Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Sistemes de salut. La salut comunitària en el marc del nostre sistema de salut. Identificar les funcions i activitats d'infermeria comunitària en l'àmbit de l'atenció primària de salut i de la salut comunitària. Aplicar la metodologia per identificar les necessitats i/o problemes de salut d'individus, grups o comunitat. L'educació per a la salut.
Crèdits:
15
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Alicia Baltasar Bague  / MARIA DEL TURA DE CASTRO VILA  / JORDI DOLTRA CENTELLAS  / Eva Gasull Pujol  / Dolors Juvinya Canal  / DOLORS PERPINYA BOSCH  / MARIA PUIG CONGOST  / MARGARITA PUIGVERT VILALTA  / Nuria Puigvert Viu

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Alicia Baltasar Bague  / MARIA DEL TURA DE CASTRO VILA  / JORDI DOLTRA CENTELLAS  / Eva Gasull Pujol  / Dolors Juvinya Canal  / DOLORS PERPINYA BOSCH  / MARIA PUIG CONGOST  / MARGARITA PUIGVERT VILALTA  / Nuria Puigvert Viu

Altres Competències

 • Coneixement rellevant i capacitat per aplicar resolució de problemes i presa de decisions. Coneixement rellevant i capacitat per aplicar ciències socials, del comportament i de la salut.
 • Capacitat d’analitzar situacions identificant les relacions entre els diferents elements que interfereixen en el problema. Capacitat de planificar i organitzar la prestació de cuidatges en diferents contextos en funció a les necessitats del client i als condicionaments existents Habilitat de seleccionar i organitzar informació organitzada necesaria per la prestació de cures. Capacitat d’organitzar situacions educatives en salut. Habilitat de comunicar oralment i de forma escrita en la pròpia llengua de manera efectiva.
 • Capacitat d’analitzar situacions identificant les relacions entre els diferents elements que interfereixen en el problema. Capacitat de planificar i organitzar la prestació de cuidatges en diferents contextos en funció a les necessitats del client i als condicionaments existents Habilitat de seleccionar i organitzar informació necesaria per la prestació de cures. Capacitat d’organitzar situacions educatives en salut. Habilitat de comunicar oralment i de forma escrita en la pròpia llengua de manera efectiva.

Continguts

1. UNITAT TEMÀTICA I.SISTEMES DE SALUT

          1.1. Objectius. Conèixer les característiques dels diferents sistemes de salut.

          1.2. Analitzar els avantatges, limitacions i principals problemes del sistema sanitari espanyol.

          1.3. Identificar els diferents nivells assistencials i les funcions que desenvolupen.

          1.4. Descriure les característiques que defineixen l’atenció primària de salut.

          1.5. Exposar la situació actual i perspectives de l’atenció primària de salut a Espanya i Catalunya.

2. CONTINGUTS

          2.1. 1. Sistemes de salut. Definició i classificació. Factors que determinen l’existència d’un model sanitari. Anàlisi dels models més representatius.

          2.2. 2. El sistema sanitari espanyol. Evolució històrica de la sanitat espanyola. La reforma sanitària. Les comunitats autònomes i les competències sanitàries.

          2.3. 3. Els serveis sanitaris a Catalunya. Estructura, organització i funcionament. El Servei Català de la Salut.

          2.4. 4. Nivells d’atenció. Atenció hospitalària i atenció primària. Relació entre els nivells d’atenció.

          2.5. 5. Antecedents de l’atenció primària de salut. Concepte. La conferència d’Alma-Ata. Programa “Salut per a tots a l’any 2000”. La conferència de Viena. La carta d’Otawa. Declaració de Jakarta. 21 objectius de salut de l'OMS.

          2.6. 6. Atenció primària de salut a Espanya i a Catalunya. Evolució històrica. La reforma de l’atenció primària de salut. Situació actual.

3. UNITAT TEMÀTICA II. INFERMERIA COMUNITARIA

4. OBJECTIUS

          4.1. - Analitzar les funcions i activitats del professional d’infermeria comunitària.

          4.2. - Explicar el concepte de comunitat i descriure els tipus de comunitats existents.

          4.3. - Reconèixer la importància de la participació comunitària en les decisions sobre aspectes de salut.

          4.4. - Identificar els elements que caracteritzen el concepte de família.

          4.5. - Reconèixer la importància de prestar atenció d’infermeria centrada a la família.

          4.6. - Identificar l’atenció domiciliària com una activitat bàsica a desenvolupar pel professional d’infermeria en el seu treball amb famílies.

