Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona amb malalties renals i urinàries, traumatismes múscul-esquelètics i malalties neurològiques. Atenció i cures infermeres de la persona atesa en la pre, intra i post intervenció quirúrgica. Manifestacions de les alteracions de salut, valoració i cures infermeres a la persona atesa en situacions complexes: en els serveis d'urgències i de cures intensives.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Teresa Camps Dausa  / Aaron Castanera Duro  / Montserrat Corominas Iglesias  / Sara Danes Garces  / Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Marina Figueras Besalu  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Juana Maria Rodrigo Gil  / Cristina Serrabassa Funoll  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Maria Teresa Camps Dausa  / Gemma Casabo Galindo  / Aaron Castanera Duro  / Montserrat Corominas Iglesias  / Sara Danes Garces  / Aziz El Kadaoui Moussaoui  / Marina Figueras Besalu  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Maria Carme Pastor Aspero  / Juana Maria Rodrigo Gil  / Miquel Sitjar Suñer  / Maria Rosa Suñer Soler
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB03 - Identificar i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria
 • CB05 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB14 - Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat
 • CB18 - Planificar les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides a l'pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES02 - Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES38 - Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort
 • CES39- Identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència

Continguts

1. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Malalties Renals i Urinàries

          1.1. Tractament de les IRA i IRC.

                    1.1.1. Diàlisi, tipus de Diàlisi segons sexe

          1.2. Atenció i cures infermeres a la persona amb IRA i IRC

          1.3. Infeccions de l’aparell urinari segons sexe i gènere

                    1.3.1. Manifestacions de la persona amb Infeccions del Tracte Urinari (ITU)

                    1.3.2. Valoració de la persona amb ITU

                    1.3.3. Tractament de les ITU

                    1.3.4. Atenció i cures infermeres de la persona amb ITU

                    1.3.5. Seguretat. Prevenció de les ITU adquirides a l’Hospital

          1.4. Valoració de la persona amb Urolitiasi

                    1.4.1. Tractament de les Urolitiasi

                    1.4.2. Atenció i cures infermeres de la persona amb Urolitiasi

2. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Traumatismes Múscul-Esquelètics

