Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Revisió de les tècniques analítiques més utilitzades en el camp agroalimentari i d'estudis mediambientals. Estudi de l'expressió dels resultats i de la seva incertesa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FLORENCIO DE LA TORRE YUGUEROS  / PEDRO VILARDELL CODERCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE16 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: La gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
 • CE18 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agrari.

Continguts

1. El procés analític

          1.1. Etapes del procés analitic

          1.2. Expressió dels resultats: unitats, incertesa, errors

2. Anàlisi química

          2.1. Gravimetries

          2.2. Volumetries

          2.3. Electrometries

          2.4. Espectrometries

          2.5. Cromatografies

          2.6. Altres tècniques instrumentals

3. Anàlisi microbiològica

          3.1. Presa de mostres, transport i emmagatzematge. Mètodes d'extracció. Revitalització de microorganismes malmesos.

          3.2. Aïllament, cultiu axènic i conservació. Preparació de material i medis de cultiu. Requeriments nutricionals dels microorganismes i tipus de medis.

          3.3. Tècniques per a la quantificació de microorganismes. Determinació de cèl·lules totals i viables. Recompte microscòpic. Mètodes basats en el recompte de colònies. Dilució i sembra en placa. Filtració sobre membrana. Mètodes basats en el nombre més probable. Mètodes turbidimètrics, bioquímics i de biologia molecular.

          3.4. Mètodes per a la identificació de microorganismes. Proves morfològiques i estructurals. Tincions específiques. Proves bioquímiques i presència d'activitats enzimàtiques. Microauxanogrames. Immunodiagnòstic. Tècniques d'hibridació i amplificació d'àcids nucleics. Anàlisi de lípids de membrana. Automatització del procés d'identificació.

4. Anàlisi de productes agroalimentaris

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 20,00 0 35,00
Prova d'avaluació 1,00 15,00 0 16,00
Resolució d'exercicis 1,00 20,00 0 21,00
Sessió expositiva 0 20,00 28,00 48,00
Sessió pràctica 15,00 15,00 0 30,00
Total 32,00 90,00 28,00 150

Bibliografia

 • Bermejo Martínez, Francisco (1991 ). Química analítica : general, cuantitativa e instrumental (7ª ed. corr. y amp.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Harris, Daniel C (2006 ). Anàlisi química quantitativa . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Lightfoot, N. F. (DL 2002 ). Análisis microbiológico de alimentos y aguas : directrices para el aseguramiento de la calidad . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Rodier, J (1981 ). Análisis de las aguas : aguas naturales, aguas residuales, agua de mar : química, fisicoquímica, bacteriología, biología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Skoog, Douglas A. (cop. 2005 ). Fundamentos de química analítica (8ª ed.). Madrid, [etc.]: Thomson. Catàleg
 • Standard methods for the examination of water and wastewater (cop. 1998 ) (20th ed.). Washington, D.C.: American Public Health Association. Catàleg
 • Wehr, H. Michael Frank, Joseph F. (2004 ). Standard methods for the examination of dairy products (17th ed.). Washington: American Public Health Association. Catàleg
 • Yáñez-Sedeño Orive, Paloma (DL 2003 ). Problemas resueltos de química analítica . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques de laboratori Informes de pràctiques. Activitat no recuperable. 25 No
Interpretació d'un butlleti oficial d'anàlisi i altres exercicis de classe Elaboració de diferents informes. Activitat no recuperable. 5 No
Resolució de problemes via ACME Es valora la realització dels exercicis i la consulta mitjançant tutories per corregir els errors. Activitat no recuperable. 5 No
Examen final anàlisi microbiològic Respostes correctes i ben explicades a les preguntes proposades. Activitat recuperable si la nota es inferior a 5. 25
Examen final anàlisi química Respostes correctes i ben explicades a les preguntes proposades. Activitat recuperable si la nota es inferior a 5. 40

Qualificació

Es farà un examen de recuperació d'aquelles parts de l'assignatura suspeses (<5/10) a l'examen final.
Per aprovar l'assignatura es demana una nota mínima de 5 en cada part de l'assignatura (anàlisi microbiologic i anàlisi química) i la participació en totes les activitats (80% mínim).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació

Avaluació única:
En el supòsit que l'estudiantat s'aculli a l'avaluació única, haurà de realitzar un examen final que inclourà tots els continguts de l'assignatura, incloent-hi teoria i pràctiques. S'ha d'assistir almenys al 80% de les pràctiques. Resolució de problemes via ACME i interpretació d'un butlletí oficial d'anàlisi

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per tal de sol·licitar una tutoria, ja sigui individual o en grup, cal que es contacti amb el professor per correu electrònic o missatgeria del Moodle. D'aquesta manera es podrà acordar dia, hora i condicions de la tutoria (presencial o telemàtica).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat serà via correu electrònic, missatges del Moodle i el fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Física 1
 • Física 2
 • Matemàtiques 1
 • Matemàtiques 2
 • Química

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si es passa a situació de 100% de presencialitat les hores APV de teoria pasarán a ser APP (amb professor presencial).

Modificació de l'avaluació:
En situació de 100% de presencialitat les PACs previstes i examens finals es faran presencials.
Els criteris d'avaluació i ponderació es mantindran.
Hi ha la possibilitat de l'Avaluació Alternativa (un examen final de tota l'assignatura). L'alumne ho ha de demanar a la direcció de la EPS.

Tutoria i comunicació:
Es poden fer tutories i comunicar-se amb els professors mitjançant email i a traves del servei de missatges del Moodle de l'assignatura. En cas de 100% de presencialitat les tutories poden ser presencials o telemátiques.