          4.7. - Aplicar el procés d’atenció d’infermeria en l’atenció a la família i als grups.

          4.8. - Reconèixer la importància del treball en equips multidisciplinaris en la prestació de cures de salut.

5. CONTINGUTS

          5.1. 1. Infermeria Comunitària. Evolució i anàlisi de l’atenció d’infermeria en la comunitat. Concepte actual teories i models de la Infermeria Comunitària. Funcions, activitats i àmbits d’actuació.

          5.2. 2. La consulta d’infermeria. Concepte. Objectius. Justificació. Tipus de consulta. Organització de la consulta. Entrevista clínica.

          5.3. 3. L’atenció domiciliària. Concepte. Objectius. Justificació. Característiques. Fases de la visita domiciliària.

          5.4. 4. La comunitat. Concepte. Tipus de comunitat. Participació comunitària en les cures de salut.

          5.5. 5. La família. Concepte. Estructura i procés familiar. Etapes del desenvolupament de la família. La família com unitat d’atenció.

          5.6. 6. L’equip multidisciplinari de salut. Concepte. Característiques del treball en equip. Organització del treball multidisciplinari.

          5.7. 7. Documentació clínica i sistemes de registre.

6. UNITAT TEMÀTICA III. PROGRAMES DE SALUT I ATENCIÓ D’INFERMERIA

7. OBJECTIUS

          7.1. - Valorar la importància de conèixer el nivell de salut de la comunitat.

          7.2. - Identificar criteris de priorització dels problemes de salut d’una comunitat.

          7.3. - Descriure el significat i utilitat del pla de salut.

          7.4. - Diferenciar els elements que configuren un programa de salut.

          7.5. - Descriure els principals programes de salut desenvolupats en el nostre mitjà.

          7.6. - Identificar les accions que el professional d’infermeria ha de desenvolupar en els protocols dels diferents programes de salut.

          7.7. - Identificar els factors de risc individual, del medi social que més influeixen en l’aparició i evolució dels problemes de salut.

8. CONTINGUTS

          8.1. 1. Pla de salut. Concepte. Utilitat. Etapes. El pla de salut de Catalunya.

          8.2. 2. Atenció primària orientada a la comunitat. Concepte. Metodologia. Aplicacions. Anàlisi i jerarquització de problemes de salut.

          8.3. 3. Programació de salut. Concepte. Justificació. Aspectes epidemiològics i factors de risc. Metodologia. Avaluació. Disseny d’un programa de salut. Guies clìniques. Protocols.

          8.4. 4. Programes de salut segons el cicle vital. Programa del nen. Programa de l’adult. Programa del vell.

          8.5. 5. Programes de salut segons grups específics de la comunitat. Programa d'atenció a la dona. Programa de salut escolar. Programa de salut laboral.

          8.6. 6. Programes de salut segons problemes de salut específics. Programa de salut bucodental. Programa de prevenció d’accidents: domèstics i de circulació. Programa de prevenció de la SIDA. Programa de prevenció de les drogodependències.

          8.7. 7. Programes de salut dirigits a individus amb problemes crònics de salut. Problemes de salut més prevalents. Característiques i repercussions socio-sanitàries. Atenció d’infermeria als problemes crònics de salut.

9. UNITAT TEMÀTICA IV. EDUCACIÓ PER A LA SALUT

10. OBJECTIUS

          10.1. - Conèixer els diferents models de l’educació per a la salut

          10.2. - Conèixer la metodologia de l’educació per a la salut

11. - Identificar i prioritzar les necessitats educatives d’un individu o grup

          11.1. - Desenvolupar habilitats en mètodes i tècniques didàctics.

          11.2. - Valorar la necessitat d’integrar l’educació per a la salut en la pràctica professional

12. CONTINGUTS

          12.1. 1. Educació per a la salut. Concepte. Antecedents. Objectius. Nivells. Tendències i models.

          12.2. 2. Comunicació. Concepte. Tipus de comunicació. Característiques. Condicions d’aplicació.

          12.3. 3. Metodologia de l’educació per a la salut. Anàlisi de la realitat. Elecció del sector d’intervenció. Definició d’objectius. Elecció de la metodologia. Avaluació.

          12.4. 4. Mètodes i tècniques de l’educació per a la salut. Mètodes directes. Mètodes indirectes. Àmbits

          12.5. d’aplicació. Agents d’educació. Tècniques didàctiques individuals i grupals.

          12.6. 5. Programes d’educació per a la salut. Tipus de programes. Àmbits d’aplicació. Experiències: l’educació per a la salut a l’escola.

