Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
DONA: Gestació, part i puerperi. Identificació de problemes, valoració i diagnòstic infermer. Atenció i cures infermeres dirigides a les mares. Intervencions i tècniques infermeres. Prevenció de complicacions. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i/o la seva família. NADÓ, INFANT I ADOLESCENT: Nounat, infant i adolescent amb problemes de salut. Identificació i valoració infermera. Atenció i cures infermeres dirigides als infants amb problemes de salut. Intervencions i tècniques específiques. Prevenció de complicacions. Educació per a la salut dirigida als pares i/o cuidadors principals i/o als infants i als adolescents. Establiment de la relació terapèutica amb els infants i la seva família.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SANDRA GELABERT VILELLA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ALMERINDA DOMINGO ROURA  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / CAROLINA RASCON HERNAN  / MARTA ROQUETA VALL-LLOSERA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Dona i Embaràs.

          1.1. Desenvolupament embrionari i fetal

          1.2. Diagnòstic d'embaràs i canvis fisiològics en la dona

2. Dona gestant.

          2.1. Seguiment i control de la dona embarassada

3. Patologia de la dona embarassada.

          3.1. Atenció i cures infermeres a la dona amb: HTA. DM. Isoinmunització

          3.2. Atenció i cures infermeres a la dona amb: Hiperemesi. Mola. Avortament. SIDA.

4. Dona i Part.

          4.1. Fisiologia de la pelvis femenina i moviment. Atenció i cures infermeres

          4.2. Fisiologia del treball uterí i del periné durant el part en la dona. Atenció i cures infermeres

          4.3. Abordatge del dolor de part en la dona.Analgo-anestèsia. Atenció i cures infermeres.

          4.4. Induccions de part en la dona. Atenció i cures infermeres.

          4.5. Distòcies de part en la dona.Atenció i cures infermeres.

          4.6. Emergències durant el part en la dona:DPPNI.Prolapse de cordó.Placenta prèvia. Atenció i cures infermeres.

5. Dona puèrpera

          5.1. Atenció i cures infermeres

6. Adaptació a la vida extrauterina i característiques anatomofisiològiques del nadó pre terme i post terme.

          6.1. Nadó i família. Atenció i cures infermeres

7. Atenció i cures infermeres a l'infant amb problemes de salut i a la seva família:

          7.1. Infants i/o adolescents amb problemes respiratoris i/o cardíacs

          7.2. infants i/o adolescents amb problemes nutricionals i/o digestius

          7.3. Infants i/o adolescents amb problemes infecciosos i/o neurològics

          7.4. Infants i/o adolescents amb problemes nefrourinaris

          7.5. Infants i/o adolescents amb problemes quirúrgics

8. Atenció i cures infermeres a l'infant en situacions especials i a la seva família.

          8.1. Inmunització i prevenció de la malaltia en els infants i/o adolescents

          8.2. Malalties propies de la infància

          8.3. Accidents Infantils

          8.4. Infants en situacions crítiques de salut

          8.5. Maltractament infantil

9. Atenció a l'infant amb malaltia crònica i/o terminal i a la seva família.

          9.1. Atenció i cures infermeres

10. SEMINARIS MATERNAL

          10.1. Dona i Climateri. Un nou inici.

          10.2. Alletament matern i vincle

          10.3. Dona i Postpart. El quart trimestre

11. SEMINARIS INFANTIL

          11.1. Càlcul i dosificació de medicació en els infants .

          11.2. Dolor a la infància.

                    11.2.1. Escales de valoració segons edats

                    11.2.2. Aplicació de mesures per controlar i/o disminuir el dolor infantil

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 6 9
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2 7 9
Classes expositives 62 109 171
Prova d'avaluació 6 0 6
Seminaris 10 20 30
Total 83 142 225

