Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLORENÇ BURGAS NADAL  / ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / MARIA BEATRIZ LOPEZ IBAÑEZ
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CB01 - Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CT04 Treballar en equip
 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT06 Disenyar propostes creatives
 • CT04 - Treballar en equip
 • CT02 Treballar en equip
 • CT08 - Dissenyar propostes creatives
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CES2 Analitzar problemes computacionals i desenvolupar solucions algorísmiques acord
 • CCI6 Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzar la idoneïtat i complexitat dels algorísmics proposats
 • CCI7 Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
 • CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CE17 - Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes , analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats
 • CE18 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema
 • CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 • CCI15 Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents de la seva aplicació pràctica.
 • CE25 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seva aplicació pràctica

Continguts

1. Introducció

2. Cerca heurística

3. Representació del coneixement

4. Aprenentatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 8 16
Classes expositives 25 17 42
Classes pràctiques 8 8 16
Prova d'avaluació 3 8 11
Resolució d'exercicis 10 30 40
Total 54 71 125

Bibliografia

 • Russell, Stuart J.|q(Stuart Jonathan) (cop. 2010 ). Artificial intelligence : a modern approach (3rd ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Wooldridge, Michael J (2009 ). An Introduction to multiagent systems (2nd ed). Chichester, U.K.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Ertel, Wolfgang (cop. 2011 ). Introduction to artificial intelligence . London [etc.]: Springer. Catàleg
 • Nilsson, Nils J (cop. 2001 ). Inteligencia artificial : una nueva síntesis . Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Escolano Ruiz, Francisco (cop. 2003 ). Inteligencia artificial : modelos, técnicas y áreas de aplicación . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Poole, David L.|q(David Lynton) (2010 ). Artificial intelligence : foundations of computational agents . New York [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
P1. Cerca heurística Desenvolupar totes les parts de la pràctica.
Proporcionar un disseny correcte.
Proporcionar un codi correcte, que compili, i estigui testat.
Respondre a les preguntes del qüestionari de pràctiques correctament i de forma raonada.
Funcionament correcte del codi segons les especificacions de la pràctica.
20
P2. Aprenentatge. Desenvolupar totes les parts de la pràctica.
Proporcionar un disseny correcte.
Proporcionar un codi correcte, que compili, i estigui testat.
20
PE. Prova d'avaluació Resoldre els problemes correctament.
Respondre a les preguntes correctament.
60

Qualificació

1) Cal lliurar totes les pràctiques en els terminis establerts. No són recuperables.

2) Cal fer i aprovar un examen final (Nota examen >= 5).

* Es farà un examen parcial a mitjan temari que podrà descartar la matèria de la primera part de l'assignatura. Si la nota obtinguda a aquesta prova parcial és igual o superior a 5, comptarà com el 50% de la nota de l'examen final i l'alumne només s'haurà de presentar a la segona part.

* Existeix una convocatòria de recuperació de l'examen final. A aquesta convocatòria es poden guardar les notes obtingudes a la convocatòria ordinària a qualsevol de les dues parts de l'assignatura

* L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades. Si durant la realització d'una prova s'utilitza qualsevol dispositiu amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès.

* Als exàmens està permés portar llibres i apunts.

3) Si no s'aprova l'examen, l'estudiant haurà suspès l'assignatura, i es posarà en el seu expedient la nota màxima obtinguda en qualsevol de les dues convocatòries.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Des del moment que l'estudiant lliura una pràctica o examen, es considera PRESENTAT.

Observacions

Les pràctiques es faran en grup.