          2.1. Tipus de Traumatismes Múscul-Esquelètics (TME)

                    2.1.1. Lesions més prevalents entre grups d'edats (la infància, persones adultes, persones grans)

          2.2. Manifestacions de la persona amb TME

          2.3. Valoració de la persona amb TME

          2.4. Tractament de les persones amb TME

                    2.4.1. Tractaments adaptats a diferents grups d'edats (la infància, persones adultes, persones grans)

          2.5. Complicacions de les persones amb TME

          2.6. Prevenció dels TME

          2.7. Atenció i cures infermeres de la persona amb TME

3. Atenció i Cures Infermeres a la Persona en Situació Critica de Salut

          3.1. Definició persona en situació crítica de salut

                    3.1.1. Unitats de Cures Intensives (UCI)

                    3.1.2. La humanització en l'atenció amb perspectiva de gènere i interseccional.

                    3.1.3. Atenció i Cures Infermeres a la persona amb malalties respiratòries greus

          3.2. La Síndrome del Destret Respiratori Agut (SDRA)

                    3.2.1. Manifestacions de la SDRA

                    3.2.2. Valoració de la persona amb SDRA

                    3.2.3. Tractament de la persona amb SDRA

          3.3. Sedoanalgèsia. Monitoratge de la persona sedada.

          3.4. Ventilació Mecànica (VM) Invasiva (VMI) i No Invasiva (VMNI)

                    3.4.1. Atenció i Cures Infermeres a la persona amb VMI i VMNI

                    3.4.2. Seguretat. Prevenció de la Pneumònia Associada a la VM (VM) (NAV)

          3.5. Monitoratge Hemodinàmic

          3.6. Atenció i Cures Infermeres a la persona amb Xoc

                    3.6.1. Manifestacions de la persona amb XOC

                    3.6.2. Valoració i Cures Infermeres a la persona segons tipus de Xoc

                    3.6.3. Tractament de la persona segons tipus de xoc

                    3.6.4. Administració de Medicació de la persona en estat crític

                    3.6.5. Mesures de Seguretat a la persona amb CVC

                    3.6.6. Prevenció de la Bacterièmia Relacionada amb el Catèter (BRC)

                    3.6.7. Prevenció de l'emergència i / o disseminació de bacteris multiresistents en les persones en estat crític

          3.7. Atenció i Cures Infermeres a la persona amb Traumatisme Cranioencefàlic (TCE)

                    3.7.1. Manifestacions de la persona amb TCE

                    3.7.2. Valoració de la persona amb TCE greu (escales de valoració)

                    3.7.3. Tractament de la persona amb TCE

                    3.7.4. Monitoratge de la Pressió Intracranial (PIC) 3.5.5. Atenció i Cures Infermeres de la persona amb TCE

                    3.7.5. Monitoratge de la Pressió Intracranial (PIC)

                    3.7.6. Atenció i Cures Infermeres de la persona amb TCE

4. Atenció i Cures infermeres de la Persona en la pre, intra i post Intervenció quirúrgica

          4.1. Tipus de cirurgies

                    4.1.1. Cirurgia Major

                    4.1.2. Cirurgia Menor

                    4.1.3. Cirurgia Major Ambulatòria

                    4.1.4. Cirurgia d’Urgència

                    4.1.5. Cirurgia Electiva

          4.2. Esterilització del material quirúrgic

          4.3. Zones d’un quiròfan

          4.4. Atenció i cures a la persona atesa pre-quiròfan tenint en compte el sexe i el gènere

          4.5. Atenció i cures infermeres a la persona atesa en la intervenció quirúrgica tenint en compte el sexe i el gènere.

          4.6. Atenció i cures infermeres a la persona atesa a reanimació tenint en compte el sexe i el gènere.

5. Atenció i Cures Infermeres a la Persona al Servei d’Urgències

          5.1. El Servei d’urgències. Generalitats

          5.2. Suport Vital Avançat

          5.3. Atenció urgent a la persona amb problemes cardíacs. Diferenciació per sexe. Codi IAM

          5.4. Atenció urgent a la persona amb problemes respiratoris

          5.5. Atenció urgent a la persona intoxicada

          5.6. Atenció urgent a la persona politraumatitzada. Codi Politrauma

          5.7. Triatge

6. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb malalties Neurològiques

          6.1. Atenció i cures infermeres de la persona amb Ictus

                    6.1.1. Manifestacions de les persones amb Ictus

                    6.1.2. Valoració de la persona amb Ictus (escales de valoració neurològica, escala Canadenca)en funció del sexe biològic.

                    6.1.3. Tractament i cures persona amb Ictus, Codi Ictus

                    6.1.4. Complicacions de l’Ictus. Diferències en funció del sexe.

                    6.1.5. Prevenció de l’Ictus, considerant el sexe i el gènere

          6.2. Atenció i cures infermeres a la persona amb Epilèpsia, considerant el sexe biològic i la perspectiva de gènere.

                    6.2.1. Manifestacions de les persones amb Epilèpsia

                    6.2.2. Valoració de la persona amb Epilèpsia

                    6.2.3. Tractament i cures a la persona amb epilèpsia

                    6.2.4. Complicacions de l’ Epilèpsia

                    6.2.5. Prevenció de l’ Epilèpsia

          6.3. Atenció i cures infermeres de la persona amb Esclerosi Múltiple (EM)

                    6.3.1. Manifestacions de les persones amb EM

                    6.3.2. Valoració de la persona amb EM

                    6.3.3. Tractament de l’EM i cures a la persona amb EM

          6.4. Atenció i cures infermeres de la persona amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)

                    6.4.1. Manifestacions de les persones amb ELA

                    6.4.2. Valoració de la persona amb ELA

                    6.4.3. Tractament de l’ELA i cures a la persona amb ELA

          6.5. Atenció i cures infermeres de la persona amb Neuroinfeccions (NI)

                    6.5.1. Tipus NI

                    6.5.2. Manifestacions de les persones amb NI

                    6.5.3. Valoració de la persona amb NI

                    6.5.4. Tractament i cura de la persona amb NI

                    6.5.5. Seguretat. Aïllaments de les persones amb NI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 8,00 12,50 20,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 25,80 0 25,80
Exposició dels estudiants 0 2,00 0 2,00
Lectura / comentari de textos 0 15,00 0 15,00
Resolució d'exercicis 0 6,00 0 6,00
Seminaris 17,50 26,50 0 44,00
Sessió expositiva 42,00 64,75 0 106,75
Tutories de grup 5,00 0 0 5,00
Total 64,50 148,05 12,50 225,05

