Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Pràctiques clíniques en els serveis hospitalaris que permetin incorporar les competències professionals de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones en l'àmbit hospitalari. I que permetin integrar amb la pràctica clínica els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències relacionades amb l'atenció centrada en la persona.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup M1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Carmen Bertran Noguer  / Judit Blanco Giralt  / Silvia Bosch Agusti  / Cristina Bosch Farre  / Esther Caceres Malagelada  / Gemma Caparros Boixes  / Laia Capel Gallardo  / Anna Maria Codina Bassa  / Montserrat de Manuel-Rimbau Muñoz  / Fernando Diaz Roldan  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Noelia Galera Linares  / Doris Gallegos Trias  / Sandra Gelabert Vilella  / Cristina Martinez Homedes  / Anna Rebarter Rius  / Anna Roca Gibert  / Juana Maria Rodrigo Gil  / Francisco Rodrigo Lopez  / Maria de Los Angeles Rodriguez Rodriguez  / Xenia Rosales Juanola  / Juan Manuel Ruiz Cardo  / Maria Dolors Sabates Pujol  / Maria Cruz Salgado Rodriguez  / Elisabet Salinas Palacios  / Nuria Salvado Viella  / Cristina Serrabassa Funoll  / Dolors Sidera Buch  / Maria Rosa Suñer Soler  / Minea Maria Torres Gestoso  / Berta Vidal Plana  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup M2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Carmen Bertran Noguer  / Judit Blanco Giralt  / Silvia Bosch Agusti  / Cristina Bosch Farre  / Esther Caceres Malagelada  / Gemma Caparros Boixes  / Laia Capel Gallardo  / Anna Maria Codina Bassa  / Montserrat de Manuel-Rimbau Muñoz  / Fernando Diaz Roldan  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Noelia Galera Linares  / Doris Gallegos Trias  / Sandra Gelabert Vilella  / Cristina Martinez Homedes  / Anna Rebarter Rius  / Anna Roca Gibert  / Juana Maria Rodrigo Gil  / Francisco Rodrigo Lopez  / Maria de Los Angeles Rodriguez Rodriguez  / Xenia Rosales Juanola  / Juan Manuel Ruiz Cardo  / Maria Dolors Sabates Pujol  / Maria Cruz Salgado Rodriguez  / Elisabet Salinas Palacios  / Nuria Salvado Viella  / Cristina Serrabassa Funoll  / Dolors Sidera Buch  / Maria Rosa Suñer Soler  / Minea Maria Torres Gestoso  / Berta Vidal Plana  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Laura Aulinas Quintana  / Carmen Bertran Noguer  / Judit Blanco Giralt  / Silvia Bosch Agusti  / Cristina Bosch Farre  / Esther Caceres Malagelada  / Gemma Caparros Boixes  / Laia Capel Gallardo  / Anna Maria Codina Bassa  / Montserrat de Manuel-Rimbau Muñoz  / Fernando Diaz Roldan  / Maria del Mar Fernandez Alcarria  / Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Noelia Galera Linares  / Doris Gallegos Trias  / Sandra Gelabert Vilella  / Cristina Martinez Homedes  / Anna Rebarter Rius  / Anna Roca Gibert  / Juana Maria Rodrigo Gil  / Francisco Rodrigo Lopez  / Maria de Los Angeles Rodriguez Rodriguez  / Xenia Rosales Juanola  / Juan Manuel Ruiz Cardo  / Maria Dolors Sabates Pujol  / Maria Cruz Salgado Rodriguez  / Elisabet Salinas Palacios  / Nuria Salvado Viella  / Cristina Serrabassa Funoll  / Dolors Sidera Buch  / Maria Rosa Suñer Soler  / Minea Maria Torres Gestoso  / Berta Vidal Plana  / Dalmau Vila Vidal
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB07 - Comprendre, sense perjudicis, a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com individus autònoms i independents assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional
 • CB11 - Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut, respectant el seu sistema de creences i valors
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB16 - Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • CB18 - Planificar les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides a l'pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital

Continguts

1. Pràcticum en l'àmbit de l'Atenció Hospitalària

2. Habilitats per a la vida

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 10,00 0 10,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 136,00 0 136,00
Tutories de grup 4,00 0 0 4,00
Total 4,00 146,00 0 150