          12.7. 6. El professional d’infermeria i l’educació per a la salut.

13. PRÀCTIQUES DE LABORATORI I SEMINARIS P1. Entrevista Clínica P2. Maneig i registres d’una història clínica d’atenció primària S1. Atenció primària orientada a la comunitat S2. Documents rellevants en l’atenció primària S3. Maneig del programa d’activitats preventives a l’atenció primària S4. Maneig del protocol de la hipertensió en l’atenció primària S5. Maneig del protocol de la diabetis mel·litus

14. PRÀCTIQUES CLÍNIQUES. Les pràctiques clíniques es duen a terme a les àrees bàsiques de salut acreditades per a la docència i al Centre de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb el programa que es lliura abans del seu inici.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10,00 12,00 22,00
Pràctiques en empreses / institucions 6,00 114,00 120,00
Seminaris 14,00 24,00 38,00
Sessió expositiva 45,00 75,00 120,00
Total 75,00 225,00 300

Bibliografia

 • Martín Zurro, Amando, Cano Pérez, J. Francisco (2003). Atención primaria : conceptos, organización y prácticaclínica (5a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier.
 • Ciurana, Ramon (2005). Compendio de atención primaria : conceptos, organización ypráctica clínica (2a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier.
 • Agüera Vilar, B. (cop. 1991). Atención domiciliaria. Barcelona: Doyma.
 • Enfermería comunitaria : educación sanitaria (cop. 2000). Barcelona [etc.]: Masson.
 • Pla de salut de Catalunya ... ([1993]-). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitati Seguretat Social.
 • Métodos y medios en promoción y educación para la salud (2004). Barcelona: Editorial UOC.
 • Franch Vinyes, Lluís (2005). Infermeria i salut comunitaria. Girona: Documenta Universitaria.
 • Sánchez Moreno, Antonio (cop. 2000). Enfermería comunitaria. Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana.
 • Promoción y educación para la salud : conceptos,metodología, programas (2001). Lleida: Milenio.
 • Caja López, Carmen (2003). Enfermería comunitaria III : atención primaria (2a ed.). Barcelona: Masson.
 • Avaluació dels objectius per a l'any 2000 del Pla de Salutde Catalunya (cop. 2003 ). Barcelona: Departament de Sanitat i Seguretat Social Generalitat de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes
Els temes treballats s'avaluaran en l'examen escrit. S'avaluarà l'assistència i el treball realitzat representant el 10% de la nota final.
Les pràctiques clíniques es duen a terme a les àrees bàsiques de salut acreditades per a la docència i al Centre de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb el programa que es lliura abans del seu inici.
Informe de pràctiques i memòria que es lliurarà al finalizar l'estada. Representa un 20 % de la nota final

Qualificació

Sessions expositives: examen escrit en la convocatòria de juny.
Optativament es pot un examen parcial de l’assignatura al mes de febrer que s’aprovarà amb una nota igual o superior a 6.
Seminaris, es realitzaran en grup i en les dates programades. Es obligatòria l’assistència, es valorarà la participació i el treball realitzat.
ABP, es realitzaran en grup i en les dates programades. Es obligatòria l’assistència i es valorarà la participació.
Pràctiques clíniques, son obligatòries i es realitzaran en horari de mati (8 a 15) o tarda (13 a 20), en el lloc que s'assignarà a cada estudiant. S'avaluarà el seu progrés i actitud, així com també la memòria que presentarà al finalitzar la pràctica.

La nota final de l’assignatura serà la resultant de la nota de l’examen de la convocatòria de juny (60%), dels seminaris (10%), de l'ABP (10%) i de les notes de les pràctiques clíniques (20%) sempre i quan totes les parts estiguin aprovades.

Observacions

TEMPORALITZACIÓ:
Teoria: de setembre de 2009 a gener de 2010
Seminaris: del setembre a desembre de 2009. Es lliurarà calendari.
Pràctiques clíniques: Assignació de places i període el mes de novembre. El període de pràctiques està comprès entre el febrer i el juny de 2010
Les pràctiques es duen a terme a les àrees bàsiques de salut acreditades per a la docència i al Centre de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb el programa que es lliura abans del seu inici.

ORGANITZACIÓ DIDÀCTICA
Sessions expositives
Lectura de bibliografia
Treball en petits grups
Discusió de casos
Rol playing
Seminaris

Prerequisits:
Cal tenir aprovades les assigantures de:
Infermeria comunitària II
Infermeria comunitària I

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.