Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Processos fisiopatològics, manifestacions i factors de risc determinants de l'estat de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.90%
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup M1

Durada:
Anual
Professorat:
Esther Caceres Malagelada  / Marina Figueras Besalu  / Iris Forcada Parrilla  / Maria Dolors Puigoriol Illamola  / Javier Alfonso Ureta Boixadera
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup T1

Durada:
Anual
Professorat:
Esther Caceres Malagelada  / Marina Figueras Besalu  / Iris Forcada Parrilla  / Maria Dolors Puigoriol Illamola  / Javier Alfonso Ureta Boixadera
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB05 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas
 • CB17 - Subministrar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, el que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES16 - Identificar els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital

Continguts

1. Conceptes i bases del coneixement de la malaltia : etiologia, patogènia, fisiopatologia, patocronia ( malaltia aguda i malaltia crònica) , semiologia.Concepte de síndrome i entitat nosològica.

2. Lesió i adaptació cel•lular. Necrosi cel•lular. Inflamació i reparació.

3. PERSONA amb dolor i la seva fisiopatologia.

4. PERSONA amb patologia respiratòria i principals patrons patològics. Insuficiència respiratòria. Alteracions del equilibri àcid - base.

5. PERSONA amb hipertensió arterial i la seva fisiopatologia.

6. PERSONA amb patologia vascular: arterial i venosa, i la seva fisiopatologia.

7. PERSONA amb patologia coronaria i insuficiència cardíaca. Mecanismes de formació de les Arítmies cardíaques i la seva fisiopatologia.

8. PERSONA amb patologia de les alteracions del sistema digestiu i la seva fisiopatologia.

9. PERSONA amb patologia de les hepatopaties i de les vies pancreato-biliars i la seva fisiopatologia.

10. PERSONA amb alteracions endocrino- metabòliques : fisiopatologia de la hiperfunció i la hipofunció de les glàndules endocrines i la seva fisiopatologia.

11. PERSONA amb patologia de la infecció: fases evolutives del procés infecciós. Semiologia de la malaltia infecciosa. Infecció nosocomial. Malalties de l'aparell reproductor i les de transmissió sexual i la seva fisiopatologia.

12. PERSONA amb alteracions de la pell i la seva fisiopatologia.

13. PERSONA amb càncer i procés de carcinogènesis. Creixement tumoral i metàstasi i la seva fisiopatologia.

14. PERSONA amb patologia del sistema hematològic i de l’hemostasia i la seva fisiopatologia.

15. PERSONA amb patologia renal, de les vies urinàries i la seva fisiopatologia.

16. PERSONA amb patologia del sistema nerviós i la seva fisiopatologia.

17. PERSONA amb patologia articular, òssia i la seva fisiopatologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14,00 75,00 48,00 137,00
Prova d'avaluació 1,00 0 0 1,00
Sessió participativa 6,00 6,00 0 12,00
Total 21,00 81,00 48,00 150

Bibliografia

 • Kumar, Vinay, 1944- Abbas, Abul K. (cop. 2013 ). Robbins patología humana (9a ed.). Barcelona: Elsevier España. Catàleg
 • Porth, Carol (cop. 2015 ). Fundamentos de fisiopatología : alteraciones de la salud,conceptos básicos : 4a edición . Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Guyton, Arthur C (cop. 1998 ). Fisiología y fisiopatología (6a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Hall, John E.|q(John Edward) (cop. 2011 ). Tratado de fisiología médica : Guyton & Hall (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Argente, Horacio A (2013). Semiología médica : fisiopatología, semiotecnia y propedeútica : enseñanza-aprendizaje basada en la persona (2a ed.). Buenos Aires [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Rennke, Helmut G (cop. 2008 ). Fisiopatología renal : fundamentos . Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Silbernagl, Stefan (cop. 2010 ). Fisiopatología : texto y atlas (3ª edición, revisada y ampliada). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • García-Conde, J (cop. 2013 ). Patología general : introducción a la medicina clínica . Madrid: Marbán libros. Catàleg
 • Esteller Pérez, A. Cordero Sánchez, M. (cop. 1998 ). Fundamentos de fisiopatología . Madrid [etc.]: McGraw-Hill.Interamericana. Catàleg
 • Lilly, Leonard S. (2009 ). Fisiopatologia de las cardiopatías . Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna: Farreras, Rozman (18ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier, a https://www.elsevierelibrary.es/product/farreras-rozman-medicina-interna Catàleg
 • Cardellach, Francesc (2016). Medicina interna : Farreras, Rozman (18a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats i aprenentatge amb classes expositives teòriques.
Continguts donats a l'ABP.
Avaluació mitjançant preguntes tema de resposta curta. 60
Avaluació del contingut d'ABP en temes Una d'elles de contingut d'ABP 10 No
Aprenentatge Basat en Problemes. Procés tutoria grupal. Avaluació qualitativa del procés d'aprenentatge per part del professor/professora. 10
Seminari 1: Gasometria arterial. Casos clínics Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple. 5
Seminari 2: Exploracions diagnòstiques d'imatge. Implicacions i interpretació. Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple. 5
Seminari 3: Auscultació: cardíaca, pulmonar i abdominal Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple 5
Seminari 4. Exàmen del peu diabètic Prova escrita presencial de 10 preguntes de resposta múltiple 5