Bibliografia

 • Hinkle, Janice L. (2019). Brunner y Suddarth Enfermería médicoquirúrgica (14a edición). Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Herdman, T. Heather. Kamitsuru, Shigemi. Takáo Lopes, Camila (2021). NANDA International Diagnosticos enfermeros : definiciones y clasificación : 2021-2023 (Duodécima edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Butcher, Howard Karl. (2019). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) / (Séptima edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Moorhead, Sue. (2019). Clasificación de resultados de enfermería (NOC) : (Sexta edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Johnson, Marion. Espinosa i Fresnedo, Carme. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos : (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Velasco, Sara (2009). Recomendaciones para la práctica clínica con enfoque de género. . Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques Assistència obligatoria al 100% al centre on es desenvolupen les pràctiques.
Avaluació de l'activitat pràctica per part de les Infermeres tutores del centre, mitjançant una rúbrica d'avaluació que recull l'assoliment de les competències relacionades amb les pràctiques.
60
Portafoli Valoració de la presentació i contingut del treball de portafoli segons els paràmetres marcats en el document de Pràcticum 3. Entron hospitalari mitjançant rúbrica d'avaluació. 30
Diari reflexiu Valoració de la presentació i contingut del treball del diari reflexiu segons els paràmetres marcats en el document de Pràcticum 3. Entorn hospitalari mitjançant rúbrica d'avaluació). 10

Qualificació

Per considerar aprovada l'assignatura, caldrà obtenir una NOTA FINAL mínima de 5.0 (sobre 10 punts).

L'avaluació es realitzarà mitjançant les següents activitats:

1. Practica clínica: L'assistència a la practica clínica és obligatòria i requereix assistència del 100%.Té un pes de 60% sobre la nota final. És una activitat d'avaluació RECUPERABLE en cas de suspendre la primera convocatòria amb una nota inferior a 5 o només per a l'estudiantat que no puguin dur a terme el pràcticum per causes majors (baixa laboral, malaltia, etc). Aquesta es programarà entre el juny i juliol del mateix curs acadèmic segons disponibilitat de les institucions i és una recuperació no ajornable fora d'aquestes dates.

2. Portafoli: No presencial. Es tracta d'una activitat d'avaluació RECUPERABLE que l'estudiant realitza a partir de la informació recollida a la pràctica assistencial i que complementa i argumenta a partir de la informació que l'estudiant recull i selecciona en les diferents fonts informació de l'àmbit de la infermeria i de la salut. Té un pes del 30% sobre la nota final.

3. Diari Reflexiu. No presencial. Té un pes del 10% sobre la nota final. L'estudiant ha de realitzar una reflexió crítica sobre les bases que se li plantegen en el document de practiques. Es tracta també d'una activitat d'avaluació RECUPERABLE.

4. Tutories: L'assistència a les tutories és obligatòria i requereix del 100% de presencialitat. No és una activitat avaluativa. L'estudiant es reuneix periòdicament amb el tutor/a assignat per fer seguiment del pràcticum i de les activitats d'avaluació.


Per aprovar l'assignatura és condició indispensable aprovar totes les activitats d'avaluació. En cas de no superar la pràctica clínica, el portafoli o diari reflexiu amb un mínim de 5.0 (sobre 10 punts), l'estudiant realitzarà una avaluació recuperable (AR) per tal de recuperar l'assignatura o una de les seves parts.

En cas de NO superar alguna de les parts, l'assignatura quedarà suspesa i a les actes apareixerà la nota mínima d'aquestes 3 activitats d'avaluació (sobre 10 punts).

Totes les activitats avaluables es consideren com a activitats recuperables (AR). En el cas de la pràctica clínica, només per aquells estudiants que en primera convocatòria obtinguin una nota inferior a 5 o bé que per causes majors (baixa laboral, malaltia, etc) no hagin pogut realitzar les pràctiques clíniques.