Bibliografia

 • Fuentes Pumarola, Concepció (2012). Manual de enfermería intensiva. Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Aragonés Manzanares, María del Rocío (2016). Cuidados intensivos :. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Zabalegui Yárnoz, Adelaida (2014). Administración de medicamentos y cálculo de dosis / (2a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Brunner, Lillian Sholtis (2013). Brunner y Suddarth enfermería medicoquirúrgica (12a ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Suñer Soler, Rosa (2013). Tratado de enfermería neurológica : (3a ed.). Barcelona: Sociedad Española de Enfermería Neurológica. Catàleg
 • Álvarez Sabín, José (2013). Comprender el ictus :. Barcelona: Amat. Catàleg
 • Damasio, Antonio R (2006). El Error de Descartes : (1a ed. en Drakontos bolsillo). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • González Jurado, Máximo. Fernández Fernández, Pilar. Suárez Bustamante, Rosa. Acebedo Esteban, Javier. (2010). Actuación de enfermería en urgencias y emergencias /. [Madrid: Arán. Catàleg
 • Morillo Rodríguez, F. Javier. Fernández Ayuso, David. (2016-2017). Enfermería clínica. Barcelona: Elsevier, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=4570069 Catàleg
 • Belda, F. Javier. Lloréns, Julio. (2009). Ventilación mecánica en anestesia y cuidados críticos /. Madrid: Arán Ediciones. Catàleg
 • Abril Caballero, M. Cristina. Soto del Arco, Francisco. (2017). Manual de ventilación mecánica para enfermería /. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Esquinas Rodríguez, Antonio. (2008). Consensos clínicos en ventilación mecánica no invasiva /. Madrid: Grupo Aula Médica. Catàleg
 • American College of Surgeons.. (2011). ATLS : (8a ed.). Chicago, IL: American College of Surgeons. Catàleg
 • PHTLS : (2012) (7a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives, participatives i amb suport multimèdia S'avalua els coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP, els treballats a través de la metodologia aula inversa, habilitats de raonament i integració d'aquests a través d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multiresposta, obertes o treball de casos així com a través de la plataforma Moodle. 60
Anàlisis de casos simulats o reals tenint en compte el sexe, el gènere i altres eixos de desigualtat (Seminaris) S'avalua les habilitats de resolució de casos i càlcul de dosis, habilitats de raonament i capacitat de relació i integració de diferents coneixements a través de treballs escrits, estudi de casos, exercicis de càlcul i preguntes obertes en prova escrita. 30
Aprenentatge basat en problemes, tutories S'avalua la participació activa en les tutories, la capacitat de formular objectius d'aprenentatge i de relacionar i establir hipòtesis, així com la capacitat de síntesi de la informació aportada en les tutories i les seves fonts distingint la publicació generada per dones. 9
Exposició oral (Sessions Plenàries i Aula Inversa) Forma part de l'avaluació del procès ABP, concretament en la sessió plenària
S’avalua exposició oral de la sessió plenària a través d’una rúbrica que contempla: claredat d'idees, seguretat, explicació directa, utilització del llenguatge inclusiu i no sexista, unió coherent dels recursos utilitzats, durada presentació i posició
1 No

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és a través d'avaluació continuada.

Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.

L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada prova d'avaluació (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superades amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10)i s'hagi complert els criteris de presencialitat establertes:

*Seminaris: obligatorietat d'assistència al 100%, són 5 seminaris en total.

*ABP: obligatorietat al 100% d'assistència a les tutories: un total de 5 escenaris, 10 tutories i 2 sessions plenàries.

*Classes participatives. És recomanable la seva assistència i es tindrà en compte la participació i interès de l'estudiant en casos d'arribar a les activitats recuperables amb qualificacions finals entre 4,7 i 4,9.


En cas de no superar alguna de les proves d'avaluació i no poder fer mitjana, la nota que figurarà a l'acta serà la nota més baixa de les proves.

Es consideren activitats d'avaluació recuperable: les proves d'avaluació de la part teòrica que inclou els continguts ABP, les proves d'avaluació dels seminaris, sempre i quan s'hagi complert els criteris de presencialitat obligatòria.

