Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Objectiu del control de costos. Determinació de l'objectiu. Particularitats del CC per l'empresa promotora. Particularitats del CC per l'empresa constructora. Causes de desviació. Documentació de suport. Recull i tractament de la informació.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE08 Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació

Continguts

1. Introducció als processos de control de costos. Objectius, particularitats i limitacions.

2. Tècniques de control de costos en l'empresa promotora. Ampliació al MVG i a Imado. Utilització d'indicadors de seguiment. Representacions gràfiques. Anàlisi de desviacions.

3. Tècniques de control de costos en l'empresa constructora. Estructura i processos . Analisi de desviacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Sessió expositiva 30,00 15,00 0 45,00
Sessió pràctica 22,50 37,50 0 60,00
Tutories de grup 4,00 16,00 0 20,00
Total 56,50 68,50 0 125

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Classe expositiva Assistència a les sessions teòriques 20 No
  Classe pràctica i taller Lliurament de treballs/activitats proposades en l'avaluació contínua. Cal respectar el format i contingut definit en cadascuna de les fitxes descriptores del treball/activitat, en cas contrari s'entendrà l'activitat com no entregada. 80

  Qualificació

  Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :

  Assistència a les sessions teòriques (CE) (20%)
  Lliurament treballs (TR) (80%)

  Obtenció de la nota final:

  (N) = 20%(CE) + 80%(TR)
  .- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=5.
  .- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
  .- Per donar compliment a la obligatorietat de lliurar totes les activitats s'obrirà prorrogues identificades com a "lliurament fora de termini" per poder lliurar pràctiques fora del plaç establert. Aquest lliurament restarà penalitzat amb els criteris que s'indiquin en el respectiu enunciat.

  En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

  Sobre les pràctiques :
  .- Cada pràctica/activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.

  Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
  .- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Només es considera l’opció de No Presentat en el cas que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.

  Avaluació única:
  L’assignatura està prevista per ser desenvolupar la part pràctica presencialment. Tot i això en cas de fer un seguiment no presencial el criteri de qualificació segueix essent el mateix previst per a la resta d’alumnes.

  A tal efecte els enunciats de les diferents activitats a lliurar així com el lliurament telemàtic es realitzarà mitjançant la pàgina de l’assignatura.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Per donar compliment a la obligatorietat de lliurar totes les activitats s'obrirà prorrogues identificades com a "lliurament fora de termini" per poder lliurar pràctiques fora del plaç establert. Aquest lliurament restarà penalitzat amb els criteris que s'indiquin en el respectiu enunciat.

  Tutoria

  Les tutories es realitzaran en tres formats:
  - en les sessions d'aula virtual s'habilitarà un temps al final de la sessió.
  - quan varis alumnes sol•licitin una tutoria a través del correu electrònic, o en cas que el professor consideri la consulta d'interès general la respondrà en la sessió d'aula virtual, o en el seu defecte en el xat previst a la pàgina de l'assignatura
  - per correu electrònic.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

  Assignatures recomanades

  • Amidaments i pressupostos 2
  • Organització, planificació i equips d'obra 2

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Les practiques
  - es mantenen les previstes inicialment. Només hi ha un petit ajust en el procediment per completar-les. Aquest procés consisteix en:
  - entregar a través de la pàgina de l'assignatura o correu electrònic la practica resolta abans de la data indicada en la mateixa tasca.
  - el professor torna corregida la pràctica
  - a la sessió d'aula virtual s'explicarà com es pot resoldre i es contestaran els dubtes.


  Les sessions de teoria:
  - es mantenen i es realitzaran en aula virtual.
  - Pels alumnes que no puguin assistir a la sessió, aquesta es gravarà. L'enllaç restarà a disposició dels alumnes a la pàgina de l'assignatura.


  Les sessions d'aula virtual:
  - es realitzaran amb l'aplicació MEET de l'entorn google.
  - es realitzaran mantenint l'horari previst en el calendari acadèmic. En cas de modificació puntual d'aquest calendari l'alumne rebrà a través del fòrum de l'assignatura l'avís corresponent. Tots els canvis que es realitzin quedaran recollits en la planificació que es troba a la part inferior de la pàgina de l'assignatura.
  - 5 minuts abans de l'inici de la sessió l'alumne rebrà l'enllaç per connectar-se a través del fòrum de l'assignatura.

  Modificació de l'avaluació:
  Avaluació general:
  - Pels alumnes que segueixin l'avaluació general es mantindrà la definida a l'inici del curs.

  Alumnes que sol•licitin avaluació única.
  - Coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial l’alumne haurà d’haver presentat totes les activitats definides a la pàgina de l’assignatura.

  Tutoria i comunicació:
  La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.


  Les tutories es realitzaran en tres formats:
  - en les sessions d'aula virtual s'habilitarà un temps al final de la sessió.
  - quan varis alumnes sol•licitin una tutoria a través del correu electrònic, o en cas que el professor consideri la consulta d'interès general la respondrà en la sessió d'aula virtual, o en el seu defecte en el xat previst a la pàgina de l'assignatura
  - per correu electrònic.