Bibliografia

 • Díaz Gómez, Marta (2006 ). Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia . Madrid, (etc.): McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Tamez, Raquel Nascimento (2008 ). Enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatal : asistencia del recién nacido de alto riesgo (3a ed.). México: Médica Panamericana. Catàleg
 • Seguranyes Guillot, Glòria (cop. 2000 ). Enfermería maternal . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Donat Colomer, Francisco (2000 ). Enfermería maternal y ginecológica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Inarejos García, María (cop. 2001 ). Enfermería pediátrica . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Amigó, Esteve (1999 ). Protocol de salut mental infantil i juvenil : programa deseguiment del nen sa . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Sanitat i Seguretat Social Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Fernández Bardón, Rosa (2003 ). Protocol d'assistència al part i al puerperi i d'atenció al nadó . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Cuidados en el parto normal (1996 ). Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Departamento de Investigación y Salud Reproductiva. Recuperat 08-03-2016, a http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0063.pdf Catàleg
 • Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica (2008 ). Barcelona: Direcció General de Salut Pública. Catàleg
 • Protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica (2008 ). Barcelona: Direcció General de Salut Pública. Recuperat 08-03-2016, a http://www.gencat.cat/salut/botss/html/ca/dir3663/protocol_salut_edat_pediatrica.pdf Catàleg
 • Calaf Alsina, Joaquim (2005 ). Manual básico de anticoncepción (3ª ed.). Barcelona: Masson. Catàleg
 • González-Merlo, J. (2013 ). Obstetricia (6a ed.). Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Calais-Germain, Blandine (2009 ). Parir en movimiento : la movilidad de la pelvis en el parto . Barcelona: Liebre de marzo. Catàleg
 • Ball, Jane W (DL 2011 ). Enfermería pediátrica : asistencia infantil (4a ed.). Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Alario, Anthony J (cop. 2010 ). Guía práctica para la asistencia del paciente pediátrico . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Arcara, Kristin M. (cop. 2013 ). Manual Harriet Lane de pediatría : para la asistencia pediátrica ambulatoria (19a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Ruza Tarrio, Francisco (2010 ). Manual de cuidados intensivos pediátricos : terapéutica, técnicas, medicaciones . Madrid: Norma-Capitel. Catàleg
 • Castán Mateo, Sergio Tobajas, Homs, José Javier Gotor Colás, Sofía. Gotor Colás, Mª Luz (D.L. 2013 ). Obstetricia para matronas : guía práctica . Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Aguilar Cordero, María José (cop. 2012 ). Tratado de enfermería del niño y del adolescente : cuidados pediátricos (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • MacDonald, Mhairi G. (cop. 2005 ). Atlas de procedimientos en neonatología (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Medica Panamericana. Catàleg
 • Espinazo Ramos, Óscar (DL 2005 ). Manual de enfermería pediátrica para atención primaria . Madrid: Publimed. Catàleg
 • Schulte, Elizabeth B (cop. 1999 ). Enfermería pediátrica de Thompson . México: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Cloherty, John P. (cop. 2012 ). Manual de neonatología (7ª ed.). Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Arcara, Kristin M. (cop. 2013 ). Manual Harriet Lane de pediatría : para la asistencia pediátrica ambulatoria (19a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Butkus, SC. (2016). Enfermería materno-neonatal (3era). Barcelona: Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins. Catàleg
 • Kyle T, Carman S (2014). Guía de Enfermería Pediátrica. Barcelona: Wolters Kluwer/Lippincott & Wilkins. Catàleg
 • NICE. Post natal care up 8 weeks after birth. Guidance and guidelines. NICE. Recuperat , a http://www.nice.org.uk/guidance/cg37
 • La Vanguardia. lactancia materna bajo lupa. Recuperat , a http://www-lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20160208/301991544629/lactanci
 • Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya (2018). Manual de vacunacions de Catalunya (5a). Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya. Recuperat , a http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacun

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes Magistrals. Continguts treballats en ABP. Per superar aquesta part, caldrà aprovar les 3 activitats d'avaluació continuada programades (mitjançant prova escrita) que inclourà els continguts corresponents treballats a classe i els continguts treballats en ABP.

Cada activitat d'avaluació continuada s'ha d'aprovar per separat i si aquesta no se supera, es podrà optar a l'activitat recuperable de la o les part/s suspesa/es.Els estudiants que no es presentin a l'avaluació continuada podrán optar a l'avaluació recuperable.