* Pel que fa a la part teòrica hi haurà 4 AC:

PRIMER SEMESTRE
-AC1: Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Malalties Renals i Urinàries. Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb Traumatismes Múscul-Esquelètics
-AC2: Atenció i Cures Infermeres a la Persona en Situació Crítica de Salut
SEGON SEMESTRE:
-AC3: Atenció i Cures infermeres de la Persona en la pre, intra i post Intervenció quirúrgica i Atenció i Cures Infermeres a la Persona al Servei d’Urgències
-AC4: Atenció i Cures Infermeres a la Persona amb malalties Neurològiques

* En cas que per motius de incompatibilitat horària del professorat s'hagi de canviar la continuïtat dels continguts dels blocs a les classes. El continguts a avaluar les AC també es poden veure afectades

*Cal aprovar cada AC per separat i s'aprova amb un 5 sobre 10.

*Seminaris: Hi haurà una AC per cadascun dels 5 seminaris, s'avaluaran mitjançant prova escrita juntament amb amb les AC dels continguts teòrics o treballs a través del Moodle. Cal aprovar-los per separat per poder fer mitjana. Cadascuna d'aquestes AC és activitat recuperable.

* Els continguts relacionats amb l'ABP s'avaluaran juntament amb els continguts teòrics de les classes a les AC2 i AC4.

*Les tutories ABP i sessions plenàries s'avaluen seguint les rúbriques i a través del Cursos Moddle ABP tercer curs. És activitat recuperable si es compleix l'assistència requerida.Les dates de les avaluacions continuades i avaluacions recuperables es troben en el calendari de proves de grau (consultar web UdG, web Facultat i Moodle) i són dates aprovades pels organs col·legials de la facultat, les quals no es poden canviar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencilitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries).

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI. Cal realitzar la sol·licitat a secretaria acadèmica com a data màxima 15 dies després d'haver iniciat l'assignatura.

La prova consistirà en:

-Prova de coneixements teòrics donats a les classes expositives i els treballats en ABP i habilitats de raonament i integració d'aquests a través d'una prova escrita. Aquesta pot ser amb preguntes multi-resposta, obertes o treball de casos

-Prova sobre el que s'ha treballat als seminaris: S'avalua les habilitats de resolució de casos i càlcul de dosis, habilitats de raonament i capacitat de relació i integració de diferents coneixements a través de treballs escrits, estudi de casos, exercicis de càlcul i preguntes obertes en prova escrita

NOTA: ABP procés tutorial(tutories) queda exempt d'aquesta avaluació única. Cal assistir i participar activament a les tutories ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els i les estudiants podran demanar tutories individualitzades o en grup petit al professorat de l'assignatura a través de correu electrònic. Aquestes tutories es podran fer de forma presencial o virtual. Les tutories s'aconsellen en cas d'aclariment de dubtes o assessorament per aprofundir en els continguts de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els i les estudiants poden comunicar-se amb el professorat de l'assignatura a través del correu elèctrònic.

En cas de dubtes, incidències cal dirigir-se directament al professor/a correponent.

Només si el o la professora no resol el dubte o incidència es comunicarà amb la professora coordinadora de l'assignatura. Professora Concepció Fuentes Pumarola.

Tota la informació en relació a l'assignatura es realitzarà a través de la plataforma Moodle, a fòrums i avisos.

El professorat de l'assignatura podrà obrir fòrums per tractar alguns temes de l'assignatura.

Durant els caps de setmana i dies festius o no lectius el professorat no contestarà cap correu electrònic.

Observacions

En aquesta assignatura també es treballen les següents competències transversals:

1. *Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals. S'avalua a través de l'ABP
2. *Desenvolupar les habilitats intra i interpersonals per al treball en equip- S'avalua a través de l'ABP i seminaris
3. *Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d'avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació. S'avalua en totes les activitats d'avaluació de l'assignatura.
4. *Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per a les objectius que es persegueixin. S’avalua a través de l'ABP i en la metodologia de la classe invertida.

