Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conceptes de metabolisme, bioquímica dels nutrients, grups de nutrients, grups d'aliments. Requeriments alimentaris saludables d'una persona. Estructura de pautes alimentàries saludables. Aquesta assignatura s'impartirà amb metodologia d'aprenentatge cooperatiu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ISABEL BARRANCO CASCALES  / ANNA BONMATI TOMAS  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / BEATRIZ FERNANDEZ FUERTES  / GEMMA FONTBERNAT MACH  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (15%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ISABEL BARRANCO CASCALES  / ANNA BONMATI TOMAS  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / GEMMA FONTBERNAT MACH  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (15%), Anglès (25%)

Competències

 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Concepte d'energia. Funcions energètiques en l'organisme de la persona. Obtenció de l'energia

          1.1. Substrats energètics i no energètics. Balanç energètic

2. Metabolisme: hidrats de carboni, lípids, proteïnes, àcids nucleics

3. Característiques bromatològiques i composició dels aliments:

          3.1. Proteïcs animals i làctics

          3.2. Farinosos i llegums

          3.3. Hortalisses, fruites i fruits secs

          3.4. Begudes

          3.5. Aliments lipídics i complementaris

4. Aliments funcionals i mites alimentaris

5. Calcular i elaborar pautes alimentàries saludables individualitzades per a cada persona.

          5.1. Necessitats energètiques de la persona: segons etapes de la vida, segons dades antropomètriques i segons activitat física.

          5.2. Alimentació saludable i equilibrada d'una persona.

6. Patró alimentari d'una persona o col.lectiu:anàlisi i coneixement dels factors relacionats. Gènesi del patró alimentari.

7. Anamnesi del patró i hàbits alimentaris d'una persona o un col.lectiu

8. Enquestes alimentàries individuals o col.lectives a persones, buidatge i gestió dels resultats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 6 8
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 15 10 25
Assistència a actes externs 4 2 6
Classes expositives 6 20 26
Classes participatives 28 49 77
Seminaris 2 4 6
Tutories 2 0 2
Total 59 91 150

Bibliografia

 • Cervera, Pilar (cop. 2004 ). Alimentación y dietoterapia : nutrición aplicada en la salud y la enfermedad (4ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Devlin, Thomas M. (2004 ). Bioquímica : libro de texto con aplicaciones clínicas (4 ed.). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Mathews, Christopher K. (cop.2002 ). Bioquímica . Madrid [etc.]: Pearson Educación :Addison Wesley. Catàleg
 • Nelson, David L (2018). Lehninger principios de bioquímica (Séptima edición). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Salas Salvadó, Jordi (cop. 2008 ). Nutrición y dietética clínica (2a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Serrano Ríos, Manuel (cop. 2009 ). Nutrición y alimentación : nuevas perspectivas . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Thompson JL (2008). Nutrición. Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Voet, D.; Voet, J.G.; Pratt, C.W. (2016). Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular (4a ed). Buenos Aires: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives-participatives i seminari 1
Prova escrita tipus test 9
Aprenentatge cooperatiu i continguts d'ABP Avaluació activitats aprenentatge cooperatiu realitzades en grup. 45
Seminari 2: Validació aprenentatge individual del coneixement adquirit. Resolució d'un cas clínic d'una persona que integra els continguts de l'assignatura. 35
Participació en l'ABP S'avalua la participació i aportacions individuals al grup. 10
Acitivitats complementàries: són aquelles proposades per les professores de l'assignatura, dins o fora de l'aula, per tal de millorar i/o profunditzar l'aprenentatge de temes més espcífics i/o concrets. Són activitats voluntàries.
Cada acitivitat s'avaluarà segons rubrica especificada abans d'iniciar l'activitat
1

Qualificació

BIOQUÍMICA
L'avaluació de la part de bioquímica i el seminari 1 de l'assignatura es realitzarà conjuntament mitjançant un test en l'AC.Aquesta part és recuperable a l'AR.
Cal superar amb una qualificació superior a 5 per tal de poder fer mitjana amb la part de nutrició.

NUTRICIÓ
L'avaluació de la part de nutrició de l'assignatura es podrà dur a terme mitjançant avaluació continuada de les activitats d'aprenentatge cooperatiu de les clases participatives sempre que es compleixin TOTS els requisits per optar-hi.

REQUISITS:
1- La participació en les activitats d'aprenentatge cooperatiu de les classes participatives ha de ser superior al 80%.

2- Les activitats d'avaluació d'aprenentatge cooperatiu han de ser superades amb una qualificació igual o superior a 5 sobre 10 cadascuna. Cal superar un 50% d'aquestes o tenir una mitjana superior a 7.
Aquestes activitats NO són recuperables.

En cas de no complir aquests REQUISITS l'estudiant haurà de superar l'anàlisi d'un cas que es realitzarà el dia de l'AC PER TAL D'APROVAR la part de nutrició de l'assignatura.

Cal superar amb una qualificació superior a 5 per tal de poder fer mitjana ponderada amb la part de bioquímica.
__________________________________________________________________

La presencialitat al seminari i a les tutoria d'ABP és obligatòria en el 100%.

Les activitats complementàries NO són activitats recuperables


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera com a nota NO PRESENTAT aquells estudiants que no s'han presentat a cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

Les novetats o incidències de l'assignatura seran publicades a la plataforma moodle.

S'aconsella l'assistència a les classes participatives així com la lectura de la bibliografia recomenada.