Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Complements de: Anatomia i fisiologia del cos humà. Complements de Sistemes: esquelètic-muscular. Nerviós. Endocrí. Cardiovascular. Limfàtic. Respiratori. Digestiu. Renal. Reproductor. Immunitari i sang.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Grup ET

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CB07 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació i especialment la programació i ús d'ordinadors
 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT03 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CES3 Descriure la anatomofisiologia humana i comprendre els processos fisiopatològics per facilitar la seva descripció a través de senyals i imatges biomèdiques
 • CES4 Desenvolupar algoritmes per al tractament i anàlisi de senyals i imatges biomèdiques
 • CES7 Formular, dissenyar i avaluar solucions biomecàniques d'assistència i teràpia
 • CES8 Especificar, dissenyar i avaluar dispositius i aplicacions informàtica per a teràpies biomèdiques
 • CES9 Especificar, dissenyar i avaluar sistemes assistits per ordinador i robotitzats; especialment els d'intervenció quirúrgica

Continguts

1. Els òrgans dels sentits: Descripció anatòmica i funció. Vista, oïda, olfacte, gust, tacte.

2. SISTEMA ENDOCRÍ. Les glàndules endocrines: Localització i funció. Hormones secretades per cada glàndula. Regulació de la secreció hormonal: Mecanismes de retroalimentació positiva i negativa. L'hipotàlem i la hipòfisi. L'eix hipotàlamo-hipofític. La tiroide, les paratiroides. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. Glàndules suprarenals. Estructura i funció

3. SISTEMA RESPIRATORI: Vies respiratòries: Tracte respiratori superior: nas, faringe, laringe. Tracte respiratori inferior: Tràques, arbre bronquial i pulmons.Regulació i adequacio de l’entrada d’aire. Acció sincronitzada del mecanisme de deglució. Mecanisme de defensa de l’aparell respiratori: Acció aerodinàmica, Cèl•lules sistema immunitari. Fonació i articulació de la veu. Ventilació. Fases respiració: Inspiració, Expiració, Circulació pulmonar.

4. SISTEMA DIGESTIU. Anatomia de la boca, llengua, aparell dentari, glàndules salivals. Faringe, esòfag, estómac, duodè. Budell prim, còlon, recte. Peritoneu i mesenteris. Fetge i vies biliars. Pàncrees i melsa. Fisiologia del sistema digestiu. Estructura, mobilitat i funcions secretores. Funció i absorció. Funcions del fetge.

5. EL SISTEMA URINARI Anatomia: concepte. Ronyons: morfologia exterior i estructura. Via excretora: Calze renal, pelvis renal i urèters. Bufeta de l'orina i uretra.Fisiologia. La funció renal. Funcions glomerulars i tubulars. Mecanismes de formació i excreció d'orina. Esquilibri àcid-base. Distribució dels líquids corporals: Regulació del volum i composició. Mecanisme fosfocàlcic.

6. SISTEMA REPRODUCTOR. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. òrgans de l'aparell reproductor masculí i femení: localització i funcionament. Funció de la reproducció humana.

7. SANG I SISTEMA IMMUNITARI. Composició de la sang, cèl.lules sanguínies: Eritròcits: Metabolisme del ferro i de l'hemoglobina. granulòcits: Sistema mononuclear fagocític. Sistema del complement. Immunitat específica. La resposta inflamatòria. linfòcits: Immunoglobulines. Immunitat específica. immunització. Grups sanguinis. Immunohematologia. Hemostàsia i coagulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Sessió expositiva 11,00 40,00 24,00 75,00
Total 11,00 40,00 24,00 75

