Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Bases del nivell primari de salut i activitats a desenvolupar per proporcionar cures integrals d'infermeria a la persona, família i la comunitat. Funció, activitats i actituds cooperatives que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut. Participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut i malaltia. Metodologia i procediments necessaris per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Educació per a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, que poden estar afectats per problemes de salut, riscos, sofriment, malaltia, incapacitat o mort. Ús i indicacions de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria. Tecnologies i sistemes d'informació i comunicació en l'atenció sanitària. Anàlisi, disseny i aplicació dels principals problemes de salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Bloc 1: Malalties cròniques.

          1.1. Malalties cròniques: conceptes i característiques.

          1.2. Malalties cròniques: dissenys epidemiològics pel seu estudi.

2. Bloc 2: Epidemiologia i prevenció de les malalties socials

          2.1. Epidemiologia i prevenció del consum de drogues.

          2.2. Epidemiologia i prevenció de les infeccions de transmissió sexual (ITS).

3. Bloc 3: Planificació Sanitària

          3.1. Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA).

          3.2. Atenció Primària Orientada a la Comunitat (APOC). Identificació de necessitats de salut a la comunitat.

          3.3. Unitats de suport a l’equip d’atenció primària.

          3.4. Prescripció infermera.

4. Bloc 4: A la consulta de l'Atenció Primària.

          4.1. Comunicació amb el pacient a la consulta.

          4.2. Conceptes generals: programa, guies i protocols.

          4.3. Tècniques i procediments en Atenció Primària de la Salut.

          4.4. Programa Salut i Infància (Nen sa).

          4.5. Programa de Salut Bucodental.

          4.6. Programa Salut i Escola (PSiE)

          4.7. Detecció del maltractament infantil.

          4.8. Incompliment i adherència terapèutica. Conciliació de la medicació.

          4.9. Mesura de la qualitat de vida del pacient.

          4.10. Detecció i tractament de la persona fumadora.

          4.11. Atenció infermera a la persona amb Hipertensió arterial (HTA).

          4.12. Atenció infermera a la persona amb Diabetis Mellitus 2 (DM2). Exploració del peu diabètic i prevenció de les seves complicacions.

          4.13. Atenció infermera a la persona amb dislipèmia i risc coronari.

          4.14. Atenció infermera a la persona amb obesitat.

          4.15. Atenció infermera a la persona amb insuficiència cardíaca.

          4.16. Atenció infermera a la persona amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

          4.17. Programa d'Atenció Domiciliària (ATDOM). Fragilitat. Pacient Crònic Complex (PCC). Pacient amb Malaltia Crònica Avançada (MACA)

          4.18. Atenció infermera en cures pal·liatives al domicili.

          4.19. Persona amb lesiones cutànies relacionades amb la dependència: lesions per pressió, fricció i humitat.

          4.20. Atenció a les persones amb nafres a l'extremitat inferior.

          4.21. Activitat física i esport.

5. Seminaris: Simulació amb un pacient estandarditzat de casos que es poden presentar a la consulta d'atenció primària.

          5.1. Programa d'Activitats Preventives i de Promoció de la Salut (PAPPS).

          5.2. Abordatge en un cas de malaltia transmissible. Immunització de l'adult

          5.3. PAPPS+Vacunació de l'adult.

          5.4. Avaluació, amb simulació d'un pacient estandarditzat, d'un cas clínic relacionat amb PAPPS i vacunació de l'adult.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 7,50 0 10,50
Sessió expositiva 11,75 76,25 23,50 111,50
Simulacions 8,00 20,00 0 28,00
Total 22,75 103,75 23,50 150