Els resultats d'aprenentatge en relació a les competències de l'assignatura són els següents:

1. Dissenya sistemes de cures dirigits a persones en situacions crítiques i urgents
2. Reconeix les situacions crítiques de salut de la persona
3. Valora i interpreta sistemàticament, l'estat de salut i malaltia
4. Coneix les mesures de seguretat per a la prevenció d'incidents associats a la pràctica clínica
5. Emet i fa valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de les cures infermeres en l'estudi de casos
6. Estableix mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat en l'estudi de casos
7. Identifica els tipus d'actuacions més adequades en els processos d'acompanyament a la mort
8. Identifica i aplica els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria en l'estudi de casos
10. Basa les intervencions infermeres planificades en els estudis de cas en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
11. Es comunica oralment i per escrit sobre temes de les cures de la persona en situacions crítiques i d'urgència, de forma original i creativa, adaptant a l'auditori i utilitzant suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
12. Desenvolupa habilitats intra i interpersonals per al treball en equip en les metodologies en grup
13. Incorpora el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions en l'estudi de casos
14. Llegeix comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
15. Es responsabilitza del propi aprenentatge utilitzant el procés d'avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
16. Selecciona i utilitza les tecnologies de la informació i comunicació especialitzades per a la resolució de problemes.


Per altra banda d’acord amb el Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, en aquesta assignatura també es treballa la competència aprovada pel Consell de Govern de la UdG:

**Desenvolupar la capacitat d'identificar desigualtats per raó de sexe i gènere i de dissenyar solucions per fer-hi front

Els resultats d’aprenentatge relacionats amb aquesta competència són els següents:

1. Entén la influència del sexe i del gènere en les interaccions en el desenvolupament de les persones, i en el procés salut-malaltia.
2. Reconeix les diferències en els signes i símptomes d’un problema de salut segons sexe.
3. Planifica les cures infermeres tenint en compte la perspectiva de gènere i interseccional, identificant l’impacte diferenciat segons sexe-gènere i altres eixos de desigualtat en la valoració de la persona, el diagnòstic, l’execució de les cures, tractaments i l’avaluació de l’atenció.
4. Identifica situacions de violència de gènere i abús sexual, i ho incorpora en el pla de cures infermeres.
5. Utilitza un llenguatge inclusiu i no sexista (oral, escrit i imatges).
6. Demostra la capacitat de comunicar-se de forma eficaç amb les persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder entre la persona professional sanitària i la persona atesa i de les desigualtats de gènere i culturals (Això es demostrarà, per exemple, mitjançant l’ús del llenguatge que ha de minimitzar els desequilibris de poder, validar les experiències dels qui pateixen i minimitzar els estereotips de gènere).
7. Discuteix l’impacte de rols i creences socials i culturals basades en el gènere, en la salut i la cura de la salut dels qui pateixen malalties o problemes de salut.
8. Es capaç de valorar i avaluar críticament la nova informació a través d’una «perspectiva de gènere»: identificar biaixos i bretxes de gènere; i adoptar bones pràctiques que incorporen el coneixement de les desigualtats en salut per raó de sexe i gènere.

La competència relacionada amb els ODS és la següent:
***Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona.

I els Resultats d’aprenentatge relacionats són:
1. Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.
2. Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.


La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult I
 • Pràcticum 1. Introductori
 • Pràcticum 2. Entorn comunitari
 • Pràcticum 3. Entorn hospitalari
 • Pràcticum 4. Entorn hospitalari avançat
 • Pràcticum 5. Entorn específic
 • Pràcticum 6. Entorn específic. Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE)
 • Pràctiques de simulació clínica I
 • Pràctiques de simulació clínica II
 • Pràctiques de simulació clínica III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cs que s'esdevingui un escenari de no presencilitat com va passar amb la pandèmia de la Covid-19, es seguiran les indicacions del rector de la UdG.
Les activitats formatives classes expositives i seminaris es portarien a terme de forma presencial, tenint present que les classes expositives la presencialitat serà del % indicat per el rector (docència híbrida). En cas de fase avançada tota la docència es faria de forma virtual sincrònica o asincrònica.


Modificació de l'avaluació:
En cas d'un escenari de no presencialitat, si s'escau, l’avaluació es farà de forma virtual a través de la plataforma Moodle seguint el calendari acadèmic aprovat pels òrgans col·legials de la facultat d’Infermeria.En cap cas es modificaran els criteris d’avaluació ni la ponderació de les qualificacions

Tutoria i comunicació:
La comunicació estudiantat -professorat es realitzarà sempre a través del Moddle-forum d'avisos i via correu electrònic.

Les tutories s’acordaran amb el/la professor/a via correu electrònic tan si són individuals com en petit grup i es realitzaran de forma virtual sincrònica.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.