Bibliografia

 • Costanzo, Linda S. (2018). Fisiología (Sexta edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Hall, John E (2016). Tratado de fisiología médica : (13a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Netter, Frank H (1984). Sistema respiratorio. Barcelona [etc.]: Salvat. Catàleg
 • Patton, Kevin T. (2013). Anatomía y Fisiología / kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau. Elsevier. Catàleg
 • Porth, Carol (2015). Fundamentos de fisiopatología :. Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Silbernagl, Stefan (2009). Fisiología : (7a ed. rev. y amp.). Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Silverthorn, Dee Unglaub (2008). Fisiología humana : (4ª ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana. Catàleg
 • Silverthorn, Dee Unglaub (2019). Fisiología humana: (8a [edició]). Ciudad de México: Médica Panamericana, a https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9786078546237 Catàleg
 • Tortora, Gerard J. (2018). Principios de anatomía y fisiología (15.ª edición). Ciudad de México: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Tresguerres, J. A. F (2010). Fisiología humana (4a ed.). México, D.F. [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes Magistrals i expositives. Es treballa, s'analitza i s'aprofundeix en els continguts, conceptes teòrics de l'assignatura Prova escrita de resposta múltiple on s'avaluen els coneixements teòrics aportats a les classes expositives així com, els treballats de forma autònoma i reflexiva. És necessari un resultat igual o superior a 5 per calcular la nota final de l'assignatura. 100

Qualificació

L'avaluació correspon a un examen presencial.
El criteri de qualificació té un pes del 100% i suposa el 100% de la nota final de l’assignatura. Els coneixements teòrics s’avaluen a partir d’una prova de resposta múltiple i el desenvolupament escrit de dos temes. Les 40 preguntes test inclouen 4 opcions de resposta, i una única resposta és correcta. A més el desenvolupament de 2 temes escollits per l’estudiant de 4 totals que es proposen. La prova test compatibilitza 8 punts i els temes el 2 punts. La nota mínima per superar la prova i així calcular la mitjana és de 5 punts. L'avaluació correspon a una activitats d’avaluació recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'estudiant no es presenta a l'activitat d'avaluació continuada especificada en l'apartat de criteris de qualificació, suposarà obtenir un NO PRESENTAT a l'acta de l'assignatura.

Avaluació única:
Per sol.licitar l'avaluació única s'ha de comunicar Secretaria Acadèmica de l’EPS en el termini establert. L'avaluació única presenta les mateixes característiques que l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant. Les tutories es realitzaran de forma presencial o bé, de forma virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i via correu electrònic.

Per qualsevol dubte, qüestió o necessitat d'aclariment, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu

Observacions

Temporalització de Febrer de 2021 a Juny de 2022.
El material bibliogràfic el trobareu a la biblioteca de la Facultat de Medicina i Infermeria al mòdul 611/612.

Per qualsevol dubte, qüestió o necessitat d'aclariment, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer (despatx 4)
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
Correu electrònic: bernat.serda@udg.edu

Assignatures recomanades

 • Anatomia funcional i biomecànica
 • Anatomofisiologia 1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
- Escenari 1, 100% virtual: les activitats seran virtuals i es mantindran les activitats d'avaluació programades a l'entorn virtual.
- Escenari 2, 100% presencial: no es produirà cap modificació en les activitats a excepció de la presencialitat amb el professorat.

Modificació de l'avaluació:
- Escenari 1, 100% virtual: La modificació en l'avaluació programada
Quedarà afectada en les avaluacions següents:
L'avaluació estarà basada exclusivament amb el qüestionari de resposta múltiple de 40 preguntes el que tindrà un valor de 10 punts. El desenvolupament escrit de dos temes quedarà anul·lat i no es proposarà.
- Escenari 2, 100% presencial: no es produirà cap modificació en l' activitat descrita a l'apartat d'avaluació, en excepció de la presencialitat amb el professorat.

Tutoria i comunicació:
- Escenari 1, 100% virtual. Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant i es realitzaran de forma virtual.
- Escenari 2, 100% presencial. Les tutories es programaran via correu electrònic de forma acordada entre professor i estudiant. Les tutories es realitzaran de forma presencial o bé, de forma virtual.