Qualificació

Per tal d'obtenir la qualificació de l'assignatura, en cadascuna de les activitats haurà d'obtenir-se una nota de 5 sobre 10
- 60% Classes expositives
- 20%. Seminaris.
- 20%. Aprenentage basat en problems (10% grupal + 10% continguts en exàmen).


L'activitat de l'ABP així com els Seminaris són d'assistència obligatòria.

Són activitats recuperables totes les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT a l'assignatura, sino es realitzen les diferents proves d'avaluació de l'assignatura així com quan no es compleixi els criteris de presencialitat obligatòria: ABP i Seminaris.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.
L'examen constarà de 40 preguntes test de resposta multiple per l'avaluació dels temes expositius i contingut d'ABP, més 10 preguntes test per cada seminari realitzat. La nota dels primer i segon seminari (primer parcial) faran mitja així com la nota del tercer i quart seminari (segon parcial).
En cas de 100% de presencialitat els examens seran de preguntes tipus tema curt per l'avaluació dels temes expositius i contingut d'ABP, més 10 preguntes test per cada seminari realitzat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura. Les tutories es poden fer presencialment o virtualment previ acord de les parts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i el correu electrònic.

Observacions

Es realitzaran 2 avaluacions al llarg del curs.
En cada avaluació s'alliberarà matèria i es guardarà nota només en cas de ser superada i aprovada i farà mitjana. En cas contrari s'acumularà per avaluacions posteriors i s'avaluaran els continguts acumulats.
Es realitzarà avaluació d'activitats recuperables a final de curs.
El tipus d'avaluació es detalla a l'apartat "Avaluació i Qualificació".
Serà obligatori per alliberar o superar matèria la qualificació de 5 sobre 10 per cada bloc de matèria independent, ABP, seminari etc... per separat.

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten en els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiantat són:
-Identifica el funcionament de l'organisme humà en situacions patològiques.
-Defineix les manifestacions dels estats fisiopatològics en relació amb diferents situacions de salut.
-Valora la persona des de la globalitat en la resposta davant d'una situació patològica de salut.
-Detecta, a través de la valoració infermera, possibles patrons funcionals o necessitats alterades en la persona malalta.

Comprèn la relació entre els ODS i l’atenció centrada en la persona.

Resultats d’aprenentatge:

- Coneix i sap identificar els ODS en relació a la salut de les persones treballats en els continguts i activitats docents de l’assignatura.

- Integra la perspectiva dels ODS en les activitats infermeres.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria clínica del vell
 • Infermeria clínica materno-infantil
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari 100% virtualitat: Les classes es realitzaran per via telematica virtual tan les expositives com les de seminaris, amb la possibilitat de realitzar algun treball d'avaluació continuada. L'avaluació serà mitjançant 40 preguntes test per valorar les classes expositives i contingut d'abp més 10 preguntes test per cada seminari realitzat.
Escenari 100% presencialitat: Les classes expositives i contingut d'abp s'avaluaran mitjançant preguntes temes curts més 10 preguntes test per cada seminari realitzat.

Modificació de l'avaluació:
Per motius de la pandèmia del COVID-19 es passa a l'avaluació presencial amb mesures preventives, en cas per 100% de virtualitat o semipresencial.

Els examens tindran un format de preguntes tema per avaluar contingut de classes expositives i de 10 preguntes test per cada seminari realitzat fent mitja els dos primers test (1er parcial) i els dos segons (segon parcial).

El temps per realitzar l'examen serà de 60 minuts.
El 70% (60% contingut de classe + 10% ABP) de la nota serà de les preguntes tema i el 5% per cada seminari.
El 10% de la resta de la nota total serà la nota de l'ABP grupal.


Tutoria i comunicació:
Les tutories seran a traves del mail de la udg
xavier.ureta@udg.edu

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.