes i dubtes a partir dels materials prèviament lliurats. Aquests temes es discutiran a l'aula i es cercaran les respostes més adients als problemes suscitats. El professor proposarà les vies per resoldre els dubtes sobre conceptes de major complexitat.

A la pàgina web de l'assignatura es penjaran els esquemes, materials i bibliografia específica que s'hagin treballat i discutit a les sessions teòriques i pràctiques.

Com utilitzar els esquemes dels temes que es penjaran a la pàgina web (PDF)?
Els PDF’s NO són els apunts de l'assignatura
Els PDF’s són un esquema de cada un dels temes tractats a les classes teòriques.
Han de servir com a guia per seguir l'explicació del professor.

Per completar aquests esquemes és imprescindible fer les lectures proposades per cada un dels temes. La bibliografía específica per cada pràctica o clase expositiva serà anunciada amb antelació.