Bibliografia

 • Atención primaria (1983. Barcelona: SemFYC. , a http://www.sciencedirect.com/science/journal/02126567 Catàleg
 • SEMERGEN (2000. Madrid: Doyma. , a http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7032&revistaid=40 Catàleg
 • Borrell i Carrió, F.|q(Francesc) (DL 2004 ). Entrevista clínica : manual de estrategias prácticas . Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Roca Roger, Montserrat (2009). Enfermería comunitaria :. Sant Adrià de Besòs: Instituto Monsa de Ediciones. Catàleg
 • Saz Garrido, Pilar del (cop. 2011 ). Autoevaluación en enfermería familiar y comunitaria : test razonados para la preparación del acceso por vía excepcional al título de especialista . Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Martínez Riera, José Ramón (DL 2013 ). Manual práctico de enfermería comunitaria . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Pérez Pérez, Isabel (2014). Pediatría en atención primaria de salud :. Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Martín Zurro, Amando (2014 ). Atención primaria (7a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (DL 2016 ). Atención integral de las heridas crónicas (2a ed.). Madrid: Fundación Sergio Juán Jordan :Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Catàleg
 • Fundació Institut Català de Farmacologia (2016). Guía terapéutica en atención primaria : (6a ed.). Barcelona: SEMFYC Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Piédrola Gil, G (2016). Medicina preventiva y salud pública (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Soler Pardo, Gràcia M.,|eautor. Protocols d'infermeria escolar : Bloc 1 . . Catàleg
 • Blay Pueyo, Carles (2017). Abordaje del paciente con cronicidad compleja. Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Bickley, Lynn S. (2018). Bates guía de exploración física e historia clínica / (12.ª edición). Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Cordero Torres, Juan Antonio (2018). 30 decisiones rápidas ante situaciones urgentes. Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Martín Zurro, A. (2018). Atención familiar y salud comunitaria : (2ª edición). Barcelona: Elsevier, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=5554081 Catàleg
 • Flor i Brú, Josep de la. Bras i Marquillas, Josep. Ridao i Redondo, Marisa. Roger i Azemar, Mariona. (2018). Pediatría en atención primaria (4ª edición). Majadahonda: Ergon. Catàleg
 • Arroyo de la Rosa, Ana (2019). Guia de atención domiciliaria. Barcelona: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Catàleg
 • Fundació Institut Català de Farmacologia. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, . (2019). Guía terapéutica en atención primaria : (7ª edición). Barcelona: SEMFYC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Bloc: 1, 2 i 3. Classes participatives amb l'ajut de projeccions i visionats de documents i els continguts treballats durant l'ABP. Prova escrita tipus test i/o pregunta curta per continguts teòrics dels blocs 1, 2 i 3, i els continguts treballats durant l'ABP. 35
Bloc: 4. Classes participatives amb l'ajut de projeccions i visionats de documents i els continguts treballats durant l'ABP. Prova escrita tipus test i/o pregunta curta per continguts teòrics dels blocs 4 i 5 i els continguts treballats durant l'ABP. 35
Realització, amb un pacient estandarditzat, de situacions que es poden trobar les infermeres a la consulta en l'àmbit de l'atenció primària. Es realitzarà al centre d'hablitats i simulació clíniques. Resolució d'un cas amb un pacient estandarditzat al centre d'hablitats i simulació clíniques. 20 No
Aprenentatge basat en problemes (ABP) S'avalua la participació i aportacions individuals al grup durant la resolució dels escenaris plantejats (ABP procés). 10

Qualificació

L’avaluació es realitzarà mitjançant un sistema d’avaluació continuada (AC).

- Contingut teòric: avaluació presencial amb prova escrita tipus test i/o pregunta curta.
La primera AC es realitzarà una vegada acabat el temari dels blocs 1, 2 i 3, i els continguts treballats durant l'ABP, segons el calendari previst. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.
La segona AC es realitzarà una vegada acabat el temari del bloc 4, i els continguts treballats durant l'ABP segons el calendari previst. Es tracta d’una activitat d’avaluació RECUPERABLE.

- Seminaris: Els seminaris són d'assistència voluntària, en què es realitzaran simulacions de casos amb pacients estandarditzats que es poden trobar a la consulta d'atenció primària. És imprescindible l'assistència als 3 seminaris per poder accedir a la prova d'avaluació (seminari 4). L'avaluació es realitzarà mitjançant un cas d'un pacient estandarditzat al centre d'habilitats i simulació clíniques. No és necessari obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per fer promig amb la resta d'activitats d'avaluació de l'assignatura (activitats d'avaluació continuada i ABP). Es tracta d’una activitat d’avaluació NO RECUPERABLE.