Cal tenir les tres proves d'avaluació continuada o recuperables d'aquesta part aprovades amb nota de 5 cadascuna d'elles per fer mitjana amb la resta d'activitats programades a l'assignatura
70
Seminaris Maternal L'assitència als 3 seminaris de maternal es 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada.

La prova d'avaluació continuada consisteix en un conjunt d'exercicis (lectures i resums, entre d'altres ) que l'estudiant farà sense profesor i previ a l'assistència al seminari i d'altres exercicis (resolució de casos, questionaris i exposició oral, entre d'altres) que l'estudiant realitzarà en cadascun dels 3 seminaris, segons correspongui.
La nota corresponent als exercicis realitzats per cadascun dels seminari ha de ser de 5 o superior per poder fer la mitjana dels 3 seminaris de maternal. La nota final dels seminaris de maternal ha de ser de 5 o superior per poder fer promig amb la resta de notes de les diferents activitats d'avaluació de l'assignatura.

És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
10
Seminaris Infantil L'assitència als 2 seminaris d'infantil és 100% obligatòria i imprescindible per poder accedir a la prova d'avaluació continuada programada.

La prova d'avaluació continuada consisteix en un conjunt d'exercicis (lectures i resums, entre d'altres ) que l'estudiant farà sense profesor i previ a l'assistència al seminari i d'altres (resolució de problemas i/o casos, questionaris i exposició oral, entre d'altres) que l'estudiant realitzarà en cadascun dels 2 seminaris, segons correspongui.
Cadrà superar els exercicis corresponents a cada seminari amb un 5 per poder fer la nota mitjana dels seminaris d'infantil. Per poder fer promig amb la resta de notes de les diferents actvitats de l'assignatura, la nota final dels seminaris d'infantil ha de ser de 5 o superior.
És una activitat recuperable, si no s'ha superat l'activitat d'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.
10
ABP3 Tutories -1S Cal superar l'ABP amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

L'assitència a les tutories ABP és 100% obligatòria. És una activitat recuperable si no s'ha superat la seva avaluació, sempre hi quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

5
ABP3 Tutories-2S Cal superar l'ABP amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats de l'assignatura.

L'assitència a les tutories ABP és 100% obligatòria. És una activitat recuperable si no s'ha superat la seva avaluació, sempre hi quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

5

Qualificació

LA NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a les 3 proves escrites de la part teòrica + continguts ABP corresponents, 70% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris de maternal, 10% de la nota final.
La nota obtinguda a l'activitat d'avaluació continuada dels seminaris d'infantil, 10% de la nota final.
La nota obtinguda a l'ABP Tutories, 10% de la nota final (5% cada ABP /semestre).

Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada o recuperable, s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats.

És IMPRESCINDIBLE haver assistit a TOTS els seminaris de maternal i d'infantil respectivament, per poder accedir a la prova d'avaluació continuada de cada part.

L'assistència a l'ABP es 100% obligatòria.

Els seminaris d'infantil i de maternal així com l'ABP, son activitats recuperables si no s'han superat les activitats d'avaluació continuada corresponents, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

Es farà una única activitat recuperable a final de curs, aquesta estarà formada per una sola prova escrita que inclourà les diferents parts de teoria + ABP (contingut) i/o seminaris.

L'estudiant farà només la/les parts de la prova corresponent a la/les no aprovades amb l'avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts.

En cas de no superar-se ni amb l'avaluació continuada ni amb l'activitat recuperable algun dels criteris de qualificació de l'assignatura amb nota de 5, l'assignatura quedarà suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà la nota de no presentat per a aquell estudiant que no es presenti a alguna de les activitats d'avaluació continuada o recuperable (magistrals+ABP i/o seminaris)i/o la no assistència a les activitats obligatòries.Observacions

Es recomana l'assitència a les classes magistrals

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Tècniques i procediments 2
 • Tècniques i procediments. Pràcticum 1