Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Construcció 5 Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la innovació tecnològica en la construcció dels edificis. Anàlisi del disseny constructiu segons la tecnologia constructiva d’edificis construïts El detall estratègic i el detall constructiu : Anàlisi gràfica dels sistemes constructius, les seves interaccions i condicionants del procés constructiu. El projecte executiu Anàlisi d’obres en execució.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC RIERA GUIX  / JOSE MARIA TORRA PLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació
 • CE30 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis
 • CE47 Coneixement de la direcció i gestió immobiliàries

Continguts

1. Evolució i perspectives de la construcció actual

2. Definició constructiva del projecte

3. El detall estratègic i el detall constructiu

4. Anàlisi de diversos subsitemes i tècniques constructives de l'arquitectura actual

5. Documentació del projecte executiu

6. Seguretat i salut a les obres de construcció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 6,00 0 10,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 45,00 0 50,00
Elaboració individual de treballs 12,00 24,00 0 36,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Resolució d'exercicis 12,00 12,00 0 24,00
Sessió participativa 26,00 0 0 26,00
Total 63,00 87,00 0 150

Bibliografia

 • Vera Soriano, Roberto (DL 2001 ). Temas de construcción . Alicante: Editorial Club Universitario. Catàleg
 • Galvañ Llopis, Vicente (DL 2005 ). Materiales metálicos : cuaderno primero . Valencia: Editorial de la UPV. Catàleg
 • Bosch González, Montserrat (2002 ). Paramentos. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 06-07-2012, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR091XXX Catàleg
 • Zamora, Joan-Lluís (2006 ). Façanes lleugeres : manual del projecte arquitectònic . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • McLeod, Virginia (2007 ). Detalles constructivos de la arquitectura doméstica contemporánea . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). El Detalle constructivo en arquitectura . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Hugues, Theodor (cop. 2007 ). Construcción con madera : detalles, productos, ejemplos . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Pita Abad, Carlos (DL 2009 ). Arquitectura y madera . Santiago de Compostela: Lignum Facile. Catàleg
 • Cercha : revista de los aparejadores y arquitectos técnicos (1990- ). Madrid: Consejo General de Colegios de Aparelladores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Tectónica (1996- ). Madrid: ATC. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (DL 2010 ). Gestión integral en la edificación y consultoría inmobiliaria : project, facility & property manager : Ámbito Arquitectura e Ingeniería, curso 2008-2010 . Girona: Universitat de Girona [etc.]. Catàleg
 • Beinhauer, Peter (cop. 2006 ). Atlas de detalles constructivos : con más de 400 ejemplos. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José ([1993] ). Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado. Madrid: Intemac. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2003 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación (2ª ed.). [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Cuchí Burgos, Albert Mañà i Reixach, Fructuós (22x24 cm ). Parámetros de sostenibilidad . 96 p.: il.. Catàleg
 • Deplazes, Andrea (cop. 2010 ). Construir la arquitectura : del material en bruto al edificio : un manual . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Detail : revista de arquitectura y detalles constructivos (2001- ). Bilbao: Elsevier. Catàleg
 • Halász, Robert von (1978 ). La Construcción con grandes elementos prefabricados : cálculo y diseño . Bilbao: Urmo. Catàleg
 • Mañà i Reixach, Fructuós González i Barroso, Josep Maria (2001 ). Alternatives a la construcció convencional d'habitatges . Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1997 ). La Protección solar . Zaragoza: Bisagra. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (2000 ). El Vidrio estructural . Barcelona: Bisagra. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (DL 1998 ). Tratado de construcción (7a ed. aum. y puesta al día). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1988 ). La Construcció de l'arquitectura (2a ed. rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
P1. Pràctiques (Projecte constructiu) Treball en equip de desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.
Treball unitari, desglosat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicaccions / correccions del professor.

/ Per superar l’assignatura, en el conjunt d'aquest treball cal obtenir una qualificació total >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida les activitats d'aquest treball NO es podran recuperar.
/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
70 No
P2. Pràctiques (Activitats) Treball individual.
Activitats de curta durada d'anàlisi i raonament constructiu : Detall constructiu / Obres en execució / Seguiment fotogràfic / etc.
Gairebé tot el treball es realitza a l'aula, amb indicacions / correccions del professor.

/ Per superar l’assignatura, en el conjunt d'aquest treball cal obtenir una qualificació total >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida les activitats d'aquest treball NO es podran recuperar.
/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Avaluació del treball entre companys.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
30 No

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :
Treballs de curs (70% i >=40)
Pràctiques de classe (30% i >=40)
Examen recuperació (>=50)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Obtenció de la nota :

1/ Superació de la qualificació total mínima requerida :
.- Treball de curs i pràctiques de classe : P>=50 L'assignatura es considera aprovada. En cas de suspendre caldrà fer l'examen de recuperació.
.- a l’examen de recuperació: EX >=50 L'assignatura es considera aprovada

- - - - - - - - - - - - - - - -
En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre les pràctiques :
.- Cada activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre l’examen de recuperació:
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura, consta d'una part pràctica (70% i >=40) i d'una part teòrica (30% i >=40) ambdues sobre els continguts exposats durant el curs.

- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions de les pràctiques dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Avaluació única:
quan l´estudiant ho soliciti es farà una avaluació única que tindrà el caràcter d´avaluació alternativa

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories caldrà demanar-les al professor amb el correu de la UdG i es podran fer de les següents maneres:
- En les sessions d'aula virtual, habilitant un temps al final de la sessió.
- En cas que el professor consideri la consulta d'interès general es podrà respondre en la sessió d'aula virtual o en el fòrum previst a la pàgina de l'assignatura.
- En reunió on-line acordada

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.
El canal de comunicació principal de l'estudiant amb el professorat de l'assignatura serà el correu de la UdG

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Estructures 2
 • Estructures 3
 • Expressió gràfica 3
 • Expressió gràfica 4
 • Informàtica aplicada
 • Instal·lacions 2
 • Instal·lacions 3
 • Projectes 6
 • Projectes 7

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas per s'imposessin restriccions per causa de la pandèmia:

Les practiques
- es mantenen les previstes inicialment. En sessió d'aula virtual s'explicarà com es desenvoluparan al llar del curs i es contestaran els dubtes. Les correccions s'efectuaran en les sessions presencials.

Les sessions de teoria:
- es mantenen i es realitzaran en aula virtual. Aquestes sessions es gravaran i l'enllaç restarà a disposició dels alumnes a la pàgina de l'assignatura.

Les sessions d'aula virtual:
- es realitzaran amb l'aplicació MEET de l'entorn google.
- es realitzaran mantenint l'horari previst en el calendari acadèmic. En cas de modificació puntual d'aquest calendari l'alumne rebrà a través del fòrum de l'assignatura l'avís corresponent. Tots els canvis que es realitzin quedaran recollits en la planificació que es troba a la part inferior de la pàgina de l'assignatura.
- 5 minuts abans de l'inici de la sessió l'alumne rebrà l'enllaç per connectar-se a través del fòrum de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
L'estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s'hi renuncia a l'avaluació continuada. Consistirà en el lliurament de la Pràctica 1

Tutoria i comunicació:
La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.
El canal de comunicació principal de l'estudiant amb el professorat de l'assignatura serà el correu de la UdG

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.