S'aplicarà el programa de plagi URKUND a tots els treballs presentats. A partir d'un 20% de plagi l'assignatura es considerarà suspesa i sense opció a recuperació. Quedaran afectats per plagi tots els estudiants implicats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera NO PRESENTAT la no assistència al 100% de l'activitat de la pràctica clínica assistencial, o no haver realitzat el lliurament de totes les activitats d'avaluació dins els terminis establerts i dins la tasca habilitada a la plataforma Moodle.

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

L'avaluació única de l'assignatura coincideix amb les activitats d'avaluació descrites en la mateixa

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

El professorat de l'assignatura comunicarà als alumnes el dia, hora i lloc de la tutoria.

Sempre que la situació sanitària actual ho permeti, les tutories es realitzaran presencialment en el mateix centre on els estudiants estiguin realitzant el pràcticum o a la Facultat.

De manera excepcional i si la situació ho requereix les tutories es podran realitzar online (Google Meet o altre).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El professorat de l'assignatura es comunicarà amb els alumnes mitjançant les vies habituals, ja sigui a través de la plataforma Moodle de l'assignatura o a través del mail.

Observacions

MATRICULA:
El grup en el qual s'ha matriculat l'estudiant no dóna dret preferent del torn de pràctiques.
No és possible matricular-se a periodes de pràcticum que es solapin en calendari

ASSIGNACIÓ PRÀCTICUM:
L’assignació del pràcticum es farà des de secretaria acadèmica (tècnic de pràcticum) i serà segons nota de l’expedient acadèmic del curs anterior.
Només serà possible fer canvi de plaça de pràcticum durant els dies establerts durant l’assignació.


Abans de l'inici del pràcticum, l'estudiant ha de consultar, a través de la plataforma Moodle:
1) El Document de pràcticum
2) La normativa de pràcticum
3) El/la professor/a assignat/da

Per poder iniciar el pràcticum cal que l'estudiant tingui signat el document de confidencialitat i tenir la targeta d'identificació personal.

L'assistència al pràcticum és obligatòria al 100%.

Els torns de pràctica clínica són els mateixos que la infermera del centre, essent torns de matí, tarda o nit. L'estudiant s'adaptarà a l'horari que es faci a cada centre.

Els dies d'absència s'han de justificar mitjançant una nota o certificat signat al tutor/a infermer/a i a la unitat a on s'estan realitzant les pràctiques. Sempre que sigui possible es comunicaran anticipadament. Les absències justificades es podran recuperar en dies lectius dins el període de pràcticum. En casos excepcionals i degudament justificats s'adaptaran el dies de recuperació amb l'acord explícit entre el/la professor/ professora responsable del pràcticum i el centre assistencial.

Per tal de poder ser avaluat l'estudiant ha de seguir la normativa del pràcticum de la Facultat d'Infermeria i presentar les activitats d'avaluació dins els terminis de lliurament publicats en el Moodle i a través de les tasques habilitades al Moodle de l'assignatura.

Els dies recuperables són dies laborables, o els dies que cada institució indiqui com a recuperables. No és pot recuperar doblant torn, és a dir, 14 hores seguides en un mateix dia.

Per poder realitzar l’avaluació recuperable (AR) del pràcticum cal haver iniciat o començat el pràcticum i que aquest hagi estat avaluat pel professor corresponent.

Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Realitza valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contexts d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut.
- Demostra habilitats per a l'organizació de la feina infermera i la utilització del material adequat a cada procediment.
- Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
- Aplica les tècniques apreses en els contexts concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat.
- Demostra coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris vinculats a les cures infermeres.
- Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
- Desenvolupa habilitats per al treball en equip.
- Realitza cures infermeres garantint la màxima seguretat per a les persones que les reben, per a ells mateixos i a nivell de l'entorn.

Aquesta assignatura integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions. Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:

- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Bioestadística, epidemiologia i demografia
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult I
 • Infermeria comunitària I
 • Llenguatge científic i sistemes d'informació
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Pràcticum 1. Introductori
 • Pràctiques de simulació clínica I
 • Pràctiques de simulació clínica II
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: per la naturalesa de l'activitat en cas de passar a un escenari de virtualitat aquesta es substituirà per una activitat extraordinaria que treballi el màxim de les competències de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat: l'activitat extraordinaria serà el 100% de l'avaluació de l'assignatura i serà recuperable

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.