- ABP: cal assistir al 100% de les tutories: 5 escenaris, 10 tutories i 2 sessions plenàries.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació per cada prova escrita mínima de 5 (sobre 10), inclosa l'avaluació recuperable (AR), i com a mínim un 5 a la nota final. Si no, caldrà acudir a les AR de la part no superada. L'AR és només per als alumnes que han SUSPÈS alguna AC, en cap cas per a pujar nota de l'assignatura.
En cas que no s'obtingui una qualificació mínima de 5 a les proves escrites (AC/AR), no es farà mitja amb la resta.
En cas de no superar l'assignatura, la nota final serà la més baixa obtinguda de les activitats d'avaluació qualificades a l'estudiant durant l'assignatura.

A principi de curs es farà pública la programació de l’assignatura i de les proves d’avaluació.


*Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, NO es conserva cap nota del curs anterior. S'han de tornar a realitzar totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP (si s'ha superat).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assistència a qualsevol de les avaluacions presencials o bé la presentació d'alguna de les activitats d'avaluació que es proposin, dóna lloc a tenir una nota de l'assignatura. En cas contrari s'obtindrà un No Presentat.

Avaluació única:
Avaluació única: Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.
Els alumnes que optin a una avaluació única de l'assignatura podran presentar-se a una prova única que tindrà un valor del 70% de l'assignatura on s'avaluen tots els continguts teòrics.
Si vol obtenir la nota dels seminaris (20%) caldrà que assisteixi als 3 seminaris formatius i al 4t, que serà avaluatiu.
El 10% restant serà l'obtingut a l'ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es demanaran per correu electrònic. Es faran en línia, mitjançant el correu electrònic o videotrucada, o presencialment, depenent de les necessitats de l'alumna.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Qualsevol comunicació general es realitzarà a través de la secció 'Avisos i notícies' del Moodle de l'assignatura.

Observacions

Els resultats d'aprenentatge vinculats a l'assignatura són els següents:

Planifica les cures infermeres adaptades a cada persona i la seva família.
Demostra un judici clínic adequat a partir d'un cas clínic amb un pacient estandarditzat que presentava una demanda relacionada amb la salut.
Argumenta els criteris que ha fet servir per arribar a aquell judici clínic.
Detecta els canvis que generen les malalties transmissibles i no transmissibles.
Educa, facilita, dona suport i anima la salut, el benestar i el confort de les poblacions, comunitats, grups i individus.
Comprèn que els millors resultats en salut s'obtenen quan existeix una estreta col·laboració entre els membres dels equips sanitaris, sociosanitaris i de la família.
Entén l'evidència científica publicada en anglès i l'aplica a la seva pràctica clínica.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere a la seva disciplina.
Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
Reconeix en les activitats professionals i no professionals l’impacte dels rols de cura en la salut de les cuidadores informals.

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria.

Assignatures recomanades

 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Infermeria comunitària I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que la situació ho requereixi i entrem a un escenari de 100% virtualitat, les sessions expositives es realitzaran via online i els seminaris a través de treball en grup en línia.
En cas que la situació permiti un escenari de 100% presencialitat les activitats es realitzaran de forma presencial.

Modificació de l'avaluació:
En cas que la situació ho requereixi i entrem a un escenari de 100% virtualitat, l'avaluació continuada i dels seminaris es realitzarà en línia mitjançant un qüestionari tipus test o pregunta oberta a través de la plataforma Moodle.
Les avaluacions recuperables, tant del primer com del segon semestre, també es realitzaran en línia mitjançant un qüestionari tipus test o pregunta oberta a través de la plataforma Moodle.
El % i els continguts de cadascuna de les avaluacions (AC) no patirà cap modificació del disseny original.
En cas que la situació permiti un escenari de 100% presencialitat: les avaluacions no patiran cap canvi i es realitzaran de forma presencial.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es demanaran per correu electrònic i es faran en línia, mitjançant el correu electrònic o videotrucada depenent de les necessitats de l'alumna.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.