Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Exercici sintétic d´un projecte d´arquitectura
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL-ÀNGEL CHAMORRO TRENADO  / JOAN FONTAS SERRAT  / JOAN LLORENS SULIVERA  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS  / RAMON RIPOLL MASFERRER  / ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CB12 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB13 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies.
 • CT07 Anàlisi de les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • CE41 Capacitat per a l'elaboració, presentació i defensa davant un tribunal universitari d'un treball acadèmic original realitzat individualment relacionat amb qualsevol de les disciplines cursades.

Continguts

1. Elaboració d´un estudi sintètic com a document previ al treball fi de master

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 148,00 0 150,00
Total 2,00 148,00 0 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Elaboració d´un document sintètic examen amb tribunal 100 No

  Qualificació

  valoració per part d´un tribunal de TFG

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no presentació del TFG

  Avaluació única:
  En el cas de TFG/TFMs, l’Avaluació Única no implica modificació respecte a l’establert pel que fa a al desenvolupament i defensa de TFG/TFM en el format convencional.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Les tutories entre tutor-EPS i alumne es concertaran per correu electrònic i es duran a terme en una sessió de videotrucada a través d’alguns dels diferents mitjans oferts per l’EPS-UdG (Google Meet o altres

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Els canals de comunicació principals seran :
  1. La web EPS en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).
  2. El correu del vostre tutor TFG/TFM.
  3. I en cas de dubte, si no es disposa de tutor de TFG/TFM, contactar amb el coordinador de la titulació.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  La definició de TFG/TFMs intentarà contemplar en la mesura del possible l’opció de teletreball, per adaptar-se a l’escenari que correspongui. Es recomana als tutors i alumnes de TFG/TFM que durant la definició i planificació dels TFG/TFMs, s’aprofitin al màxim els períodes de presencialitat en funció de l’escenari vigent durant el principi de curs, per poder adaptar-se al teletreball en cas de ser necessari.

  El procediment de lliurament de TFG/TFMs (inclosos els TFG/TFM confidencials) està especificat en la web de l’Escola, en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).

  Modificació de Pràctiques 1S:
  En cas de pas a un escenari de no-presencialitat :
  1. Els TFG/TFMs que contemplin el teletreball no es veuran afectats
  2. En cas contrari, es podrien arribar a variar els objectius descrits en la proposta aprovada, si fos necessari.

  Modificació de Pràctiques 2S:
  En cas de pas a un escenari de presencialitat 100 % els TFG/TFMs continuaran el seu procediment i avaluació habitual

  Modificació de l'avaluació:
  Es mantenen les convocatòries de febrer, juny i setembre del curs 2020-21.
  El procediment d’avaluació de TFG/TFMs no es veurà modificat, més enllà de la possibilitat de fer la defensa en format de videotrucada amb la plataforma de Google Meet o similar.

  Malgrat que s’intentarà prioritzar la defensa presencial de TFG/TFMs, ens haurem d’adaptar a cada escenari i als protocols que es marquin per garantir la seguretat dels involucrats en l’acte de defensa. Els coordinadors i l’escola en la seva web i en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master) comunicaran les novetats del procés ,si és el cas.

  Tutoria i comunicació:
  El canal de comunicació principal serà el correu amb el vostre tutor TFG/TFM, i en cas de dubte amb el vostre coordinador.